VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

01.20. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Informacija apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:Vienos vėjo jėgainės (Kad. Nr. 3918/0002:227, Oranų k., Gižų sen., Vilkaviškio r. sav.) eksploatacija.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:Elektros energijos gamyba ir perdavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:UAB „SPG Group“, įmonės kodas – 303178420, Laurų g. 36D, Vilnius LT-10150, mob. tel. (8-68) 53 12 72, el. p. saulius@tincap.eu. Kontaktinis asmuo: Saulius Gražulevičius.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galimaGižų seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Liepų g. 1, Gižų k., Gižų sen., Vilkaviškio r. sav., darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2018 m. sausio 22 d. iki 2018 m. vasario 5 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks2018 m. vasario 5 d. 17 val., Gižų seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Liepų g. 1, Gižų k., Gižų sen., Vilkaviškio r. sav.

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.


MB Racionalus komfortas, įm.k. 303195875 nuostatai, UAB "Persona optima", įm.k. 110900248,  UAB "Spectata", įm.k. 302867042, UAB Novatoriškos statybos, įm.k. 303152429 yra prarasti, todėl laikyti negaliojančiais.


INFORMACIJA apie Izoterminių kėbulų, puspriekabių ir priekabų gamybos, Pramonės g. 7, 7A ir Tiekimo g. 1A, Panevėžys, Panevėžio m. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:SCHMITZ CARGOBULL BALTIC UAB, Pramonės g. 7, LT-35100 Panevėžys, tel.: 8 (45) 503 600, el. p.: info@cargobull.com

Ataskaitos rengėjas:UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, LT-01300 Vilnius, tel.: 8 5 204 51 39, 8 640 35061, el.p.: info@aplinkosvadyba.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:Izoterminių kėbulų, puspriekabių ir priekabų gamyba, Pramonės g. 7, 7A ir Tiekimo g. 1A, Panevėžys, Panevėžio m. sav.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Planuojamos ūkinės veiklos metu bus vykdoma izoterminių kėbulų, puspriekabių, priekabų, tentinių puspriekabių ir didelių gabaritų (iki 60 m²) izoterminių plokščių gamyba

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2018 m. sausio 19 d. iki 2018 m. vasario 5 d., Panevėžio m. savivaldybės patalpose, Laisvės a. 20, Panevėžys, darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį nuo 08:00 iki 17:00 val., penktadienį nuo 08:00 iki 15:45 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Subačiaus g. 23, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks:Panevėžio m. savivaldybės patalpose, Laisvės a. 20, Panevėžys, 2018 m. vasario 5 d., 17:00 val.

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:poveikio visuomenės sveikatai vertinimo  dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, LT-01300 Vilnius, el.p. info@aplinkosvadyba.lt

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Respublikos g. 13, Panevėžys, tel. (8 45) 46 10 81, el. p. panevezys@nvsc.lt


Informacija apie PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ATRANKOS IŠVADĄ DĖL poveikio aplinkai vertinimo

1.Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas: SĮ „Kretingos komunalininkas“, Vytauto g. 118, Kretinga, tel.: (8 445) 78608, mob.: (8 650) 96042, el. p.: info@kretkom.lt. 2. PŪV pavadinimas: Nepavojingų atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelės įrengimas ir eksploatacija. 3. PŪV veiklos vieta: PŪV numatoma vykdyti 1,1212 ha ploto žemės sklypo (kad. Nr. 5634/0008:624 Kretingos m. k.v.), esančio Vytauto g. 118, Kretingoje, Kretingos miesto sen., LT-97134 Kretingos r. sav., dalyje, apimančioje apie 0,3809 ha plotą. 4. Aplinkos apsaugos agentūra 2018-01-17 raštu Nr. (28.3)-A4-525 priėmė atrankos išvadą, kad SĮ „Kretingos komunalininkas“ PŪV - nepavojingų atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelės įrengimas ir eksploatacija - poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) neprivalomas. 5. Išsamiau su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 900 - 1600 val.) SĮ „Kretingos komunalininkas“, Vytauto g. 118, Kretinga, tel.: (8 445) 78608, kont. asmuo - R. Surblytė. 6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 800 - 1700 val.) Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: (8 706) 62008, faksas: (8 706) 62000, el. paštas: aaa@aaa.am.lt. 7. Su PŪV PAV atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 800 - 1700 val.) Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Klaipėdos skyriuje, Taikos pr. 26, Klaipėda ir UAB „Ekosistema“ biure, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, kont. asmuo - M. Šileika.

Atgal