VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

11.03. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Parduodu šias savo autorines knygas:1) „Kiek daug gražių permainų, ponai!'' (apsakymai, humoras-satyra, gyvenimiškos alegorijos; kaina – po 4,5 Eur  vnt.); 2)„Kaip arti  Lietuva, kaip toli'' (istorija, patriotiniiai motyvai, maž.poemėlės; kaina – po 5 Eur vnt.); 3) “Pasakos ir pasakėlės'' (ir tikros pasakos, ir humoristinės alegorijos, satyros iš dab. Lietuvos gyvenimmo; kaina -6,5 Eur  vnt.); 4) „Lietuvos  termopilai '' (eilėraščiai, maž.poemėlės, baladės apie sunkiąją ir didingąją mūsų tautos  istoriją; kaina -po 7,5 Eur vnt.);5) „Lietuvos šalies pasakos ir pasakėlės'' (apsakymai, pasakos, humoristiniai pasakojimai iš  Rytų  Lietuvos gyvenimo; kaina - po 7,5 Eur  vnt.).

Lietuvos  Neprikl.rašyt.sąj.narys  Leopoldas  Stanevičius

Mano tel. 245-5601 ir 8605-03018,el.p.adr. leostanas@gmail.com


Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinis sporto centras (toliau LOSC) skelbia nekilnojamojo turto (patalpų) viešą nuomos konkursą. Konkurse bus nuomojamas LOSC valdomas nekilnojamasis turtas – patalpos, adresu: Ozo g. 39B-1, Vilnius, unikalus Nr. 4400-24233-5170, bendras patalpų plotas 49,31 kv. m. Nuomojamos patalpos išnuomojamos maitinimo paslaugoms teikti. Informacija konkurso dalyviams pateikiama Lietuvos olimpinio sporto centro internetinėje svetainėje adresu www.losc.lt.


BUAB „Sole active“, į. k.  302849005 , dingusius įstatus laikyti negaliojančiais.


 Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Telšių aps. VPK) 2018 m. lapkričio 19 d. 10.00 val. skelbia pripažinto nereikalingu naudoti turto viešąjį aukcioną, kuris vyks Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato posėdžių salėje, Žemaitės g. 34, LT-87132 Telšiai. Kontaktinis asmuo: Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo skyriaus vedėja Sandra Činskienė, tel. 8 682 72660, el. paštas: sandra.cinskiene@policija.lt

Aukcione parduodamo turto sąrašas yra  pateikiamas nuorodoje:   http://telsiai.policija.lrv.lt/lt/naujienos/skelbiamas-viesasis-aukcionas.

Trečiųjų asmenų teisės į parduodamą turtą – nėra.      

Siūlomą parduoti turtą galima apžiūrėti per tris darbo dienas prieš aukcioną nuo 10.00 iki 11.00 val., adresu Žemaitės g. 34, Telšiai (policijos komisariato teritorija), kreipiantis į nurodytą atsakingą asmenį. 

Už aukcione nupirktas prekes atsiskaitoma per 3 darbo dienas po aukciono pabaigos. Banko sąskaitos Nr. LT467044060007828431, banke SEB bankas.

Įsigytą turtą aukciono laimėtojas išmontuoja (jei reikia), pasikrauna ir išsiveža savo lėšomis ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų po aukciono. Aukciono rengėjas už parduodamo turto kokybę neatsako ir iš pirkėjų jokių pretenzijų nepriima.

Dokumentų dalyvauti aukcione registracija vyks iki 2018 m. lapkričio 19 d., 26 d., gruodžio mėn. 3 d., 9.45 val.   

Antrasis aukcionas (neįvykus pirmajam) vyks 2018 m. lapkričio 26 d. 10.00 val., trečiasis aukcionas (neįvykus antrajam) – 2018 m. gruodžio 3 d. 10.00 val.


2018 m. spalio 23 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu likviduojama žemės ūkio bendrovė "Noteros ūkis" (kodas 303444419, buveinės adresas Skarulių g. 84, LT-55198 Jonava, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę, - Juridinių asmenų registras).

Papildoma informacija teikiama telefonu : +37061784683.

Atgal