VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

10.09. Skelbimai

PASKELBTAS KONKURSAS

EITI MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGAS

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO PADALINIUOSE:

 

1. Klinikinės onkologijos laboratorijoje – vyresniojo mokslo darbuotojo (vedėjo) (1,0 et.);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:ne trumpesnė nei 3 m. mokslinio darbo patirtis vėžio tyrimų srityje, patirtis ankstyvos fazės (I-os – II-os) klinikinių tyrimų srityje gydytojo-tyrėjo pareigose]

 

2. Klinikinės onkologijos laboratorijoje – vyresniojo mokslo darbuotojo (0,20 et.);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:: ne trumpesnė nei 3 m. mokslinio darbo patirtis onkourologinės chirurgijos ir vėžio tyrimų srityje]

 

3. Klinikinės onkologijos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et.);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:mokslo tiriamojo darbo pagrindai onkourologijos srityje]

 

Reikalavimai pretendentams:

1. Atitikti minimalius kvalifikacinius mokslo darbuotojo pareigybės reikalavimus (Nacionalinio vėžio instituto Mokslo tarybos (2014-12-15 protokolas Nr. A7-7) patvirtintas mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas)

2. Būti kompetentingam eksperimentinės onkologijos srityje (*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai įvardinti prie pareigybės)

 

Dokumentai dalyvauti konkurse:

1. prašymas dalyvauti konkurse direktoriaus vardu;
2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
3. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai (aukštojo mokslo diplomas, mokslinio laipsnio diplomas, licencijos ir sertifikatai ir kt.) ir jų kopijos;
4. gyvenimo aprašymas, kuriame kandidatas laisva forma nurodo savo mokslinę ir praktinę veiklą, savo įgūdžius ir dalykines savybes (pvz., mokėjimą naudotis kompiuteriu, užsienio kalbų mokėjimą, atitinkamos srities kvalifikacijos kėlimą ir pan.);
5. išsamus mokslinių straipsnių, monografijų ir kitų mokslinių darbų sąrašas ir šių darbų kopijos;
6. ataskaita apie kvalifikacijos kėlimą.

 

Dokumentus pateikti iki 2018 m. gruodžio 28 d.

moksliniam sekretoriui dr. Ernestui Janulioniui

Adresu: Nacionalinis vėžio institutas (324 kab.), Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius

Tel.: (8 5) 278 6781; el. paštas: ernestas.janulionis@nvi.lt

Atgal