VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

05.29. sKELBIMAI

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Nebrangiai išsinuomočiau 2 kambarių butą arba sodo namelį, tinkamą gyventi ir žiemą. Siūlyti tel: 8 698 38820.


UAB Diagnostikos laboratorija (kodas 300598351, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Žemaičių pl. 37, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Kauno filialo juridinių asmenų registre) informuoja, jog yra šaukiamas neeilinis visuotinis bendrovės akcininkų susirinkimas.

Šaukiamo neeilinio visuotinio UAB Diagnostikos laboratorija akcininkų susirinkimo data – 2018 m. birželio 25 d.

Susirinkimo laikas – 9 val.00 min.

Susirinkimo vieta – UAB Diagnostikos laboratorija buveinė, Kauno m. sav. Kauno m. Neries kr. 16B.

Šaukiamo neeilinio visuotinio UAB Diagnostikos laboratorija akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1.UAB Diagnostikos laboratorija ir UAB "HIPOKRATO KLINIKA" reorganizavimas, prijungiant uždarąją akcinę bendrovę "HIPOKRATO KLINIKA" prie uždarosios akcinės bendrovės Diagnostikos laboratorija.

2.UAB Diagnostikos laboratorija ir UAB "HIPOKRATO KLINIKA" reorganizavimo sąlygų patvirtinimas.

3.Po reorganizavimo tęsiančios veiklą bendrovės (UAB Diagnostikos laboratorija) įstatų patvirtinimas.

4.Įgaliojimų suteikimas.

Šaukiamo neeilinio visuotinio UAB Diagnostikos laboratorija akcininkų susirinkimo iniciatorius – bendrovės valdyba.

Bendrovės organas, priėmęs sprendimą sušaukti neeilinį visuotinį UAB Diagnostikos laboratorija akcininkų susirinkimą – bendrovės valdyba. 

UAB Diagnostikos laboratorija nenumato galimybės susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis. 

Sprendimų dėl kiekvieno UAB Diagnostikos laboratorija neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo projektus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, nuo šio pranešimo pateikimo dienos galima gauti UAB Diagnostikos laboratorija buveinėje adresu Kauno m. sav. Kauno m. Neries kr. 16B, pateikus raštišką prašymą UAB Diagnostikos laboratorija vadovui ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki pageidaujamos dokumentų gavimo datos.


 Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas organizuoja patikėjimo teise valdomo valstybės ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduotuvės suimtiesiems, nuteistiesiems veiklai (toliau – parduotuvės patalpos), viešąjį nuomos konkursą.

Parduotuvės patalpos yra Lukiškių skg. 6, Vilnius, Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo teritorijoje. Bendras parduotuvės patalpų plotas – 73,48 kv. m.Numatomas nuomos terminas – 12 (dvylika) mėnesių laikotarpiui su galimybe pratęsti 2 kartus po 12 (dvylika) mėnesių. Pradinis mėnesinis nuompinigių dydis yra – 2204,40 Eur.

Konkurso dalyvis turi sumokėti trijų mėnesių pradinį parduotuvės patalpų nuompinigių dydį (6613,20 Eur) į Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (įstaigos kodas 188721990) AB  SEB banko sąskaitą LT147044060000476989.

Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas 2018 m. birželio 18 d. 10 val. Paraiškos pateikiamos adresu: Lukiškių skg. 6, 01108 Vilnius. Tiesioginį ryšį įgaliotas palaikyti direktoriaus pavaduotojas Vladas Lukša, tel. 8 5 2649142, 8 656 32233 ir Ūkio skyriaus vedėjas Jonas Kacilauskas, tel. 8 5 2617102, 8 648 38889.

Paraiškos ruošimo, teikimo, konkurso dalyvių minimalūs kvalifikacijos reikalavimai   nurodyti Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo parduotuvės patalpų viešojo nuomos konkurso sąlygose, patalpintose tinklalapyje http://www.kaldep.lt/lt/ltik/pradzia-ltik.html

Susipažinimo su paraiškomis posėdis įvyks 2018 m. birželio 18 d. 10 val. Lukiškių skg. 6, LT- 01108  Vilnius.

Atgal