VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

04.14. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Parduodamos patalpos - skerdykla su mėsos apdorojimo, saugojimo, paruošimo patalpomis, viso: 1.486,01 kv. m. - 5 pastatai ir kiti statiniai, esantys Rementiškių g. 28, Sūdavos k., Vilkaviškio r. sav. kaina 30.000 Eur. Pasiūlymai renkami 20 dienų. Informacija teikiama el. paštu adresu: likvidatoriui@gmail.com


Informuojame, kad 2018-04-23, 1500 val. bus atliekamas žemės sklypo(kadastro Nr. 0101/0057:0193) esančio Plačioji g. 4, Senamiesčio sen., Vilniaus m., Vilniaus apskr., ribų ženklinimas. Gretimo sklypo Kad.Nr. 0101/0057:124 (esančio Raugyklos g. 9, Vilnius) savininkus ir paveldėtojus kviečiame atvykti į vietą arba kreiptis į UAB ”NTVALDA”, Daugėliškio g.32, Vilnius. Matavimus atliks matininkas L.Karvelis, mob. 8 67196775.


 Informuojame, kad 2018-04-20 9.00 val. bus atliekami kadastriniai matavimai žemės sklypo, esančioŽibuoklių g. 33  Vilniaus m. , Kad. Nr. 0101/0060:0131 sav. Gretimo sklypo Kad.Nr.0101/0060:0080 mirusio savininko Stanislavo Antonovičiaus, teisėtus paveldėtojus kviečiame atvykti prie sklypo suderinti ribas. Gretimo sklypo Kad.Nr.0101/0060:0119 savininkė Nijolė Jatautienė yra išvykusi į užsienio valstybę Australija, suinteresuotus asmenys kviečiame atvykti prie sklypo suderinti ribas. Matuojamo sklypo  Kad.Nr.0101/0060:0131 sav. Kristina Baraško nerasta gyventojų registre, suinteresuotus asmenys kviečiame atvykti prie sklypo suderinti ribas.

 Matavimus atliks matininkas Antanas Savickis, adresas: Perkūnkiemio g. 4A Vilnius,  tel. 861580808, el.p. valdas@geoline.lt


 AB “RAMETA” akcininkų dėmesiui

Š.m. balandžio mėnesio 10 d. laikraštyje “Lietuvos aidas” buvo išspausdintas skelbimas AB “Rameta” akcininkams, kuriame nurodyta klaidinga visuotinio akcininkų susirinkimo data ( 2017m. balandžio mėn. 13d. 15val.). Tikroji visuotinio akcininkų susirinkimo data - 2018m.balandžio mėn. 13d. 15val. Visą kitą skelbime nurodytą informaciją laikyti teisinga. Atsiprašome dėl įvykusios klaidos.

Direktorius.


 UAB ,,Verkių būstas“ kviečia teikti pasiūlymą daugiabučio namo Ateities g. 3 (1A9p), Vilnius, vamzdynų remonto darbams atlikti konkurso būdu. Išsamiau: www.verkiubustas.com/veikla/konkursai


UAB KASIJONAS, įm.k. 301697651 įstatai yra prarasti, todėl laikyti negaliojančiais.

 

Atgal