VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

10.23. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


1.Likviduojamos UAB „Materiatus“ (įm.k.: 303261371) įstatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „GAMTUTĖ“ ir yra laikomi negaliojančiais.

2.Likviduojamos UAB „Vilijavis“ (įm.k.: 304045476) įstatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „Aministra“ ir yra laikomi negaliojančiais.

3.Likviduojamos UAB „Elektros sprendimai“ (įm.k.: 302370250) įstatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „Įmonės pabaiga“ ir yra laikomi negaliojančiais.


Informuojame apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą.

PŪV organizatorius – UAB „Universalūs medžio produktai“, įm. k. 183127592, Antakalnio II k., Ukmergės r.,el. p. info@ump.lt, tel.(8 340) 63620, faks. (8 340) 63785.

PVSV ataskaitą parengė Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL), įst. k. 195551983, Žolyno g. 36, Vilnius, el. p. nvspl@nvspl.lt, tel. (8 5) 263 9662, faks. (8 5) 210 4848.

PŪV – baldų gamybos išplėtimas, Molėtų kel. 27, Antakalnio II k., Ukmergės r.

Trumpas PŪV aprašymas – planuojama prie esamų pastatų pristatyti pakavimo cechą ir briketų sandėlį. PVSV apimtyje nustatoma įmonės veiklos sanitarinė apsaugos zona (SAZ) (PŪV siūlomos SAZ ribos sutampa su įmonės žemės sklypo ribomis).

Su PVSV ataskaita galima susipažinti nuo 2018 m. spalio 24 d. iki lapkričio 12 d. imtinai, Lyduokių seniūnijoje, Taikos g. 2, Lyduokių mstl., Ukmergės r., darbo metu (I-IV 8.00 – 17.00 val., V – 8.00 – 15.45 val.) ir NVSPL patalpose, adresu Žolyno g. 36, Vilnius, darbo metu (I-IV 8.00 – 16.45 val., V 8.00 – 15.30 val.). PVSV ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje www.nvspl.lt.

Visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2018 m. lapkričio 12 d. 17.00 val. UAB „Universalūs medžio produktai“ administracijos salėje (2 a.), Molėtų kel. 27, Antakalnio II k., Ukmergės r.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais prašome teikti raštu NVSPL, adresu Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, faksu (8 5) 210 4848 arba el. p. nvspl@nvspl.lt.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas,Kalvarijų g. 153, Vilnius, el. p. vilnius@nvsc.lt, tel. (8 5) 264 9676.

vendinimas netaptų našta mūsų įmonėms, ūkininkams, vartotojams. Galiausiai, norėdami užtikrinti, kad mūsų siekiai netaptų tik deklaracijomis, turime pasiekti, kad visos valstybės narės užsibrėžtų konkrečius vienkartinio plastiko produktų vartojimo sumažinimo tikslus.“

Atgal