VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

04.10. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (TOLIAU - PŪV) POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO (TOLIAU - PVSV) ATASKAITĄ

1. PŪV organizatorius: Vitalijus Žebelys, Žygaičių g. 30, Žygaičių k., LT-73282 Tauragės r. sav., tel.: 8 614 5 59 51, el. paštas: vitalijus.zebelys@gmail.com. 2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (įm. kodas 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., tel.: (8 46) 430463, faksas: (8 46) 430469, el. paštas: info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta:augintinių krematoriumo statyba ir eksploatavimas, Tauragės apskr., Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Zoliškių k. 1, žemės sklypas, kurio kad. Nr. 7766/0001:84 Žygaičių k.v. 4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV PVSV ataskaita rengiama su tikslu nustatyti statomam augintinių krematoriumui sanitarinės apsaugos zonos ribas. Eksploatuojant augintinių krematoriumą per metus planuojama kremuoti iki 40 t negyvų gyvūnų kūnų/dalių. PVSV ataskaitoje įvertintas PŪV poveikis visuomenės sveikatai oro tarša, kvapais ir triukšmu. Nustatyta, kad PŪV metu nebus viršijamos teisės aktais nustatytos oro taršos, kvapų ir triukšmo ribinės vertės, todėl poveikis visuomenės sveikatai nebus daromas. Suformuota reikalingo dydžio sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita skelbiama(susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2018-04-11 iki 2018-04-24 imtinai; 0800 - 1200 ir 1300 - 1700 val.): 1) Žygaičių sen. administracinėse patalpose (Žygaičių g. 27, Žygaičių k.); 2) UAB „Ekosistema“ biuro patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda). 3) PVSV ataskaitos santrauka skelbiama interneto svetainėje http:www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2018-04-25, 17 val. Žygaičių seniūnijos administracinėse patalpose (Žygaičių g. 27, Žygaičių k.). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teiktiiki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr. 119, Klaipėda; reg. laišku adresu: A.D. 661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: info@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Tauragės departamentas, Prezidento g. 38, Tauragė, LT-72253 Tauragės r. sav., tel.: (8 446) 61 167, el. paštas: taurage@nvsc.lt.


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą. 1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius:UAB „Argimetas“ (įmonės kodas 300017230),Švyturio g. 3C, Tauragė, LT-72360 Tauragės r. sav., mob. tel.: 8-698 31069, faksas: 8 446 52230, el. p.: argimetas@gmail.com. 2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas:UAB „Ekosistema“(įmonės kodas 140016636),Taikos pr. 119, Klaipėda,LT-94231 Klaipėdos m. sav.,tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, el. p.: jonas@ekosistema.lt.3. PŪV pavadinimas, vieta: UAB „Argimetas“ planuojama ūkinė veikla (statybinių, griovimo atliekų tvarkymas) bus vykdoma adresu Švyturio g. 7, Tauragė.4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu panaudojus įmonės turimą modernią techniką į aikštelę bus priimamos, laikomos ir tvarkomos statybinės, griovimo atliekos. Iš atliekų bus pagaminamas produktas - įvairios frakcijos skalda. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Tauragės r. sav. Tauragės miesto seniūnijos administracinėse patalpose (V. Kudirkos g. 9, LT-72217, Tauragė);2) UAB „Ekosistema“ administracinėsepatalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231Klaipėdos m. sav.). Susipažinti su PVSV ataskaita galima darbo dienomis nuo 2018-04-11 iki 2018-04-24 imtinai;08-12 ir 13-16 val.3) PVSV ataskaita skelbiama PVSV ataskaitos rengėjo tinklapyjewww.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimasįvyks2018-04-25, 17 val. UAB „Argimetas“ administracinėse patalpose, esančiose adresu Švyturio g. 1A (antrame aukšte), Tauragė, LT-72360 Tauragės r. sav. 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr. 119, Klaipėda; registruotu laišku - siųsti adresu A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: jonas@ekosistema.lt.8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centroprie Sveikatos apsaugos ministerijosTauragės departamentas, Prezidento g. 38, Tauragė, LT-72253Tauragės r. sav.,tel.: (8 446) 61 167,el. p.:taurage@nvsc.lt.


AB “RAMETA” AKCININKŲ DĖMESIUI

AB “Rameta” Valdybos iniciatyva ir sprendimu 2017 m. balandžio 30 d. 15 val. Bendrovės salėje (Šiaulių g. 2, Radviliškis) šaukiamas eilinis visuotinisAB“RAMETA” (į.k. 171333481) akcininkų susirinkimas, kurio apskaitos diena 2018-04-23.

Susirinkimo darbotvarkė:

       1. AB “Rameta” 2017 m. metinis pranešimas.

       2. Audito už 2017 m.  išvados.

       3. 2017 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

       4. 2017 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

       5. Auditoriaus rinkimai ir atlyginimo jam nustatymas.  

       6. Visuotinio akcininkų susirinkimo inspektoriaus (sekančiam susirinkimui) rinkimai.

Dėl papildomos informacijos, nutarimų projektų kreiptis į  AB “RAMETA” Direktorių Juozą Pečiukevičių tel. (8-422) 52440. Direktorius


 VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika (įmonės kodas 186472451) skelbia viešąjį aukcioną parduoti turtą (automobilį Volkswagen Transporter, 1997 m.), pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti.

Parduodamo turto pradinė kaina 800,00 eurų, minimalus kainos didinimo intervalas – ne mažesnis kaip 25 procentai pradinės pardavimo kainos. Kita informacija skelbiama VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos tinklapyje www.nempol.lt.

Aukcionas įvyks 2018 m. balandžio 26 d. 10.00 val. VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos administracijos patalpose adresu Švenčionių g. 86, Nemenčinės m., Vilniaus r. Antrasis aukcionas (neįvykus pirmajam aukcionui arba nepardavus turto) vyks 2018 m. gegužės 4 d. 10.00 val. tuo pačiu adresu. Aukciono dalyvių registracija nuo 9.00 iki 10.00 val.

Parduodamo turto apžiūra vyks 2018 m. balandžio 18-20 dienomis nuo 10.00 iki 13.00 val., neįvykus pirmajam aukcionui turto apžiūra vyks 2018 m. balandžio 27, 30, gegužės 2 dienomis nuo 10.00 iki 13.00 val.

Aukciono dalyviai privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (fiziniai asmenys) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimą (juridiniai asmenys).

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas nuo aukciono pabaigos, pervedant pinigus į VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos sąskaitą LT87730001012618

1813 Swedbanke.

Dalyvavio bilieto kaina – 5,00 eurai;

Žiūrovo bilieto kaina – 50,00 eurų.

Kontaktinis asmuo – mechanikas Genadij Bržezovskij, tel.: +37060028881, el.p.: nempol@nempol.lt.


Informuojame, 2018-04-20, 11.00  val. bus atliekamas žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0058: / po žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sklypoNr. 1), esančio Žiupronių g., Senamiesčio sen., Vilniaus m., Vilniaus apskr., ribų ženklinimas. Gretimo sklypo (Kad.Nr. 0101/0058:54, M. Daukšos g. 10) savininkus ir paveldėtojus kviečiame atvykti į vietą arba kreiptis į UAB ”NTVALDA”, Daugėliškio g.32, Vilnius. Matavimus atliks matininkas L.Karvelis, mob. 8 67196775.

Atgal