VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

12.23. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

Linas 861608020. Rolandas 868683265;


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ: 1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB „Gilinis“, įm. k. 171037525, Pramonės pr. 4A, Plungė,mob.: (8 686)  02260, info@gilinis.lt. 2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“, įm. k. 140016636, Taikos pr. 119, Klaipėda,tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, simona@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: objekto veikla – medienos mechaninis apdirbimas, džiovinimas ir medinės produkcijos  gamyba;Pramonės pr. 4A ir 4F, Plungė. 4. Trumpas PŪV aprašymas: žemės sklype Pramonės pr. 4A vykdomas medienos mechaninis apdirbimas (rąstų apipjovimas, lentų trumpinimas, obliavimas), džiovinimas ir lentų bei medinių padėklų gamyba. Esamame medienos apdirbimo ceche apdorojama iki 50 m3/parą medienos rąstų. Žemės sklype Pramonės pr. 4F, saugoma produkcija, biokuras, vykdoma pagalbinė veikla (įrangos ir automobilių remontas, metalo dažymas). Šiame žemės sklype numatoma įrengti naują medienos apdirbimo cechą su juostiniu gateriu, daugiapjūklėmis staklėmis ir vertikaliomis pjovimo staklėmis. Numatomame įrengti medienos apdirbimo ceche bus apdorojama iki 20 m3/parą medienos rąstų. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Plungės miesto seniūnijos administracinėse patalpose (Vytauto g. 7-14, Plungė); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2017-12-27 iki 2018-01-10 imtinai; I-V: 08-12 ir 13-16 val. 3) Santrauka skelbiama – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2018-01-10, 17 val. Plungės miesto seniūnijos patalpose (Vytauto g. 7-14, Plungė). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr.119, Klaipėda; registruotu laišku - siųsti adresu A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: simona@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Telšių departamentas, J. Biliūno g. 3, Telšiai, tel.: (8 444) 47276, el. paštas: telsiai@nvsc.lt.


Vilniaus apygardos teismas 2017-09-26 iškėlė bankroto bylą UAB „Auto Baltija“ (į.k. 302726472). Kreditorinius reikalavimus iki 2018-01-02 priima bankroto administratorius UAB „Administratoriai LT“  adresu: Vilniaus g. 130, LT-76291 Šiauliai el. p. egidijus@administratorius.lt.  Įmonės vadovas privalo perduoti įmonės dokumentus ir turtą. Sudarytos sutartys su  UAB „Auto Baltija“ nebus vykdomos.


Informacija apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:Vienos vėjo elektrinės (Kad. Nr. 9101/0006:483, Gylių k., Bubių sen., Šiaulių r. sav.) rekonstrukcija ir eksploatacija.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:Elektros energijos gamyba ir perdavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:UAB „Vėjininkystė“, įmonės kodas – 302412614, Briedžių g. 50, Bizierių k., LT-71473 Šakių r. sav., mob. tel. (8-61) 67 51 12, el. p. jlauraitis3@gmail.com. Kontaktinis asmuo: Julius Lauraitis.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galimaBubių seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Seniūnijos g. 1, Bubių k., Bubių sen., Šiaulių r. sav., darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2017 m. gruodžio 27 d. iki 2018 m. sausio 11 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks2018 m. sausio 11 d. 17 val., Bubių seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Seniūnijosg. 1, Bubių k., Bubių sen., Šiaulių r. sav.,

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.


INFORMACIJA APIE UAB KAUNO ŠVARA PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – STAMBIŲJŲ ATLIEKŲ PRIĖMIMO IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ RŪŠIAVIMO AIKŠTELĖS VEIKLOS PLĖTROS AŠIGALIO G. 20A, KAUNE – ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO

APLINKAI VERTINIMO

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:

UAB „KAUNO ŠVARA“, Statybininkų g. 3, LT-50124, Kaunas Tel.: +370 37 314323, el.p. info@svara.lt

2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

UAB „Kauno švara“ – STAMBIŲJŲ ATLIEKŲ PRIĖMIMO IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ RŪŠIAVIMO AIKŠTELĖS VEIKLOS PLĖTROS AŠIGALIO G. 20A, KAUNE

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Kaunas apskritis, Kauno m. sav., Kaunas, Ašigalio g. 20A.

4.Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai:

Aplinkos apsaugos agentūros 2017 m. gruodžio 19 d. raštu Nr. (28.7)-A4-13063 priimta atrankos išvada, PŪV – UAB „Kauno švara“ Stambiųjų atliekų priėmimo ir antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelės veiklos plėtra Ašigalio g. 20A, Kaune – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5.Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą:

UAB „Kauno švara“, Statybininkų g. 3, LT-50124, Kaunas Tel.: +370 37 314323, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.

6.Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą:

Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. paštas: aaa@aaa.am.lt, tel.: 8(706)62008, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.

7.Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais:

Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos Kauno skyriuje, Rotušės a. 12, Kaunas tel.: 8(37)302607; UAB „Ekoverslas“ biure, Partizanų g. 87a, Tel. 8(686)33399, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.


2018 m. sausio 5 d. 15 h skelbiamas puikios būklės restorano virtuvės įrangos komplekto aukcionas, adresu V.A Graičiūno g. 20, Vilnius. Interesantai kviečiami apžiūrėti virtuvės įrangą nuo 14 h. Pradinė virtuvės įrangos komplekto kaina - 12.000 Eur. Informacija teikiama telefonu 861002588.


1.Likviduojamos UAB „Auveka“ (įm.k. 300636414) įstatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „Aministra“ ir yra laikomi negaliojančiais.“

2.Likviduojamos UAB „Neoveda“ (įm.k. 302893998) įstatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „Įmonės pabaiga“ ir yra laikomi negaliojančiais.

