VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

03.27. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


2018-04-04, 09.30 val. Vilniaus apskrityje, Vilniaus r., Nemėžio sen.,Paliepiukų k.,  Skl. Kad. Nr. 4162/0300:0114 bus aliekami kadastriniai matavimai. Kviečiame gretimo Skl. Kad. Nr. 4162/0300:0168 bendrasavininkę Mildą Balionienę arba jos įgaliotus asmenis dalyvauti žemės sklypo ribų derinime. Matavimus atliks UAB ''GEOKOMANDA''. Tel. pasiteiravimui:867291551.


 Uždaroji akcinė bendrovė „Drąseikių karjeras“ (įmonės kodas 159851059, buveinės adresas  Drąseikių k., Lapių sen., Kauno r., duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) informuoja, jog yra šaukiamas visuotinis  akcininkų susirinkimas.

Šaukiamo visuotinio Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ akcininkų susirinkimo data – 2018 m. balandžio 26 d. 15 val. Susirinkimo vieta – Drąseikių k., Lapių sen., Kauno r., Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ administracinės patalpos.

Šaukiamo visuotinio Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1.Bendrovės 2017 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

2.Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

3.Bendrovės antspaudo atsisakymas.

4.Bendrovės įstatų keitimas.

Šaukiamo visuotinio Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ akcininkų susirinkimo iniciatorius – bendrovės direktorius.

Bendrovės organas, priėmęs sprendimą sušaukti visuotinį Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ akcininkų susirinkimą – bendrovės direktorius.

Uždaroji akcinė bendrovė „Drąseikių karjeras“ nenumato galimybės susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis.

Sprendimų dėl kiekvieno Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimoprojektus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, galima gauti Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ administracinėse patalpose adresu  Drąseikių k., Lapių sen., Kauno r., nuo 2018 m. balandžio 12 d.


UAB „Vilniaus hidroprojektas“ akcininkų dėmesiui!

Bendrovės valdybos nutarimu 2018 m. balandžio 27 d. 14 val. (registracija nuo 13.30 val.) bendrovės buveinėje, Kalvarijų g. 125, Vilnius, šaukiamas  eilinis visuotinis UAB „Vilniaus hidroprojektas“ (įmonės kodas 121896961) akcininkų  susirinkimas.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1.Bendrovės auditoriaus išvada.

2.2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

3.2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

4.Audito įmonės paskyrimas ir apmokėjimo sąlygų patvirtinimas.

5.Valdybos narių atšaukimas.

6.Valdybos narių rinkimas.

7.Einamieji klausimai.

Akcininkai, atvykę į susirinkimą turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Informacija tel. (8 5) 273 0319. Bendrovės direktorius M. Zavarzinas.

UAB „Vilniaus hidroprojektas“ valdyba.


AB „GRĄŽTAI“ AKCININKŲ DĖMESIUI

 AB „Grąžtai“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m.  balandžio  27 d.  14 val.  AB “Grąžtai” patalpose ( Naugarduko  g. 102, kab.101, Vilnius)  šaukiamas   eilinis   visuotinis   AB „Grąžtai“ (įmonės kodas 120062124) akcininkų    susirinkimas,   kurio apskaitos diena yra 2018 m. balandžio 20 d.. Akcininkų registracijos pradžia 13 val. Atvykstantiems į susirinkimą  turėti asmens dokumentą.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Audito už 2017 m. išvados .

2. Bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

3. Bendrovės 2017 metų pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

4. Bendrovės auditoriaus rinkimai bei auditoriaus atlyginimo nustatymas.

5. Kiti klausimai.               

Papildomą informaciją įgaliotas teikti Valdemaras Jacikas tel. (8-5) 2130515.

Generalinis direktorius Valdemaras Jacikas

Atgal