VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

10.06. Skelbimai

Parduodu nenaudotą  lambda zondą 10.700NTK4 4 laidų - 10 eurų.

Dovanoju naudotus medinius langų rėmus su stiklais (įvairių matmenų).

Parduodu apie 1 kubinį metrą pusrąsčių (spygliuočių, sausi, skrosti, 1 m ilgio, 20-27 cm skersmens). Kaina - 30 eurų už 1 kub.metrą. Kreiptis  tel. 862052965.


Vilniaus apygardos teismas 2018-08-21 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-4241-580/2018 iškėlė UAB „Mini autoservisas“ bankroto bylą. Ši nutartis įsiteisėjo 2018-09-03.

Bankroto administratoriumi paskirtas Gidas Burokas, mob. tel. 867924240.

UAB "Mini autoservisas"   kreditoriai iki 2018 m. spalio 18 d. gali pareikšti kreditorinius reikalavimus šiuo adresu:  Vytauto g. 33, Vilnius, BUAB „Mini autoservisas“ bankroto administratoriui Gidui Burokui.


Informuojame, kad 2018 m. 10 mėn. 18 d. 9.00 – 9.30 val. bus atliekami Parapijoniškių k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav. esančio, Irenai Janinai Aliaševič priklausančio žemės sklypo kadastro Nr. 4177/0300:1000 kadastriniai matavimai. Į žemės sklypo ribų ženklinimą kviečiami atvykti žemės sklypo kadastro Nr. 4177/0300:619 savininkai, naudotojai, jų atstovai ir kitų suinteresuotų asmenų atstovai.

Darbų vykdytojas UAB ,,Futurum modus‘‘, Šalčininkų r., Turgelių mstl., tel.8-610 37448, el.p.futurummodus@gmail.com.


 Informuojame, kad  2018m. spalio 15 d. 11:00 val. Juodvarnių Sodų  22-oji g. 11 Vilniuje., Antakalnio sen.  SB „ŠEC-2“ skl. Nr. 38 kad. Nr. 0101/0037:0636,   bus  atliekami  sklypo ribų  nužymėjimo darbai.  Organizatorius Stanislavas Paprockis.  Gretimo  sklypo   kad. Nr. 0101/0037:0615, savininkus-naudotojus  prašome  atvykti  į  savo žemės  sklypą   dėl  ribų  suderinimo.

Rengėjas UAB „Geodeziniai  ir  topografiniai  darbai“  adresas:  Vilnius,  J.Baltrušaičio 9-161 , 85-2 728058,  mob. Tel. 8 659  55152. El.p. gtdarbai@gmail.com


Uždaroji akcinė bendrovė „Urbanistika" (toliau - Bendrovė), juridinio asmens kodas 122206363, buveinės adresas Žalgirio g. 90, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registre, praneša, kad 2018 m. spalio 29 d. 09.00 val., Žalgirio g. 90, Vilnius, Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas).

Susirinkimo darbotvarkė: Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Urbanistika" valdybos nario išrinkimo.

Su Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais bei informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu nuo 2018 m. spalio 16 d. galima susipažinti Žalgirio g. 90, Vilnius, darbo dienomis nuo 10.00 iki 15.00 val.

Bendrovė numato galimybę Susirinkime dalyvauti ir balsuoti akcininkams raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis Bendrovei gali būti perduotas elektroninių ryšių priemonėmis el. paštu: info@urbanistika.lt


Š.m. spalio 16 d. 10 val. bus atliekami žemės sklypo kad. Nr. 4167/0300:501, esančio Vilniaus r. sav. Pagirių sen. Tarnėnų k., kadastriniai matavimai. Kviečiame žemės sklypo kad. Nr. 4167/0300:74 Jadvygos Jasinovič paveldėtojus dalyvauti matavimuose. UAB „Lukieva“, Žadeikos 1B, Vilnius, tel. 860005575, uab.lukieva@gmail.com

Atgal