VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

12.05. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


MB „Litmetra“ 2017-12-16 8.30 val. atliks sklypo kad. Nr. 4107/0100:98, esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Vilkiškių k.kadastrinius matavimus. Kviečiame dalyvauti ženklinimo darbuose sklypo kad. Nr. 4107/100:95 savininkės Leokadijos Martusevič paveldėtojus. Kontaktinė informacija: Piliakalnio 7, Vilnius. tel. 862302412,info@litmetra.lt


Už didžiausią pasiūlytą kainą, bet ne mažiau kaip 2000 Eur, parduodamas reikalavimas į solidarius skolininkus (2 fizinius asmenis, skola - 469769 Eur). Pasiūlymus teikti D. Poškos g. 6B-2, Kaunas; e-paštu remigijus.jazbutis@gmail.com iki 2017-12-31 d. Tel.pasiteirauti 867509939.


Parduodama 36695,00 Eur dydžio reikalvimo teisė į Alfridą Putramentą už didžiausią pasiūlytą kainą, bet ne mažiau kaip 18347,50 Eur.


Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos - Širvintų r. Anciūnų, Čiobiškio, Virvyčių kadastrinių vietovių melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Širvintų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 382 51233, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Širvintų rajono Anciūnų, Čiobiškio, Virvyčių kadastrinių vietovių melioracijos statinių rekonstrukcija.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Širvintų rajono Anciūnų (Anciūnų k.), Čiobiškio (Burniškių k., Boruvkos k.), ir Virvyčių (Bajorakampio k.) kadastrinės vietovės.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 str. 7 d., Aplinkos apsaugos agentūra priėmė išvadą (2017-11-28 Nr. (28.7)-A4-12252), kurioje nurodoma, kad Širvintų r. Anciūnų, Čiobiškio, Virvyčių kadastrinių vietovių melioracijos statinių rekonstrukcijai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą bei atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir turto valdymo skyriuje, 109 kab., Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 382 30275, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Siūlymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo klausimais teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008) per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo.

Atgal