VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

10.13. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


2018 m. rugsėjo 21 d. buvo iškraustyti nenustatyto savininko laikomi daiktai iš pagalbinių patalpų esančių adresu Klaipėda, Pievų tako g. 35 ir Pievų tako g. 37. Prašome atsiliepti daiktų savininką per tris mėnesius nuo skelbimo paskelbimo dienos kitu atveju daiktai bus utilizuoti.


Valstybės materialiojo turto pardavimo aukcionas

Dubysos regioninio parko direkcija rengia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės materialiojo turto pardavimo viešą aukcioną, kuriame parduoda automobilį Subaru Forester, valstybinis Nr. DRO422, pagaminimo metai 2008.

Automobiliui privalomoji techninė apžiūra  galioja iki 2019-06-20. Automobilio rida 143 000 km.

Aukcionas įvyks 2018 m. spalio 30 dieną 10 val. 00 min. adresu: Jurbarko g. 35, Raseiniai.

Automobilį galima apžiūrėti  2018 m. spalio 22 – 24 dienomis nuo 9.00 iki 11.00 val. ir nuo 14.00 iki  16.00 val., adresu: Maironio g. 74, Raseiniai.

Kontaktinis asmuo – Dubysos regioninio parko vyr. specialistas Vaidas Greičius, tel. 8-614-13399, el.paštas: dubysorp@raseiniai.lt, svetainės adresas: www.dubysa.info

Pradinė pardavimo kaina – 1800 Eur.

Minimalus kainos didinimo intervalas – 50 Eur.

Pirmajame aukcione neparduotas turtas bus parduodamas antrajame aukcione, kuris vyks tuo pačiu adresu 2018 m. lapkričio 13 d. 10 val. Turto kaina pakartotiniame aukcione bus mažinama 30 procentų nuo pradinės kainos.

Aukcionas įvyks, jei jame dalyvaus ne mažiau kaip du dalyviai. Aukciono dalyvio bilieto kaina – 10 Eur. Bilietas, įsigytas pirmame aukcione, galios ir pakartotiniame. Aukciono dalyviams pinigai už bilietą negrąžinami. Už bilietus ir aukcione įsigytą turtą mokama pavedimu į Dubysos regioninio parko direkcijos atsiskaitomąją sąskaitą LT547300010002573367.

Aukciono dalyviai fiziniai asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, bilieto apmokėjimą įrodantį dokumentą, o juridinių asmenų atstovai – įgaliojimą, asmens dokumentą ir aukciono bilieto apmokėjimą įrodantį dokumentą. Dalyvių registracija vyks aukciono dienomis nuo 9.00 iki 9.50 val.

Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turto objektą atsiskaito per 3 darbo dienas.

Atgal