VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

Skelbimai 11 27

Kauno miesto apylinkės teismas viešo paskelbimo būdu informuoja, kad atsakovams Rimvydui Banėnui, gim. 1973-10-10, ir Daliai Banėnienei, gim. 1973-04-02, gyvenantiems Chemijos g. 5-28, Kaune, yra iškelta civilinė byla Nr. 2-23212-221/2010 pagal ieškovo Kauno miesto savivaldybės ieškinį dėl gyvenamųjų patalpų Chemijos g. 5-28, Kaune, nuomos sutarties nutraukimo, iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos Chemijos g. 5-28, Kaune, su visa jiems priklausančia manta, nesuteikiant kito gyvenamojo ploto bei 536,16 Lt skolos už buto nuomą ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo. Pranešame atsakovams, kad jų pareiga per 14 dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos pareikšti atsiliepimus į ieškinį, atitinkančius LR CPK 111-114 str. reikalavimus. Nustatytu terminu nepateikus atsiliepimų į ieškinį, teismas ieškovo prašymu, turi teisę priimti sprendimą už akių.

Nr. 942


Kauno miesto apylinkės teisme, Laisvės al. 103, Kaunas, iškelta civilinė byla Nr. 2-24496-848/2010 pagal ieškovo Kauno miesto savivaldybės, į. k. 111106319, buveinė – Laisvės al. 96, Kaunas, ieškinį atsakovams Onai Buknienei, Algirdui Bukniui ir Arvydui Bukniui, paskutinės jų žinoma gyvenamoji vieta – Taikos per. 66-57, Kaunas, dėl 2883,02 Lt skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteisimos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo priteisimo. Atsakovams Algirdui Bukniui ir Arvydui Bukniui ieškinio nuorašas, priedai prie ieškinio įteikiami viešo paskelbimo būdu. Atsakovai Algirdas Buknys ir Arvydas Bubnys per 14 dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos privalo pateikti teismui atsiliepimus į ieškinį, atitinkančius CPK 111, 142 str. reikalavimus. Jeigu atsakovai per nustatytą terminą nepateiks teismui atsiliepimų į ieškinį, ieškovo prašymu, teismas turi teisę priimti sprendimą už akių.

Nr. 943


Vilniaus m. 3 apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės Violetos Januševičienės ieškinį atsakovui Aleksandrui Januševičiui, gim. 1978-12-07, dėl santuokos nutraukimo dėl vieno sutuoktinio kaltės. Teismo posėdis įvyks 2011 m. sausio 12 d. 9.00 val. adresu Laivės pr. 79A, salės Nr. 516. Atsakovas Aleksandras Januševičius šaukiamas į teismo posėdį, jam taip pat siūloma per 14 dienų pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Neatvykus į teismo posėdį teismas nagrinės bylą atsakovui nedalyvaujant.

Nr. 944


Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103-234, Kaunas) priimtas ieškovo UAB „RUTECCO Transport I Spedycja Dariusz Rutkowski ieškinys atsakovui UAB „Renera“ , kurio paskutinė žinoma buveinės vieta – Taikos pr. 95-3, Kaunas, dėl skolos priteisimo. Atsakovas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo spaudoje dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį raštu. Nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę priimti sprendimą už akių. Su civilinės bylos Nr. 2-21876-568/2010 medžiaga galite susipažinti 238 kab. teismo darbo laiku (tel. 46-62-61).

Nr. 941


Jonavos rajono apylinkės teisme priimtas ieškovės Esteros Bylinskienės ieškinys atsakovui Pauliui Rukšiui, gim. 1979-04-05, bei išvadą byloje teikiančiam Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo bei vaiko gyvenamosios vietos nustatymo. Atsakovas Paulius Rukšys per 14 dienų nuo šio skelbimo paskelbimo spaudoje dienos privalo pateikti atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį LR CPK 111 str., 142 str. 2 d. reikalavimus. Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę atsisakyti priimti įrodymus ir motyvus, kurie galėjo būti pateikti atsiliepime į ieškinį bei priimti sprendimą jam nedalyvaujant. Su bylos medžiaga atsakovas gali susipažinti Jonavos rajono apylinkės teisme adresu Vasario 16-osios g. 3, Jonava.

