VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

06.16. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Nebrangiai išsinuomočiau 2 kambarių butą arba sodo namelį, tinkamą gyventi ir žiemą. Siūlyti tel: 8 698 38820.


BUAB „Intrasta“ (į.k. 304051493) registravimo pažymėjimas ir įstatai bankroto administratoriui neperduoti, laikyti negaliojančiais.


BUAB "XORS" (į.k. 302854486) prarastus įstatus laikyti negaliojančiais.


Bendrijos valdybos sprendimu 2018 m. liepos 1 d. (sekmadienį) 14 val. bendroje aikštelėje, adresu: Birelių Sodų 1-oji g., Vilniuje šaukiamas sodininkų bendrijos “PAPARTIS - 3” narių ataskaitinis–rinkiminis susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. Bendrijos valdybos 2017 m. veiklos ataskaita ir tvirtinimas.

2. Bendrijos revizoriaus 2017 m. ataskaita ir tvirtinimas.

3. Bendrijos 2017 m. finansinės atskaitomybės pateikimas ir tvirtinimas.

4. Naujos valdybos, valdybos pirmininko ir revizoriaus rinkimai.

5. Bendrijos buveinės adreso nustatymas.

6. Bendrijos 2018 m. pajamų išlaidų sąmatos projekto ir mokesčio bendrijos nariams ir kitiems asmenims svarstymas ir tvirtinimas.

7. Sprendimo dėl skolininkų priėmimas.

8. Supažindinimas su mišrių atliekų tvarkymo ir mokėjimo tvarka.

9. Einamieji klausimai.

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis sodininkų bendrijos “PAPARTIS - 3” narių ataskaitinis–rinkiminis susirinkimas bus šaukiamas 2018 m. rugpjūčio 4 d. (šeštadienį) 12 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.

Pageidaujantys susipažinti su susirinkime svarstomais dokumentų projektais, kreipkitės adresu Birelių Sodų 9-oji. g. Nr. 13 poilsio dienomis nuo 14 iki 16 val., arba telefonu 8 614 77825.

Bendrijos valdyba

Atgal