VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

07.21. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Nebrangiai išsinuomočiau 2 kambarių butą arba sodo namelį, tinkamą gyventi ir žiemą. Siūlyti tel: 8 698 38820.


Dažome skardinius, šiferinius stogus. Medinius bei tinkuotus fasadus ir kt. Tel.863191211.


DĖL ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROCEDŪROS PRADŽIOS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio 3 dalimi, informuojame, kad nuo 2017 m. sausio 24 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 31 „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano patvirtinimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams Europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti procedūros pradžios“ (toliau – Nutarimas), kuriuo pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra.

Nutarimas ir juo patvirtintas Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialusis planas paskelbtas teritorijų planavimo dokumentų registre (www.tpdris.lt), registracijos Nr. T00079723.

Atkreipiame dėmesį, kad 2017 m. rugsėjo 29 d. buvo pradėtas rengti Žemės paėmimo visuomenės poreikiams Europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti penkiuose regionuose (Kauno m. sav. ir Kauno r. sav., Jonavos r. sav., Kėdainių r. sav., Panevėžio r. sav., Pasvalio r. sav.) projektas (toliau – projektas). Rengiant projektą paaiškėjo, kad žemės sklypams (1 lentelė) dėl objektyvių priežasčių (pasikeitus duomenims apie žemės sklypus) Nekilnojamojo turto registre nebuvo padaryta žyma, kad pradėta žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūra.

Informuojame, kad pagal Įstatymo 4 straipsnio 2 dalį nuo Nutarimo įsigaliojimo momento žemės sklypo savininkai neturi teisės perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktinių teisių į Specialiajame plane nurodytus žemės sklypus, taip pat neturi teisės pertvarkyti (atidalyti, padalyti, perdalyti, sujungti) šių žemės sklypų. Pagal šio straipsnio 5 dalį nuo to momento, kai žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka yra pranešta apie Nutarimo, kuriuo pradedama žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, įsigaliojimą, žemės savininkas ir (ar) kitas naudotojas negali kliudyti projektą įgyvendinančiai institucijai ar jos atstovams įgyvendinti Įstatyme nustatytų žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų.

Be to, informuojame, kad Įstatymo III skyriaus „Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas ir visuomenės poreikiams paimamo turto vertinimas“ 8–13 straipsniuose nustatyta tvarka toliau bus rengiamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas, kurio rengimo metu būtų nustatomos tikslios žemės sklypo dalies, paimamos visuomenės poreikiams, ribos, atliekamas šios visuomenės poreikiams paimamos žemės ir joje esančio kito turto (statinių, įrenginių, želdinių) vertinimas pagal rinkos vertę ir kiti Įstatyme nustatyti veiksmai. Informacija apie tai, nuo kada ir kur bus galima susipažinti su žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektu, ir (arba) kita informacija teikiama žemiau nurodytais kontaktais.

Kontaktai ir papildoma informacija dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradžios: A. Gasiūnienė, tel. (8 5) 239 3958, el. p. aiste.gasiuniene@sumin.lt.

1 lentelė. Žemės sklypai, kuriems pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra

Eil. Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo savininkas arba naudotojas

Žemės sklypo unikalus numeris

Žemės sklypo plotas, ha

1.

Stašėnų k., Šveicarijos sen., Jonavos r. sav.

Veronika Valerija Tallat - Kelpšaitė

4400-4309-2162

0,8929

2.

4400-4308-6122

0,6584

Šis pranešimas laikomas įteiktu jo paskelbimo spaudoje dieną.


