VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

08.07. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Nebrangiai išsinuomočiau 2 kambarių butą arba sodo namelį, tinkamą gyventi ir žiemą. Siūlyti tel: 8 698 38820.


Įdiegta įranga, mažinanti oro taršą

Atliekų tvarkymo bendrovė UAB ,,Ecoservice“ 2018 metų birželio mėnesį sėkmingai įgyvendino investicinį projektą „Oro teršalų valymo įrenginių įdiegimas“, kurį iš dalies finansuoja Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF). 

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo skirta parama „Ecoservice“ leido įdiegti pažangią oro valymo įrangą, kurios pagalba tarša į aplinkos orą bus sumažinama 1,7 t/metus. Projekto įgyvendinimas leis prisidėti prie švaresnės aplinkos kūrimo bei padidins įmonės konkurencingumą šalies ir tarptautiniu mastu.


Projektas „Renkuosi Gyvenimą“

Labdaros ir paramos fondas (toliau - LPF) „Gyvenimo vartai“ drauge su partneriais: LPF „Tavo galimybė“ ir Kauno miesto vaikų dienos centrais (toliau - VDC) „Vaikų stotelė“, Palemono VDC bei Palamintojo arkivyskupo J. Matulaičio parapijos VDC įgyvendina  projektą „Renkuosi gyvenimą“ , skirtą padėti vaikams pozityviai socializuotis ir patirti džiaugsmingas vaikystės akimirkas.

Projekto dėka Vaikai patyrė įvairiausius širdį liečiančius įspūdžius, pamatė didingas Lietuvos vietoves ir smagiai žaidė vieni su kitais. Taip pat dalyvavo „Linas“ programos užsiėmimuose, kuriuos vedė psichologai Asta Sutkienė, Monika Valentaitė, Karolina Jasiūnaitė, Liudas Švipas.

"Lino" programa  skirta dirbti su vaikais grupėje, kurioje jie turi galimybę žaisti ir vystytis,  dalytis ir įsisąmoninti savo išgyvenimus, mokytis gyventi, ne tik išgyventi. Todėl projekto darbuotojai sukuria tokią susitikimų vietą, kur vaikai turi galimybę būti vaikais, kur žaidimai yra svarbi terpė ir asmeniniam brendimui, ir išgyvenimų įsisąmoninimui, ir atsipalaidavimui, kur vaikai  gali pasinaudoti savo teise palikti atsakomybę suaugusiems.  Be konkrečių kiekvieno susitikimo tikslų, yra tam tikri bendri tikslai. Siekiama sumažinti vaiko išgyvenamą chaosą, padaryti vaiko gyvenimą labiau suprantamą ir nuspėjamą, padėti vaikui bendrauti, sumažinti vaiko jaučiamą kaltę dėl tėvų priklausomybės, padėti vaikui išgyventi liūdesį.  “Projekto vaikai pradeda labai stipriai atvirauti vieni su kitais.  Kalba apie save, įvardina jausmus ir juose vykstančius pokyčius. “ – dalinasi psichologas Liudas Švipas

Dalyviai rungėsi Akropolio boulingo turnyre, apsilankė Lietuvos zoologijos sode, Kauno valstybiniame lėlių teatro lietuvių liaudies legendomis ir mitais perpintame spektaklyje „Molinis sapnas“. VDC vaikai vyko į ekskursijas po Trakus, Birštoną ir Anykščius. Trakuose plaukiojo „Trasalis Trakai Resort & SPA“, aplankė didingiausią Trakų pilį. Birštone pamatė  Birštono Kurhauzą, Kneipo sodą, Mineralinio vandens garinimo bokštą „Druskupis“, Geltonąją  biuvetę ir  Vytauto kalną bei Centrinį parką. Anykščiuose  apsilankė Arklio muziejuje, Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje, Anykščių šilelio medžių lajų take, pamatė Puntuko akmenį.

