VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

05.05. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Parduodu: 1.Šešiakalbį medicinos terminų žodyną (anglų, rusų, prancūzų,vokiečių, lotynų ir lenkų kalbomis; išleistas Varšuvoje, kietais viršeliais, aptrauktas drobele, 1603 psl.apimties. Gerai išlaikytas;2. Du rankinius (mechan.) grąžtus medžiui arba  nestorai ir nekieto metalo skardai pragręžti; 3. Įvairių durų rankenų rinkinį; 4. Įvairių detalių elektrikams ir santechnikams.

Mano tel. Nr. deryboms : (8 5) 245 5601;  mob.8 605 03018.


AB „GRĄŽTAI“ AKCININKŲ DĖMESIUI

AB „Grąžtai“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m.  gegužės  25 d.  13 val.  AB “Grąžtai” buveinėje, Naugarduko  g. 102, kab.101, Vilnius,  šaukiamas  pakartotinis    visuotinis   AB „Grąžtai“ (įmonės kodas 120062124) akcininkų    susirinkimas,   kurio apskaitos diena yra 2018 m. gegužės 18 d.. Akcininkų registracijos pradžia 12 val. Akcininkai,  atvykę į susirinkimą  turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Audito  už 2017 metus išvados.

2. Bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

3. Bendrovės 2017 metų pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

4. Bendrovės auditoriaus rinkimai bei auditoriaus atlyginimo nustatymas.

5. Kiti klausimai.               

Papildomą informaciją įgaliotas teikti Valdemaras Jacikas tel. (8-5) 2130515.

Generalinis direktorius Valdemaras Jacikas


Informuojame apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą.

PŪV organizatorius – UAB „Plungės šaltis“, įm. k.169887598, Stoties g. 9, Plungė,el. p. info@psaltis.lt, tel.(8 448) 72190, faks. (8 448) 57886.

PVSV ataskaitą parengė Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL), įst. k. 195551983, Žolyno g. 36, Vilnius, el. p. nvspl@nvspl.lt, tel. (8 5) 263 9662, faks. (8 5) 210 4848.

PŪV – žuvų ir žuvų produktų perdirbimo gamybinių patalpų rekonstrukcijos (gamybos srauto pertvarkymas ir gamybinių patalpų ploto padidinimas) Stoties g. 9, Plungėje.

Trumpas PŪV aprašymas –planuojama pertvarkyti gamybos srautą, kai kuriuos proceso etapus automatizuoti, padidinant gamybinių patalpų plotą, pastatant priestatą prie esamo gamybinio pastato. Gamybos apimtys nesikeis – iki 15 t per parą. PVSV apimtyje nustatoma įmonės veiklos sanitarinė apsaugos zona (SAZ) (PŪV siūlomos SAZ ribos sutampa su įmonės žemės sklypo ribomis).

Su PVSV ataskaita galima susipažinti nuo 2018 m. gegužės 8 d. iki gegužės 22 d. imtinai, Plungės m. seniūnijoje, adresu Vytauto g. 7 – 14, Plungė, darbo metu (I-IV 8.00 – 17.00 val., V – 8.00 – 15.45 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) ir NVSPL patalpose, adresu Žolyno g. 36, Vilnius, darbo metu (I-IV 8.00 – 16.45 val., V 8.00 – 15.30 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.). PVSV ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje www.nvspl.lt.

Visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2018 m. gegužės 22 d. 17.00 val. Plungės m. seniūnijos patalpose (salėje), adresu Vytauto g. 7 – 14, Plungė. Iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais prašome teikti raštu NVSPL, adresu Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, faksu (8 5) 210 4848 arba el. p. nvspl@nvspl.lt.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas,J. Biliūno g. 3, Telšiai, el. p. telsiai@nvsc.lt, tel. (8 444) 47 276.

 

 

Atgal