Nr. 945


Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia viešą garažų nuomos konkursą;

1. Paraiškas dalyvauti konkurse teikti iki 2010 m. gruodžio 10 d. nuo 13.00 iki 15.00 va1.

2. Nuomojamų garažų adresas Kauno g. 3, Ukmergė.

3. Nuomos trukmė trys metai.

4. Nuomojamų garažų paskirtis ūkinė.

5. Nuomojamuose garažuose vykdant numatytą veiklą atsakyti už darbų saugą, laikytis priešgaisrinės apsaugos reikalavimų, saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius.

6. Išnuomojama trys garažai. Bendras plotas 402,54 kv. m, pradinis nuompinigių dydis 332,99 Lt.

7. Paraiškas konkursui teikti adresu: Birželio 23-iosios g. 10, LT-03602 Vilnius, 311 kab., Virginija Bacevičienė, tel. Nr. (8~5) 271 6019.

8. Komisijos posėdžio vieta: Birželio 23-iosios g., Vilnius, 215 kab. 2010 m. gruodžio 13 d. 14.00 val.

9. Pradinis įnašas, lygus 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, turi būti sumokėtas iki komisijos posėdžio į AB SEB banką, banko kodas 70440, a.s. LT 857044060001188564, įstaigos kodas 191688326.

Nr. 946

 


UAB „Europallet“, Bitininkų g. 13, Anavilio k., Vilniaus raj. sav., tel. 8 650 54505, elektroninio pašto adresas virgis@europallet.1t įgyvendina projektą „Europalečių gamybos proceso organizavimas“ ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-05 įsakymu Nr. 3D-150 (Žin., 2007, Nr. 41-1559; 2009, Nr. 21-835) patvirtintomis Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis, skelbia konkursus Medienos džiovinimo technologijai, Benzininiam/dujiniam krautuvui, Lanksčioms hidraulinėms padėklų kalimo staklėms, Stūmokliniam kompresoriui, Briaunų nusklembimo staklėms, Kampų nupjovimo staklėms, Žymėjimo staklėms ir Katilinės įrangai įsigyti.

Susidomėjusius prašome atsiųsti arba pristatyti asmeniškai atsiliepimus su informacija, kurios įrangos pirkimo konkurse ketinate dalyvauti, atsiliepusiems bus išsiųsti kvietimai su reikalavimais perkamai įrangai ir tiekėjams.

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra įvyks 2010 m. gruodžio 14 d. 9 val. 00 min. šiame skelbime nurodytu adresu.

Nr. 947

 


Kauno rajono apylinkės teisme priimtas ieškovo UAB Komunalinių paslaugų centras ieškinys atsakovui Česlovui Ambručiui dėl 6295,45 Lt skolos, 1925,90 Lt delspinigių, 247,00 Lt žyminio mokesčio. Kadangi atsakovo gyvenamoji vieta nežinoma, ieškovo prašymu procesiniai dokumentai atsakovui Česlovui Ambručiui įteikiami viešo paskelbimo būdu. Atsakovas per 14 dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos turi pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Su civilinės bylos medžiaga atsakovas gali susipažinti Kauno rajono apylinkės teisme (Kęstučio g. 29, Kaunas) teismo darbo metu. Nepateikus atsiliepimo teismas gali priimti sprendimą už akių.

Nr. 948

 


Kauno miesto apylinkės teisme priimtas ieškovo AB „Kauno energija” (į.k.235014830) ieškinio pareiškimas atsakovei Alinai Svaldenytei (gim. 1978 05 15) dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovei Alinai Svaldenytei (gim. 1978 05 15) viešo įteikimo būdu įteikiamas ieškovo AB “Kauno energija” (į.k.235014830) ieškinys ir jo priedai. Atsakovė Alina Svaldenytė (gim. 1978 05 15) privalo per 14 dienų terminą nuo skelbimo išspausdinimo dienos pateikti Kauno miesto apylinkės teismui atsiliepimą į pareikštą ieškinį, atitinkantį LR CPK 111 str.-114 str. nustatytus reikalavimus. Nepateikus atsiliepimo į ieškinį, Kauno miesto apylinkės teismas turi teisę ieškovo prašymu priimti sprendimą už akių.

