VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

05.22. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Nebrangiai išsinuomočiau 2 kambarių butą arba sodo namelį, tinkamą gyventi ir žiemą. Siūlyti tel: 8 698 38820.


UAB Diagnostikos laboratorija (įmonės kodas 300598351, buveinės adresas Žemaičių pl. 37, Kaunas, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Kauno filialo Juridinių asmenų registre, įstatinis kapitalas 57109,12 EUR; apmokėtas įstatinis kapitalas 57109,12 EUR) ir UAB "Hipokrato klinika"(įmonės kodas 302418236, buveinės adresas Pranciškaus Smuglevičiaus g. 35, Vilnius duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registre, įstatinis kapitalas 10 000 LTL; apmokėtas įstatinis kapitalas 10 000 LTL), vadovaudamosios LR civiliniu kodeksu, LR Akcinių bendrovių įstatymu bei kitais teisės aktais, praneša, kad yra parengtos UAB Diagnostikos laboratorija ir UAB "Hipokrato klinika"reorganizavimo sąlygos. UAB Diagnostikos laboratorija ir UAB "Hipokrato klinika" reorganizuojamos jas jungiant prijungimo būdu: UAB "Hipokrato klinika", kuri po reorganizavimo pasibaigs, prijungiant prie UAB Diagnostikos laboratorija, kuri toliau tęs veiklą ir kuriai nuo parengtose reorganizavimo sąlygose numatyto turto, teisių ir pareigų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo momento pereis reorganizuojamos UAB Diagnostikos laboratorija teisės ir pareigos, taip pat teisės ir pareigos pagal sandorius bei sandoriai bus įtraukti į UAB Diagnostikos laboratorija buhalterinę apskaitą. Su parengtomis reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo tęsiančios veiklą UAB Diagnostikos laboratorija įstatais, UAB "Hipokrato klinika"ir UAB Diagnostikos laboratorija 3 paskutinių metų metinėmis finansinėmis atskaitomybėmis bus galima susipažinti Neries kr. 16, Kaunas 30 (trisdešimties) dienų laikotarpiu, skaičiuojant nuo šio skelbimo apie parengtas reorganizavimo sąlygas išspausdinimo dienos.  


INFORMACIJA apie Baldų komponentų gamybos veiklos, Skodinio g. 1, Slavinčiškio k., Kupiškio sen., Kupiškio r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:UAB „Slavita“, Skodinio g. 1, Slavinčiškio k., Kupiškio sen., Kupiškio r. sav., tel.: 8 612 98161, el. p.: slavita@slavita.lt

Ataskaitos rengėjas:UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, LT-01300 Vilnius, tel.: 8 5 204 51 39, 8 640 35061, el.p.: info@aplinkosvadyba.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:Baldų komponentų gamybos veikla, Skodinio g. 1, Slavinčiškio k., Kupiškio sen., Kupiškio r. sav.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Pajėgumo padidinimui yra planuojamos investicijos į naują technologinę įrangą ir gamybos plėtrą.

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2018 m. gegužės 22 d. iki 2018 m. birželio 6 d., Kupiškio seniūnijos patalpose, Vytauto g. 2, Kupiškis, darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį nuo 08:00 iki 17:00 val., penktadienį nuo 08:00 iki 15:45 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Subačiaus g. 23, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks:Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus salėje, Gedimino g. 36, Kupiškis, 2018 m. birželio 6 d., 17:00 val.

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:poveikio visuomenės sveikatai vertinimo  dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, LT-01300 Vilnius, el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Respublikos g. 13, Panevėžys, tel. (8 45) 46 10 81, el. p. panevezys@nvsc.lt


2018m. gegužės 31d. 9 val. bus ženklinamos žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Mickūnų sen., Skaisterių k., Skaisterių g. 4A, ribos. Kviečiami GENOEFOS UNČIŪRIENĖS artimieji. Matavimus atlieka matininkė Jūratė Ciesiūnaitė, Ozo 4-404 Vilnius, tel. nr. 867597522. Informuo­jame, kad neatvykus ar neinformavus, darbai bus tęsiami.

 

 

 

 

 

 

Atgal