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą. 1. PŪV organizatorius: UAB „Vėjo technologijų projektai“ (įm. k. 301420533), Gamyklos g. 34, Mažeikiai, mob.: (8 612) 32327, el. p.: vtp.energija@gmail.com. 2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (įm. k. 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: vėjo jėgainės statyba ir eksploatacija, Šiaulių aps., Akmenės r. sav., Kruopių sen., Šapnagių k., sklypo kad. Nr. 3235/0001:133.4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama pastatyti vieną vėjo jėgainę, kurios galia iki 1,8 MW. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Kruopiųseniūnijos administracinėse patalpose (Vytauto Didžiojo g. 4, Kruopiai, LT-85213 Akmenės r. sav.); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda LT-94231). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2018-07-24 iki 2018-08-06; 08-12 ir 13-16 val. 3) Santrauka – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2018-08-07 17 val. Kruopiųseniūnijos patalpose (Vytauto Didžiojo g. 4, Kruopiai, LT-85213 Akmenės r. sav.). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda; reg. laišku adresu: A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: info@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel.: (8 41) 596 374, siauliai@nvsc.lt.


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą. 1. PŪV organizatorius: UAB „Otada“ (302894527), Konstitucijos pr. 15-3, Vilnius, mob.: (8 615) 65617, el. p.: otada@gmail.com.2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, neda@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija, Šakių r. sav. Lukšių sen. Jurbūdžių k. (kad. Nr. 8435/0004:68, 8435/0004:64, 8435/0004:1, 8435/0004:2, 8435/0004:92 ir 8435/0004:75) bei Šakių sen. Aržuolupių k. ir Bridžių k. (kad. Nr. 8435/0004:3 ir 8435/0004:58).4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama pastatyti iki 10 vėjo jėgainių, kurių kiekvienos galia iki 4,5 MW. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Lukšių seniūnijos patalpose (A. Tatarės g. 35, Lukšių mstl., Šakių r.); 2) Šakių seniūnijos patalpose (Bažnyčios g. 10/Vytauto g. 12, Šakiai); 3) UAB „Ekosistema“ patalpose (Taikos pr.119, Klaipėda).Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2018-07-26 iki 2018-08-08 imtinai; 08-12 ir 13-16 val. 3) Santrauka – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2018-08-09 17:00 val. Lukšių seniūnijos patalpose (A. Tatarės g. 35, Lukšių mstl., Šakių r.) ir 18:15 val. Šakių seniūnijos patalpose (Bažnyčios g. 10/Vytauto g. 12, Šakiai). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, Taikos pr.119, Klaipėda; reg. laišku adresu: A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: neda@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamentas, A. Valaičio g. 2, Marijampolė, tel.: (8 343) 53332, marijampole@nvsc.lt.


1.Subsidijos gavėjas - UAB „Pamario jėgainių grupė“, Daujočių k., Anykščių r.,  tel:  8650 33799,

pjgrupe@gmail.com  - skelbia pirkimo konkursą.

2.Pirkimo objektas  -  „Naminių paukščių skerdimo ir išpjaustymo įranga“.

Techniniai parametrai:

1. 200-300 paukščių per 1 valandą; 2. 1 paukščio svoris nuo 2 iki 4 kg; 3. Nukraujinimo laikas nuo 3 iki 5 min;

4. Šutinimas nuo 50 iki 90 sekundžių.

Skerdimo-išpjaustymo linijos pagrindiniai įrengimai ir dalys:

1. Skerdimo – išpjaustymo linijos konvejeris. 2. Svaiginimo  punktas.  3. Nukraujinimo  stalas.

4. Plikinimo – šutinimo vonios. 5. Pešimo automatas. 6. Rankinis vidurių išėmimas. 7. Atvėsinimo kamera.

8. Pirminio išpjaustymo ir atidalinimo įranga

3.  Pasiūlymai pateikiami: Perkūnkiemio g. 6,  Vilnius,  iki 2018-08-07,  15 val. 30 min.

Vokai su pasiūlymais atplėšiami Perkūnkiemio g. 6,  Vilnius,   2018 08 07,  15val.  30 min.

Tiekėjai, pageidaujantys dalyvauti konkurse gali kreiptis į subsidijos gavėją telefonu  - 8650 33799 ar (ir) el. paštu pjgrupe@gmail.comdėl pirkimo konkurso dokumentų ir pirkimo sąlygų.


1.Subsidijos gavėjas - UAB „Pamario jėgainių grupė“, Daujočių k., Anykščių r.,  tel:  8650 33799,

pjgrupe@gmail.com  - skelbia pirkimo konkursą.

