VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

07.24. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Nebrangiai išsinuomočiau 2 kambarių butą arba sodo namelį, tinkamą gyventi ir žiemą. Siūlyti tel: 8 698 38820.


Dažome skardinius, šiferinius stogus. Medinius bei tinkuotus fasadus ir kt. Tel.863191211.


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) ATASKAITĄ

1. PŪV užsakovas: UAB „Barocenas“, Kranto g. 3, Klaipėda, LT-92335 Klaipėdos m. sav., tel./faksas: (8 46) 385 863, mob.: (8 614) 87 751, el. paštas: info@barocenas.lt. 2. PŪV PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., tel./faksas: (8 46)  43 04 69 mob.: (8 698) 47 300, el. paštas: info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas: Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas. 4. PŪV vieta: Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., Ketvergių g. 7 ir 9; 2,2438 ha bendro ploto žemės sklypai (kad. Nr. 5552/0002:270 ir 5552/0002:222 Stragnų k.v.). 5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV ataskaitą, teiks išvadas: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentas; Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinis padalinys; Klaipėdos rajono savivaldybės administracija; Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. 6. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje: Aplinkos apsaugos agentūra. 7. Su PAV ataskaita susipažinti galima: nuo 2018-07-26 iki 2018-08-08 imtinaiUAB „Ekosistema“ interneto tinklalapyje http://www.ekosistema.lt/ ir Dovilų seniūnijos administracinėse patalpose, esančiose Lašupio g. 1A, Dovilų mstl., LT-96222 Klaipėdos r. sav. 8. Viešo supažindinimo su PAV ataskaita susirinkimas įvyks Dovilų seniūnijos administracinėse patalpose, esančiose Lašupio g. 1A, Dovilų mstl., LT-96222 Klaipėdos r. sav., 2018 m. rugpjūčio mėn. 09 d. 17 val. 9. Pasiūlymai, susiję su PAV ataskaita, teikiami PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekosistema“ registruotu laišku (UAB „Ekosistema“, pašto dėžutė Nr. 661, LT-94008 Klaipėda-15), faksu: (8 46)  43 04 69 arba elektroniniu paštu info@ekosistema.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti teikiamos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Atgal