VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

02.27. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


DĖL ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROCEDŪROS PRADŽIOS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio 3 dalimi, informuojame, kad nuo 2017 m. sausio 24 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 31 „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano patvirtinimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams Europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti procedūros pradžios“ (toliau – Nutarimas), kuriuo pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra.

Nutarimas ir juo patvirtintas Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialusis planas paskelbtas teritorijų planavimo dokumentų registre (www.tpdr.lt), registracijos Nr. T00079723.

Atkreipiame dėmesį, kad 2017 m. rugsėjo 29 d. buvo pradėtas rengti Žemės paėmimo visuomenės poreikiams Europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti penkiuose regionuose (Kauno m. sav. ir Kauno r. sav., Jonavos r. sav., Kėdainių r. sav., Panevėžio r. sav., Pasvalio r. sav.) projektas (toliau – projektas). Rengiant projektą paaiškėjo, kad žemės sklypams (1 lentelė) dėl objektyvių priežasčių (pasikeitus duomenims apie žemės sklypus) Nekilnojamojo turto registre nebuvo padaryta žyma, kad pradėta žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūra.

Informuojame, kad pagal Įstatymo 4 straipsnio 2 dalį nuo Nutarimo įsigaliojimo momento žemės sklypo savininkai neturi teisės perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktinių teisių į Specialiajame plane nurodytus žemės sklypus, taip pat neturi teisės pertvarkyti (atidalyti, padalyti, perdalyti, sujungti) šių žemės sklypų. Pagal šio straipsnio 5 dalį nuo to momento, kai žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka yra pranešta apie Nutarimo, kuriuo pradedama žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, įsigaliojimą, žemės savininkas ir (ar) kitas naudotojas negali kliudyti projektą įgyvendinančiai institucijai ar jos atstovams įgyvendinti Įstatyme nustatytų žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų.

Be to, informuojame, kad Įstatymo III skyriaus „Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas ir visuomenės poreikiams paimamo turto vertinimas“ 8–13 straipsniuose nustatyta tvarka toliau bus rengiamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas, kurio rengimo metu būtų nustatomos tikslios žemės sklypo dalies, paimamos visuomenės poreikiams, ribos, atliekamas šios visuomenės poreikiams paimamos žemės ir joje esančio kito turto (statinių, įrenginių, želdinių) vertinimas pagal rinkos vertę ir kiti Įstatyme nustatyti veiksmai. Informacija apie tai, nuo kada ir kur bus galima susipažinti su žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektu, ir (arba) kita informacija teikiama žemiau nurodytais kontaktais.

Kontaktai ir papildoma informacija dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradžios: E. Savickas, tel. (8 5) 239 3848, el. p. evaldas.savickas@sumin.lt.

1 lentelė. Žemės sklypai, kuriems pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra

Eil. Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo savininkas arba naudotojas

Žemės sklypo unikalus numeris

Žemės sklypo plotas, ha

1.

Nereikonių k., Joniškėlio apylinkių sen., Pasvalio r. sav.

Žemės sklypo nuomininkė:

Kristina Minelgienė

4400-2842-8682

1,1158

2.

Kauklių k., Pušaloto sen., Pasvalio r. sav.

Žemės sklypo savininkas:

Juozas Baltrūnas

6730-0005-0072

3,0791

 

Šis pranešimas laikomas įteiktu jo paskelbimo spaudoje dieną.


Parduodamos patalpos - skerdykla su mėsos apdorojimo, saugojimo, paruošimo patalpomis, viso: 1.486,01 kv. m. - 5 pastatai ir kiti statiniai, esantys Rementiškių g. 28, Sūdavos k., Vilkaviškio r. sav. kaina 40.800 Eur. Pasiūlymai renkami 20 dienų. Informacija teikiama el. paštu adresu: likvidatoriui@gmail.com


Parduodamas gamybinis pastatas su administracinėmis patalpomis bei jame esančiais įrenginiais, viso: 2.032,87 kv. m., esantys Kęstučio g. 1, Lentvaryje, kaina 399.900 Eur + mokėtini mokesčiai. Pasiūlymai renkami 30 dienų. Informacija teikiama el. paštu adresu: nemokumo.procedura@gmail.com


Parduodama žemės sklypo 25/44 dalis, bendras plotas: 4,4 ha, esantis Miškinių k., Nemenčinės sen., kaina 8.900 Eur + mokėtini mokesčiai. Paskirtis – žemės ūkio. Pasiūlymai renkami 30 dienų. Informacija teikiama el. paštu adresu: nemokumo.procedura@gmail.com

 

Atgal