VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

06.12. Skelbimai

“Lietuvos aido“ redakcija“ sveikina Vitą Petrą Pilvelį gimtadienio proga.

Lai kiekviena diena būna sklidina atradimų, ryškių įspūdžių ir prasmingų darbų.


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Nebrangiai išsinuomočiau 2 kambarių butą arba sodo namelį, tinkamą gyventi ir žiemą. Siūlyti tel: 8 698 38820.

 


 

SKELBTI

Direktoriaus pavaduotoja mokslui

ir plėtrai

 

______________________

Prof. Sonata Jarmalaitė

2017-05-16

 

PASKELBTAS KONKURSAS

EITI MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGAS

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO PADALINIUOSE:

1. Molekulinės onkologijos laboratorijoje –  jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,75 et);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:PGR, TL-PGR, imuninių metodų taikymo patirtis  vertinant genų ir baltymų raiškos lygį, analizuojant naujos kartos sekoskaitos duomenis bioinformatinės analizės metodais]

2. Atviros prieigos centre – vyresniojo mokslo darbuotojo (vadovo) (1,0 et.);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:  ne trumpesnė kaip 5-ių darbo metų patirtis nanotechnologijų ir nanodarinių taikymo navikų diagnostikos ir terapijos srityse; darbo su konfokaliniu mikroskopu ir FLIM sistema patirtis ir įgūdžiai]

3. Genetinės diagnostikos laboratorijoje – mokslo darbuotojo (vedėjo) (1,0 et);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: ne trumpesnė kaip 2-jų metų darbo patirtis genetinės vėžio diagnostikos srityje, taikant naujos kartos sekoskaitos ir kiekybinio PGR metodus klinikoje]

4. Klinikinės onkologijos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et.);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:mokslo tiriamojo darbo pagrindai onkoginekologijos srityje]

Reikalavimai pretendentams:

1. Atitikti minimalius kvalifikacinius mokslo darbuotojo pareigybės reikalavimus (Nacionalinio vėžio instituto Mokslo tarybos (2014-12-15 protokolas Nr. A7-7) patvirtintas mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas)

2. Būti kompetentingam eksperimentinės onkologijos srityje (*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai įvardinti prie pareigybės)

Dokumentai dalyvauti konkurse:

1. prašymas dalyvauti konkurse direktoriaus vardu;
2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
3. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai (aukštojo mokslo diplomas, mokslinio laipsnio diplomas, licencijos ir sertifikatai ir kt.) ir jų kopijos;
4. gyvenimo aprašymas, kuriame kandidatas laisva forma nurodo savo mokslinę ir praktinę veiklą, savo įgūdžius ir dalykines savybes (pvz., mokėjimą naudotis kompiuteriu, užsienio kalbų mokėjimą, atitinkamos srities kvalifikacijos kėlimą ir pan.);
5. išsamus mokslinių straipsnių, monografijų ir kitų mokslinių darbų sąrašas ir šių darbų kopijos;
6. ataskaita apie kvalifikacijos kėlimą.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. rugsėjo 3 d. moksliniam sekretoriui dr. Ernestui Janulioniui

Adresu: Nacionalinis vėžio institutas (324 kab.), Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius

Tel.: (8 5) 278 6781; el. paštas: ernestas.janulionis@nvi.lt

Atgal