VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

12.02. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

Linas 861608020. Rolandas 868683265;


Paruodu įvairius visaverčius kombinuotus pašarus visiems naminiams paukščiams ir gyvūnams.

Taip pat žaliavas pašarų gamybai. Platus asortimentas,  pristatau į vietą!!!  Tel. +370 685 52885.


Likviduojamos UAB „METAL UNION“, įmonės kodas 300059553, adresas: Ryšininkų g. 2-70, Klaipėda įstatus ir antspaudą laikyti negaliojančiais.


Informacija apie UAB „IKEA Industry Lietuva“ medžio drožlių plokščių ir baldų gamybos įmonės katilinės pajėgumo didinimo Gedimino g. 1 Kazlų Rūdoje atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo (PAV)

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: UAB „IKEA Industry Lietuva“, Gedimino g.1, 69401 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 68680. PŪV pavadinimas: UAB „IKEA Industry Lietuva“ medžio drožlių plokščių ir baldų gamybos įmonės katilinės pajėgumo didinimas Gedimino g. 1 Kazlų Rūdoje. PŪV vieta:Gedimino g.1, Kazlų Rūda, Marijampolės apskr. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: 2017-11-27 raštu Nr.(28.4)-A4-12211 Aplinkos apsaugos agentūra priėmė išvadą, kad PŪV PAVneprivalomas. Susipažinti su informacija apie PŪV per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima galima: UAB „IKEA Industry Lietuva“, Gedimino g.1, 69401 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 68680. Pateikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima:Aplinkos apsaugos agentūrai A Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius tel.: 870662008. Susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: Aplinkos apsaugos agentūroje A Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius tel.: 870662008.UAB „Sweco Lietuva“ – V.Gerulaičio g.1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 2196573, el.p. justinas.musteikis@sweco.lt.


 Informuojame, kad pil. Eglei ir Vytautui Jaugams bei Nerijui ir Eglei Ziniams , priklausančio žemės sklypo, kad.Nr. 0101/0167:0944 Vilniaus m., Padekaniškių g. 1N, ribos bus ženklinamos vietovėje š.m. gruodžio 11 d. 14.00val. Gretimo žemės sklypo kad.Nr. 0101/0167:0943 bendrasavininko Sergej Levun artimieji kviečiami atvykti į vietą arba kreiptis į V.Iljinienės individualią veiklą Baltupio g. 47-92, Vilniaus m. vaivos.iv@gmail.com, Tel.867786688.


 Informuojame, kad parengta UAB „Utenos šilumos tinklai“ planuojamos ūkinės veiklos, Utenos rajoninės katilinės rekonstrukcijos, įrengiant naują biokuru kūrenamą 8 MW vandens šildymo katilą su pakura ir biokuro sandėliu, Pramonės g. 11, Utenoje, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaita.

PŪV organizatorius – UAB „Utenos šilumos tinklai“, įm. k.183843314, Pramonės g. 11, Utena,el. p. siluma@ust.lt, tel. (8 389) 63641.

PVSV ataskaitą parengė Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL), įst. k. 195551983, Žolyno g. 36, Vilnius, el. p. nvspl@nvspl.lt, tel. (8 5) 263 9662, faks. (8 5) 210 4848.

PŪV – Utenos rajoninės katilinės (toliau – Utenos RK) rekonstrukcija, įrengiant naują biokuru kūrenamą 8 MW vandens šildymo katilą (toliau – VŠK) su pakura ir biokuro sandėliu, Pramonės g. 11, Utenoje.

Trumpas PŪV aprašymas – UAB „Utenos šilumos tinklai“ vykdoma šilumos ir elektros energijos gamyba deginant: dujinį, skystąjį kurą ir biokurą. Naujas 8 MW galios VŠK su darbui ir eksploatacijai skirtais įrenginiais bus sumontuotas esamame biokuro sandėlyje prie termofikacinės elektrinės. Utenos RK garo ir vandens šildymo katilų instaliuotas galingumas– 108,668 MW, po projekto įdiegimo bendras Utenos RK galingumas padidės iki 116,668 MW.PVSV apimtyje nustatoma įmonės veiklos sanitarinė apsaugos zona (SAZ) (PŪV siūlomos SAZ ribos sutampa su įmonės žemės sklypo ribomis).

Su PVSV ataskaita galima susipažinti nuo 2017 m. gruodžio 4 d. iki gruodžio 18 d. įskaitytinai, Utenos miesto seniūnijos patalpose, adresu Utenio a. 4, Utena, darbo metu (I-IV 8.00 – 17.00 val., V – 8.00 – 15.45 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) ir NVSPL patalpose, adresu Žolyno g. 36, Vilnius, darbo metu (I-IV 8.00 – 16.45 val., V 8.00 – 15.30 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.). PVSV ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje www.nvspl.lt.

Visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2017 m. gruodžio 18 d. 17.00 val. Utenos r. savivaldybės patalpose (salė 325 kab., 3 a.), adresuUtenio a. 4, Utena. Iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais prašome teikti raštu NVSPL, adresu Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, faksu (8 5) 210 4848 arba el. p. nvspl@nvspl.lt.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas,S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Utena, el. p. utena@nvsc.lt, tel. (8 389) 61 941.


INFORMACIJA apie atrankos išvadą dėl UAB „Eilana“ Pramonės g. 1, Alytuje planuojamos ūkinės veiklos- panaudotų plastikų ir degiųjų atliekų perdirbimo pirolizės būdu poveikio aplinkai vertinimo.

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Eilana“, Tverečiaus g. 10-48, LT-10217 Vilnius, tel.: 8 686 72532.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Panaudotų  plastikų ir degiųjų  atliekų perdirbimas pirolizės būdu.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Pramonės  g.1, Alytus.

Atsakingos institucijos – Aplinkos apsaugos agentūros 2017-11-24 priimta atrankos išvada Nr. (28.4)-A4-12178 – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima UAB „Eilana“, Tverečiaus g. 10-48, LT-10217 Vilnius, tel.: 8 687 80677  (susipažinti  galima per  10 darbo dienų, nuo šio skelbimo) įrašyti laiką, kuriuo metu galima skambinti

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teiktiAplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. +37070662008, el. p. aaa@aaa.am.lt. Pasiūlymo teikimo terminas –20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galimaAplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriuje, Kauno g. 69, LT-62107 Alytus, tel.: 8 315 56 735,  el. p. dainora.puvaciauskiene@aaa.am.lt; UAB „Eilana“, Tverečiaus g. 10-48, LT-10217 Vilnius, tel.: 8 686 72532  ir www.gamta.ltpuslapyje per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.


Pranešimas apie UAB “Audėjas“ šaukiamą neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. 

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas uždarosios akcinės bendrovės “Audėjas” (buveinė Kalvarijų g. 125, Vilnius, Lietuvos Respublika; įmonės kodas 121924453)  eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2017 m. gruodžio 27  d.  10.00 val.  adresu Kalvarijų 125,  7 korpusas, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Susirinkimo darbotvarkė:

Dėl gamybos įrengimų modernizavimo ir naujų įsigijimo įgyvendinant projektus, iš dalies finansuojamus ES lėšomis.

Registracija vyks nuo 9.30 val. Akcininkai turi turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, įgalioti asmenys – asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Su dokumentais, susijusiais su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, nuo 2017 m. gruodžio 15  d. bus galima susipažinti UAB“Audėjas“  Kalvarijų g. 125,  7 korpusas, Vilnius, arba  tel.: (8-5) 266 0105.

Generalinis direktorius   Jonas Karčiauskas

 

 

 

 

 

Atgal