VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

08.21. Skelbimai

INFORMACIJA apie Mišrių griovimo ir statybinių atliekų aikštelę, Naujoji g. 136C, Alytus, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:UAB „Eurotransa“, Naujoji g. 136, Alytus, tel. 8 685 58989, el. p. uab.eurotransa@gmail.com

Ataskaitos rengėjas:UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, LT-01300 Vilnius, tel.: 8 5 204 51 39, 8 640 35061, el. p.: info@aplinkosvadyba.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:mišrių griovimo ir statybinių atliekų aikštelė, Naujoji g. 136C, Alytus

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: PŪV metu bus perdirbama 20 000 t/m mišrių griovimo ir statybinių atliekų, pagaminant 17 000 t/m skaldos.

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2018 m. rugpjūčio 21 d. iki 2018 m. rugsėjo 5 d., Alytaus m. savivaldybės patalpose, Rotušės a. 4, Alytus, darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį nuo 08:00 iki 17:00 val., penktadienį nuo 08:00 iki 15:45 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Subačiaus g. 23, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks:Alytaus m. savivaldybės patalpose, Rotušės a. 4, Alytuje, 2018 m. rugsėjo 5 d., 17:00 val.

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:poveikio visuomenės sveikatai vertinimo  dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, LT-01300 Vilnius, el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Alytaus departamentas, Savanorių g. 4, Alytus. Tel. (8 315) 51 182,  el. p. alytus@nvsc.lt


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą. 1. PŪV organizatorius: UAB „Jėgainių parkas“ (įm. k. 302245535), UAB „Vejerga“, (įm. k. 302245542), UAB „Vejinta“, (įm. k. 302245567), Užnerio g. 32, LT-47490, Kaunas, mob.: (8 618) 26320, el. p.: nerijus.peciokas@gmail.com. 2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (įm. k. 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: vėjo jėgainių rekonstrukcija ir eksploatacija, Marijampolės aps., Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Mikalaukos k., sklypo kad. Nr. 5136/0004:289. 4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama rekonstruoti tris esamas vėjo jėgaines, kurių kiekvienos galia po 225 kW. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Kalvarijosseniūnijos administracinėse patalpose (Laisvės g. 2, Kalvarija LT-69214); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda LT-94231). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2018-08-24 iki 2018-09-07; 08-12 ir 13-16 val. 3) Santrauka – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2018-09-07 16 val. Kalvarijosseniūnijos patalpose (Laisvės g. 2, Kalvarija, LT-69214). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda; reg. laišku adresu: A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: info@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamentas, A. Valaičio g. 2, Marijampolė, tel.: (8 343) 53332, marijampole@nvsc.lt.


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą. 1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius:MB „Samogitia merchant“ (įmonės kodas 302911948),Panerių g. 6, Vilnius, mob. tel.: (8 615) 13 434, el. p.: mantas@samogitiamerchant.lt.2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas:UAB „Ekosistema“(įmonės kodas 140016636),Taikos pr. 119, Klaipėda,tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, el. p.: jonas@ekosistema.lt.3. PŪV pavadinimas, vieta:MB „Samogitia merchant“ PŪV (mėsos išpjaustymo ir perdirbimo cecho „Veivirža“ eksploatacija) bus vykdoma adresu Žolynų g. 10, Sakūtėlių k., Saugų sen., Šilutės r. sav. 4. Trumpas PŪV aprašymas:PŪV metu numatoma praplėsti esamo nenaudojamo pastato patalpas ir pastate įrengti mėsos išpjaustymo ir perdirbimo cechą su universalia mėsos rūkymo-virimo termokamera.Didžiąją dalį produkcijos sudarys žalia pjaustyta mėsa, mažesniąją dalį - mėsos pusgaminiai ir mėsos gaminiai.Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona.5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama:1) Šilutės r. sav. Saugų seniūnijosadministracinėse patalpose (Mažosios Lietuvos g. 4, Saugos, Šilutės r. sav.); 2) UAB „Ekosistema“ administracinėsepatalpose (Taikos pr.119, Klaipėda). Susipažinti su PVSV ataskaita galima darbo dienomis nuo 2018-08-23 iki 2018-09-05 imtinai;08-12 ir 13-16 val. 3) PVSV ataskaitos santrauka skelbiama PVSV ataskaitos rengėjo tinklapyjewww.ekosistema.lt.6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimasįvyks2018-09-06, 17 val. Šilutės r. sav. Saugų seniūnijosadministracinėse patalpose, esančiose adresu Mažosios Lietuvos g. 4, Saugos, LT-99402, Šilutės r. sav.7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teiktiiki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr. 119, Klaipėda; registruotu laišku - siųsti adresu A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: jonas@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priimaNacionalinio visuomenės sveikatos centroprie Sveikatos apsaugos ministerijosKlaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, tel.: (8 46) 410350, el. paštas: klaipeda@nvsc.lt.


 Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas skelbia viešąjį aukcioną parduoti:

Eil.

Nr.

Turto pavadinimas

Kiekis vnt.

Pradinė pardavimo kaina( Eur be PVM)

Technine būklė

Pastaba

 

Televizorius

47

5

Neveikiantis

 

 

Šaldytuvas

3

20

Neveikiantis

 

 

Skalbimo mašina

4

15

Neveikianti

 

Aukcionas vyks 2018 m. rugsėjo 4 d. 10 val. įstaigos patalpose, Lukiškiųskg. 6, Vilniuje. Neįvykus pirmajam aukcionui, antrasis aukcionas įvyks rugsėjo 7 d. 10 val. (dalyvių registravimas nuo 9.30 iki 10.00 val.) tuo pačiu adresu.

Parduodamą turtą galima pamatyti 2018 m. rugpjūčio 29 - 31 dienomis, nuo 9.00 iki 15.00 val., suderinus telefonu (8 5) 2617102. Atsakingas asmuo – Jonas Kacilauskas, Ūkio skyriaus vedėjas. Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma sumokant pavedimu per tris darbo dienas po aukciono pabaigos. Sąskaita apmokėjimui –LT14 7044 0600 0047 6989 AB SEB bankas.

Dalyvio mokestis – 0 Eur. Žiūrovai į aukcioną neįleidžiami. Aukciono rengėjas už dalyvio įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų. Minimalus kainos didinimo intervalas − 5 % nuo pradinės pardavimo kainos.

Atgal