3.Likviduojamos UAB „Vilniaus banga“ (įm.k. 121912522) įstatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „Įmonės pabaiga“ ir yra laikomi negaliojančiais.

4.Likviduojamos UAB „Viršupio boulingas“ (įm.k. 300561552) įstatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „Įmonės pabaiga“ ir yra laikomi negaliojančiais.“

5.Likviduojamos UAB „Nėja plius“ (įm.k. 303364243) įstatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „Bankroto paslaugos“ ir yra laikomi negaliojančiais.

6.Likviduojamos UAB „Pramstata“ (įm.k. 302902988) įstatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „Bankroto paslaugos ir yra laikomi negaliojančiais.

7.Likviduojamos AKB „Suvalkijos limuzinas“ (įm.k. 285301690) įstatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „Bankroto paslaugos“ ir yra laikomi negaliojančiais.

8.Likviduojamos A. Subočiaus IĮ (įm.k. 123671116) nuostatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „ Naujas puslapis“ ir yra laikomi negaliojančiais.

9.Likviduojamos UAB „UAB „LR CK 1.91 str. - laiduotojas bankui UAB „Medicinos bankas“ (įm.k. 300105424) įstatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „ Naujas puslapis“ ir yra laikomi negaliojančiais.

10.Likviduojamos UAB „Plungės autocentras“ (įm.k. 301821056)įstatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „ Naujas puslapis“ ir yra laikomi negaliojančiais

11.Likviduojamos UAB„Inžinerinių inovacijų centras“(įm.k. 301540746)įstatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „ Naujas puslapis“ ir yra laikomi negaliojančiais

12.Likviduojamos UAB „Vidota“(įm.k. 301795775)įstatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „Naujas puslapis“ ir yra laikomi negaliojančiais.

13.Likviduojamos A. Baužio IĮ (įm.k. 141572792) nuostatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „Naujas puslapis“ ir yra laikomi negaliojančiais.

 


Informuojame, kad 857-ajai daugiabučio namo bendrijai, nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo 0101/0032:0231, Krokuvos g.11 (po žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sklypai Nr. 1, Nr. 1A, Nr.2A), Vilniaus m. ribos bus ženklinamos vietovėje 2018 m. sausio 8 d. 15:00 val.. Gretimo sklypo (Kad.Nr. 0101/0032:230) savininkus ir paveldėtojus kviečiame atvykti į vietą arba kreiptis į UAB ”NTVALDA”, Daugėliškio g.32, Vilnius. Matavimus atliks matininkas L.Karvelis, mob. 8 67196775.


INFORMACIJA apie planuojamą ūkinę veiklą - spalvotųjų ir juodųjų metalų atliekų tvarkymo veiklos pajėgumo didinimas; EEĮ atliekų tvarkymo veiklos pajėgumo didinimas; eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) tvarkymas, apimantis surinkimą, vežimą, laikymą ir paruošimą naudoti, galutinę atrankos išvadą

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, tel.).

UAB „Storas medis“, Valių g. 29,Giedručių k., Šakių r., tel. Nr. +370 699 95390

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.

Spalvotųjų ir juodųjų metalų atliekų tvarkymo veiklos pajėgumo didinimas; EEĮ atliekų tvarkymo veiklos pajėgumo didinimas; eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) tvarkymas, apimantis surinkimą, vežimą, laikymą ir paruošimą naudoti.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas, gatvė).

Šakių r. sav., Giedručių k., Valių g. 29.

4. Persvarstoma atsakingos institucijos priimta atrankos išvada (data, rašto Nr.), ar privaloma vertinti poveikį aplinkai.

2017-05-02 Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada, rašto Nr. (28.4)-A4-4633, - UAB „Storas medis“ planuojama ūkinė veikla - spalvotųjų ir juodųjų metalų atliekų tvarkymo veiklos pajėgumo didinimas; EEĮ atliekų tvarkymo veiklos pajėgumo didinimas; eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) tvarkymas, apimantis surinkimą, vežimą, laikymą ir paruošimą naudoti – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą.

PŪV pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, 206 punkto reikalavimus turi būti nustatytos sanitarinės apsaugos zonos. SAZ gali būti nustatomas vadovaujantis Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų LR SAM 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 „Dėl sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo režimo taisyklių patvirtinimo“, 6 punkte nurodytais būdais.

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą.

1. PAV subjektai – Šakių r. sav. Administracijos Architektūros ir urbanistikos sk., 2017-06-09 raštu Nr. AU-89, Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba 2017-06-12 raštu Nr. VI-330(6.27) pritaria priimant atrankos išvadai dėl neprivalomo PŪV PAV.

2. Departamentas pareikalavo persvarstyti priimtą atrankos išvadą motyvuojant tuo, kad nenustatyta SAZ. SAZ buvo nustatyta atlikus Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūras. Šių procedūrų metu priimta išvada, kad PŪV atitinka visuomenės sveikatos saugos teisių reikalavimus ir neigiamo poveikio aplinkai nebus. Departamentas 2017-12-08 raštu Nr. 2.4-1965(16.8.6.4.11) pateikė išvadą, kad PŪV PAV neprivalomas.

Kiti motyvai persvarsčius atrankos išvadą liko nepakitę.

7. Priimta galutinė atrankos išvada (data, rašto Nr.).

Planuojamai ūkinei veiklai UAB „Storas medis“ spalvotųjų ir juodųjų metalų atliekų tvarkymo veiklos pajėgumo didinimas; EEĮ atliekų tvarkymo veiklos pajėgumo didinimas; eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) tvarkymas, apimantis surinkimą, vežimą, laikymą ir paruošimą naudoti – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

 

Atgal