VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

03.24. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


 PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ UAB AEROPOLIS EILINĮ VISUOTINĮ AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ

2018 m. balandžio mėn. 27 d. 15.00 val. Savanorių pr. 191, UAB Aeropolis patalpose šaukiamas eilinis visuotinis UAB Aeropolis (kodas 300023308, registruota šiuo adresu: Savanorių pr 191, Vilnius), toliau – „Bendrovė“, akcininkų susirinkimas. Registracija vyks nuo 14.00 val. iki 14.45 val.

Susirinkimas šaukiamas Bendrovės direktoriaus iniciatyva, vadovaujantis 2018 m. kovo 20 d. Bendrovės direktoriaus įsakymu.

Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė:

1.Metinės finansinės atskaitomybės dokumentų tvirtinimas.

2.2017 m. Bendrovės pelno paskirstymas.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Visi asmenys, dalyvaujantys visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintys teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotinis susirinkimui privalo pateikti įstatymo nustatytos formos ir turinio įgaliojimo originalą.

Nuo 2018 m. balandžio 02 d. akcininkai, atvykę į UAB Aeropolis, adresu Savanorių pr. 191, Vilnius, gali susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus.


AB "Bakteriniai preparatai" akcininkų dėmesiui !

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2018 m. balandžio 19 d. 11.00 val. šaukiamas visuotinis AB "Bakteriniai preparatai" (į.k.133385939, buveinė Taikos pr. 102, Kaunas) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks Bendrovės buveinėje Taikos pr. 102, Kaunas. Akcininkų registracija nuo 10.30 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės metinis pranešimas.

2. Auditoriaus išvada.

3. Bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

5. Audito įmonės rinkimai ir apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2018 m. balandžio 12 d.. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Visi akcininkai su sprendimų projektais, valdybos ir akcininkų paaiškinimais, taip pat kitais dokumentais, kurie pateikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu gali susipažinti bendrovės buveinėje adresu Taikos pr. 102, Kaunas

Bendrovės vadovas


Pamesti Uab "Scenos spektras" pagrindinis ir sutarčių antspaudas. Laikyti negaliojančiais nuo 2017 12 18 d.


1.Likviduojamos UAB „Saxetum“ (įm.k: 148059034) įstatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „Naujas puslapis“ ir yra laikomi negaliojančiais.

2.Likviduojamos IĮ „Mikalita“ (įm.k: 302467977) nuostatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „Gamtutė“ ir yra laikomi negaliojančiais.

3.Likviduojamos UAB „Šiaulių bioenergija“ (įm.k: 303591860) įstatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „Gamtutė“ ir yra laikomi negaliojančiais.

4.Likviduojamos UAB „Solitex“ (įm.k: 121677412) įstatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „Įmonės pabaiga“ ir yra laikomi negaliojančiais.

5.Likviduojamos UAB „Saugasta“ (įm.k: 302565229) įstatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „Įmonės pabaiga“ ir yra laikomi negaliojančiais.

6.Likviduojamos A. Marovo IĮ „Linkėjimas“ (įm.k: 178688314) nuostatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „Įmonės pabaiga“ ir yra laikomi negaliojančiais.

7.Likviduojamos A. Pavliuko komercinės firmos (įm.k: 140903321) nuostatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui UAB „Centro skveras“ ir yra laikomi negaliojančiais.

8.Likviduojamos R. Joniko įmonės (įm.k: 177193214) nuostatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui UAB „Centro skveras“ ir yra laikomi negaliojančiais.

9.Likviduojamos Žanetos Krikščiūnienės firmos (įm.k: 134037120) nuostatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui UAB „Centro skveras“ ir yra laikomi negaliojančiais.


Pranešimas apie esminį įvykį

2018 metų  balandžio 26 dieną 12 valandą uždarosios akcinės bendrovės “Anykščių Vosinta” patalpose Sausalaukės kaime Svėdasų seniūnijoje Anykščių rajone įvyks UAB “Anykščių Vosinta” ataskaitinis  visuotinis akcininkų susirinkimas.

Darbotvarkė: 1. 2017 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 2. Kiti klausimai.


UAB „Skomė“ akcininkų dėmesiui!

UAB „Skomė“ valdybos sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis UAB „Skomė“ (į. k. 122574319) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2018 m. balandžio 18 d. 18 val. UAB „Skomė“ buveinėje Konstitucijos pr. 12, Vilniuje, posėdžių salėje (3 a., kab. Nr.  316).

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

UAB „Skomė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę:

1. Bendrovės „Skomė“ 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

2. Bendrovės „Skomė“ pelno paskirstymas.

3. Dėl pritarimo ir pripažinimo galiojančiais nuo jų priėmimo momento UAB „Skomė“ 2015 m.  kovo 24 d., 2016 m. balandžio 28 d., 2016 m. rugpjūčio 01 d., 2016 m. lapkričio 29 d., 2017 m. vasario 01 d., 2017 m. balandžio 14 d. visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimams ir jų patvirtinimo.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus ir kitus įstatymuose ir bendrovės įstatuose numatytus dokumentus ir/ar informaciją gauti ir/ar su jais susipažinti bus galima UAB „Skomė“ buveinėje Konstitucijos pr. 12, Vilniuje, pas bendrovės direktorių (kabineto Nr. 336), antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. arba iš anksto suderinus kitu laiku.


SKELBIMAS teikti pasiūlymą  darbams pirkti

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus šiukšlių šalintuvų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt

Pasiūlymus pateikti iki 2018-04-06  13.00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.

 

Atgal