VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

06.05. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Nebrangiai išsinuomočiau 2 kambarių butą arba sodo namelį, tinkamą gyventi ir žiemą. Siūlyti tel: 8 698 38820.


Informacija apie atrankos išvadą planuojamai ūkinei veiklai- medžioklinių ginklų remontas, šovinių medžiokliniams ginklams gamyba– dėl poveikio aplinkai vertinimo.

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas- ZALA ARMS, UAB; Slėnio g. 8, LT-29142 Anykščiai; tel. +370 381 50702, mob. tel. +370 699 14451.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - medžioklinių ginklų remontas, šovinių medžiokliniams ginklams gamyba. Planuojama teritorija – 1,4167 ha ploto.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta - Anykščių rajonas, Kurklių sen., Šilelio vs. 1. Žemės sklypo, kad. Nr. 3434/0001:554 Kurklių k.v., unikalus Nr. 4400-1592-0817.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvadaar privaloma vertinti poveikį aplinkai -  Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai departamentas priėmė  „ Atrankos išvadą dėl UAB ZALA ARMS planuojamos ūkinės veiklos -  medžioklinių ginklų remontas, šovinių medžiokliniams ginklams gamyba - poveikio aplinkai vertinimo“ Nr. (28.5)-A4-5126 (2018-05-30), kur konstatuojama, kad  planuojamai ūkinei veiklai – medžioklinių ginklų remontas, šovinių medžiokliniams ginklams gamyba -  poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą. Su informacija galima susipažinti atrankos apie  PŪV  dėl PAV rengėjo UAB “Romas ir Virgis” buveinėje adresu Utenio a. 6, Utena, arba tel. 8 389 56554 arba užsakovo buveinėje adresu Slėnio g. 8, Anykščiai, 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo.

Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą.

Motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą prašome teikti raštu 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo visuomenės informavimo priemonėse, išvados rengėjui - Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai verinimo departamento Panevėžio ir Utenos skyriui, Metalo g. 11, Utena, 205 kab., arba tel.  8-389-69369.

Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais.

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Panevėžio ir Utenos skyriuje, Metalo g. 11, Utena, 205 kab., arba tel.  8-389-69369,  10 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo.


 Informuojame, 2018-06-15, 10.00 val. bus atliekamas žemės sklypo(kadastro Nr. 0101/0063:760), esančio V. Sirokomlės g.24, Vilniaus m., Vilniaus apskr., ribų ženklinimas. Gretimo sklypo (Kad.Nr. 0101/0063:100, V.Sirokomlės g.22) savininkus ir paveldėtojus kviečiame atvykti į vietą arba kreiptis į UAB ”NTVALDA”,Daugėliškio g.32, Vilnius. Matavimus atliks matininkas L.Karvelis, mob. 8 67196775.

Atgal