Nr. 949

 


Pranešame, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A, Vilniuje) nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-16463-501/2010 pagal ieškovo Valdemaro Lesnevskio ieškinį atsakovams Edvardui Bartoševič ir Onai Bartoševič dėl skolos priteisimo. Atsakovams yra įteikiamas ieškinio nuorašas, ieškinį pagrindžiančių rašytinių įrodymų nuorašai bei teismo pranešimas apie atsiliepimo pateikimą ir informuojama, jeigu atsakovai be pateisinamos priežasties per 14 dienų nepateiks atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, kadangi yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

Nr. 950

 


Kauno apygardos teisme, A.Mickevičiaus g.18A, Kaune, 2010 m. gruodžio 20 d. 13.30 val. teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka bus nagrinėjama civilinė byla Nr.2-242-485/2010 pagal ieškovo AB “Kauno energija” ieškinį atsakovui Kauno meterologijos centrui bei tretiesiems asmenims UAB “Paskalis”, UAB “Donalina”, UAB “Morionis”, IĮ Erikos Visockienės firmai, UAB Kauno kelionių agentūrai “Nemuno lanka” ir VĮ Lietuvos metrologijos inspekcijai dėl skolos priteisimo.

Nr. 951


Kauno miesto apylinkės teisme, Laisvės al. 103, Kaune, priimtas ieškovo AB “Kauno energija” ieškinys atsakovui Ritai Andriūnienei, trečiajam asmeniui Kauno miesto savivaldybei dėl skolos priteisimo. Teismas viešo paskelbimo būdu įteikia atsakovui Ritai Andriūnienei (paskutinė gyv. vieta – A. ir J.Gravrogkų g.17-134, Kaunas) procesinius dokumentus: ieškinio pareiškimą ir jo priedus ir įpareigoja atsakovą per 14 dienų nuo šio skelbimo išspausdinimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 111 str.-114 str., 142 str. reikalavimus. Jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

Nr. 952

 


Kauno miesto apylinkės teisme Laisvės al. 103, Kaune, teisėja Edita Šliumpienė) nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo Virgilijaus Kareivos patikslintą ieškinį atsakovams Erlandui Alenskui, UAB “Eglenda”, AB “Ūkio bankas”, Irenai Kaupienei, Zojai Miškinienei, Kėdainių raj. I-ojo notarų biuro notarei A.Rabačiauskienei, LR Teisingumo ministerijai, VĮ “Registrų centras” dėl sandorio pripažinimo apsimestiniu, teisių ir pareigų perkėlimo, įkeitimo sutarties pripažinimo negaliojančia, turto pardavimo bei varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo, tretysis asmuo Dalia Kareivienė.

Atsakovams Erlandui Alenskui, UAB “Eglenda” patikslinto ieškinio nuorašas su priedais įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Siūlome atsakovui Erlandui Alenskui, kurio paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Statybininkų g. 8, Skriaudžių km., Prienų raj., atsakovui UAB “Eglenda”, buveinės adresas Vilniaus g. 23-2, Kaune, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo spaudoje dienos pateikti teismui atsiliepimą į patikslintą ieškinį raštu.

Nepateikus atsiliepimo į ieškinį raštu, teismas gali priimti sprendimą už akių.

Su civilinės bylos Nr. 2-9902-775/2010 medžiaga galite susipažinti 338 kab. teismo darbo laiku (tel.466256).

Nr. 953


Va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos žemės ūkio mi­nist­ro 2007 m. ba­lan­džio 5 d. įsa­ky­mo Nr. 3D-150 pat­vir­tin­to­mis Pro­jek­to vyk­dy­to­jo, pre­ten­duo­ja­nčio gau­ti pa­ramą iš Euro­pos žemės ūkio fon­do kai­mo plėt­rai pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2007-2013 metų prog­ra­mos prie­mo­nes, pre­kių, pas­laugų ar darbų pir­ki­mo tai­syklė­mis, AB “Kre­ke­na­vos ag­ro­fir­ma”skel­bia kon­kursą “In­jek­ta­vi­mo įren­gi­mas mė­sai”įran­gos pir­ki­mui. Įran­gos pa­va­di­ni­mas: “In­jek­ta­vi­mo įren­gi­mas mė­sai”1 vnt.

At­si­lie­pi­mus da­ly­vau­ti kon­kur­se pa­teik­ti raš­tu iki š.m. gruo­džio 7 d. ad­re­su: AB “Kre­ke­na­vos ag­ro­fir­ma”, Mant­vi­lo­nių k., LT-57346 Kė­dai­nių r. Tel. 8 347 77 209, el. paš­tas: j.ke­me­zie­ne@kre­ke­na­vos.lt .

Vo­kai su pa­siū­ly­mais bus atp­lėšia­mi š.m. gruo­džio 16 d.

Atgal