VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

08.04. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Nebrangiai išsinuomočiau 2 kambarių butą arba sodo namelį, tinkamą gyventi ir žiemą. Siūlyti tel: 8 698 38820.


1.Likviduojamos G. Mickevičiaus IĮ Lota (įm.k: 132458512)nuostatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „Asmens nemokumas“ ir yra laikomi negaliojančiais.

2.Likviduojamos A. Potocko IĮ (įm.k: 124810259)nuostatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „Asmens nemokumas“ ir yra laikomi negaliojančiais.

3.Likviduojamos R. Balčiulio IĮ (įm.k: 147738089)nuostatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „Asmens nemokumas“ ir yra laikomi negaliojančiais.

4.Likviduojamos UAB „Lucija“ (įm.k: 302561145) įstatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „Asmens nemokumas“ ir yra laikomi negaliojančiais.


Uždaroji akcinė bendrovė „Urbanistika“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 122206363, buveinės adresas Žalgirio g. 90, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registre, praneša, kad  2018 m. rugpjūčio 27 d. 10.00 val., Žalgirio g. 90, Vilnius, Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo darbotvarkė: Audito įmonės išrinkimas finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas ir įgaliojimų pasirašyti audito paslaugų sutartį suteikimas.

Su Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais bei informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu nuo 2018 m. rugpjūčio 10 d. galima susipažinti  Žalgirio g. 90, Vilnius, darbo dienomis nuo 10:00 iki 15:00 val.

Bendrovė numato galimybę Susirinkime dalyvauti ir balsuoti akcininkams raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis Bendrovei gali būti perduotas elektroninių ryšių priemonėmis el. paštu: info@urbanistika.lt


Dingusius UAB „Skardmena“, į.k.304071916,   įstatus, registracijos pažymėjimą ir anstpaudą,  laikyti negaliojančiais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atgal