2.Pirkimo objektas  -  „Patalpų remontas ir įrengimas“.

Techniniai parametrai:

Patalpos remontas ir įrengimas turi atitikti maisto ir veterinarijos tarnybos keliamus reikalavimus.  Patalpose įrengtos vandens nuotekų sistemos. Pagal pateiktą patalpų planą ir techninę eksplikaciją įvertinti:

1. Sienų ir grindų medžiagiškumo atitikimas VMVT reikalavimams.

2. Grindų įrengimas vadovaujantis  LST EN 206-1     

3. Sienų šiluminė varža ne mažiau kaip RAL 9006/9010

3.Pasiūlymai pateikiami: Perkūnkiemio g. 6,  Vilnius,  iki 2018-08-07,  15 val. 30 min.

Vokai su pasiūlymais atplėšiami Perkūnkiemio g. 6,  Vilnius,   2018 08 07,  15val.  30 min.

Tiekėjai, pageidaujantys dalyvauti konkurse gali kreiptis į subsidijos gavėją telefonu  - 8650 33799 ar (ir) el. paštu pjgrupe@gmail.com  dėl pirkimo konkurso dokumentų ir pirkimo sąlygų.


UAB „Ecoplasta“, vadovaudamasi Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762, skelbia konkursą recirkuliacinės nuotekų valymo sistemos diegimui. Pirkimo dokumentus nuo šio skelbimo paskelbimo dienos iki 2018 m. rugpjūčio mėn  06 d. 12 val. galima gauti adresu Šilutės pl. 2-414, Klaipėda.  Atsakingas asmuo: Direktorius Laimonas Žemaitis tel. 8 614 48110, elektroninis paštas ecoplasta@ecoservice.lt


UAB „VOLTAS“ (įm. kodas 140587745)  valdybos sprendimu  2018 m. rugpjūčio 22 d. vyks bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatorė – bendrovės valdyba. Susirinkimo pradžia 15 val. Susirinkimas vyks bendrovės administracinėse patalpose  Sendvario g. 18, Sudmantų k.

Susirinkimo dalyviai  registruojami nuo 14.30 val. Su dokumentais galima susipažinti 2018 m. rugpjūčio 22 d.  8-14 val. Bendrovės administracijos patalpose  Sendvario g. 18, Sudmantų k. pas vyr. finansininkę Danutę Elheim.

Susirinkimo darbotvarkė:  

1) Dėl sprendimo Bendrovės buveinę įregistruoti adresu Sendvario g. 18, Sudmantų k.

Visi asmenys, dalyvausiantys akcininkų susirinkime ir turintys teisę balsuoti, privalo turėti asmens dokumentą. Akcininko įgaliotinis susirinkimui privalo pateikti įstatymo nustatytos formos įgaliojimą.

DIREKTORIUS

DARIUS LEVICKIS

 

 

 

8.<text>Parduodamos patalpos - skerdykla su mėsos apdorojimo, saugojimo, paruošimo patalpomis, viso: 1.486,01 kv. m. - 5 pastatai ir kiti statiniai, esantys Rementiškių g. 28, Sūdavos k., Vilkaviškio r. sav. kaina 27.000 Eur. Pasiūlymai renkami 30 dienų. Informacija teikiama el. paštu adresu: likvidatoriui@gmail.com

Nr.182

 

9.<text>Pranešame, kad 2018 m. rugpjūčio 22 d. 10:00 val. adresu Teatro g. 9A-12, Vilnius įvyks visuotinis UAB „Turto vadybos grupė“ (j.a.k.: 300034137) akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Dėl bendrovės vadovo Viktoro Zubrecovo atšaukimo iš pareigų;

2.Dėl naujo bendrovės vadovo išrinkimo.

Nr.183

 

10.<text>BUAB „Junita“, į. k. 302692707 ir BUAB „Domidus“, į. k. 302473058 dingusius įstatus laikyti negaliojančiais“.

Nr.184

Atgal