Paklausti apie patirtus įspūdžius, projekto dalyviai nesiliovė kalbėję apie ekskursijose matytas grožybes, dalinosi savo patirtimi: apie tai, kaip nustebo paragavę vandens iš biuvetes - jis buvo labai neskanus, apie nuostabias žaidimų aikšteles Centriniame Birštono parke, apie smagius  atrakcionus  Trasalio baseine. Vienas iš dalyvių viską apibendrino:

 „Pramogos, žinios, žaidimai ir galimybė gauti prizą - štai ką šios kelionės reiškia man“.

Dalyvaudami projekte vaikai dar labiau vieni su kitais susidraugavo, atitrūko nuo kartais ne vaikiškai niūrios kasdienybės, pasinėrė į nerūpestingą, džiaugsmingą vaikystę ir drauge jautė dėkingumą projekto rengėjams ir rėmėjams. 

Daugiau informacijos galite rasti www.gyvenimovartai.eu

Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.


Pamestą Lietuvos Sporto Universiteto (studijos metų pavadinimas - Lietuvos Kūno Kultūros Institutas) diplomą A 000730 ir priedą, išduotą Sergejui Kornejevui (g.1974-04-06) laikyti negaliojančiais.


INFORMACIJA apie priimtą sprendimą

dėl planuojamo vėjo elektrinių parko Šilutės raj. savivaldybėje, Juknaičių seniūnijoje, Domaičių kaime leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: UAB „SV PROJEKTAI“ (Darbo g. 9, Kaunas, tel. +37068604134).

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55–2, LT–44245 Kaunas, tel. (8 37) 40 75 48, faks. (8 37) 40 75 49, el. p. info@infraplanas.lt.

PŪV pavadinimas, vieta: Vėjo elektrinių parko Šilutės raj. savivaldybėje, Juknaičių seniūnijoje, Domaičių kaime statyba ir eksploatacija.

PŪV aprašymas: Planuojama statyti 5 vėjo jėgainių parkas. Bendra VE parko galia sudarys 15 - 18 MW.

Priemonės, numatytos neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti: šešėlių ir mirgėjimo mažinimo priemonės, paukščių ir šikšnosparnių monitoringas.

Visi poveikio aplinkai vertinimo subjektaipritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.

Informacija apie visuomenės viešą supažindinimąsu PAV ataskaita buvo skelbiama Šilutės rajono savivaldybėje (2017-08-14), Juknaičių seniūnijoje (2017-08-09), respublikiniame laikraštyje „Lietuvos aidas“ (2017-08-12), Šilutės ir Pagėgių krašto laikraštyje „Pamarys“  (2017-08-11), PAV dokumentų rengėjo – UAB „Infraplanas“, interneto tinklalapyje (2017-08-16). Viešas supažindinimas su ataskaita vyko 2017-08-30 17:00 val.

Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis: Priimtas sprendimas: planuojama ūkinė veikla – vėjo elektrinių parko Šilutės r. Sav., Juknaičių sen., Domaičių k. įrengimas ir eksploatacija – leistina aplinkosauginiu požiūriu pagal parengtą PAV ataskaitą, įgyvendinus PAV ataskaitoje numatytas aplinkosaugines priemones ir įvykdžius šio sprendimo 10 punkte nustatytas sąlygas. Sprendimas priimtas 2018-07-20 Nr. (30.1)-A4-6812. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą: PAV subjektai pritarė PAV ataskaitai ir neprieštaravo dėl PŪV galimybių. PAV ataskaitos rengėjas tinkamai informavo visuomenę apie PŪV. Nustatyta, kad PŪV įgyvendinimas nesukels triukšmo lygio viršijimų artimiausioje gyvenamojoje aplinkose pagal HN 33:2011. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, vėjo energijos panaudojimas energijai gaminti nesukels aplinkos oro cheminės taršos, dėl VE veiklos poveikio aplinkos orui nebus.

Išsamiau susipažinti apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima: atsakingoje institucijoje - Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 662 008, el. p. aaa@aaa.am.lt ir pas dokumentų rengėją - UAB „Infraplanas“, Donelaičio g. 55–2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 407 548, el. p. info@infraplanas.lt. www.infraplanas.lt.

 

 

Atgal