VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

Skelbimai 07 09

Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103, Kaune) iškelta civilinė byla Nr. 2-12488-877/2011 pagal ieškovo UAB „Kauno vandenys“ ieškinį atsakovei Jorūnei Juršytei dėl skolos priteisimo. Atsakovei Jorūnei Juršytei (paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Lampėdžių g. 10-401, Kaune) procesiniai dokumentai įteikiami viešo paskelbimo spaudoje būdu. Išaiškintina, kad atsakovė per 14 dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos turi teisę pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 142 str., 111 str. reikalavimus. Atsakovei viešo paskelbimo spaudoje būdu pranešama, kad 2011 m. rugpjūčio 23 d., 14.30 val., Kauno miesto apylinkės teisme, 232 kab. vyks parengiamasis teismo posėdis. Atsakovei išaiškintina, kad dėl neatvykusios į teismo posėdį šalies, kuriai yra tinkamai pranešta, ir atvykusios šalies prašymu, bylą nagrinėjantis teismas gali priimti sprendimą už akių (CPK 230 str. 2 d.).

Nr.628


Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103-335, Kaunas, teisėja Lina Žemaitienė) priimtas nagrinėti ieškovo UAB „Kauno vandenys“ ieškinys atsakovui Egidijui Pozdniakui dėl skolos priteisimo. Teismas viešo paskelbimo būdu įteikia atsakovui Egidijui Pozdniakui, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Sodų g. 37-2, Kaunas procesinius dokumentus: ieškinio pareiškimą ir jo priedus, ir įpareigoja atsakovą per 14 dienų nuo šio skelbimo išspausdinimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 111 str., 114 str., 142 str. reikalavimus. Jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

Nr. 629


Neįgaliųjų socialinė įmonė UAB "Gemimex"

Chemijos g. 29G, Kaunas, įm. kodas 302435755, tel.: 8 676 37502,

faks.: 8 37 351103, el. p.: info@gemimex.1t

skelbia mažos vertės pirkimo konkursą, kurio metu bus perkamos:

Presavimo formos (plieninės 14 vnt.)

Norintys dalyvauti konkurse ir gauti pirkimo dokumentus bei techninę specifikaciją, turi pateikti atsiliepimus raštu šiuo adresu:

UAB "Gemimex", Chemijos g. 29G, Kaunas, įm. kodas 302435755, tel.: 867637502, faks.: 837351103, el. p.: info@gemimex.1t. Pasiūlymus pateikti raštu iki 2011 m. liepos 22 d. 14.00.

Nr. 630


Centrinės hipotekos įstaigos filialas Hipotekos skyrius prie Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo (Tilto g. 17, Vilnius) praneša: Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal Antano Širvio 2011-06-21 pareiškimą dėl prarasto hipotekos lakšto Nr. 01120050020405 originalo pripažinimo negaliojančiu. Siūloma minėto prarasto dokumento turėtojui per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos paduoti pareiškimą Centrinės hipotekos įstaigos filialui Hipotekos skyriui prie Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo dėl savo teisių į šį dokumentą ir kartu pateikti dokumento originalą.

Nr. 631


Vilniaus apygardos teisme, Gedimino pr. 40/1, Vilnius nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo Sergej Drozdov ieškininį pareiškimą atsakovui UAB "Nayada Baltic" dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas privalo per keturiolika dienų nuo skelbimo paskelbimo pateikti teismui atsiliepimą į pareikštą ieškinį, atitinkantį LR CPK 142 str. numatytą tvarką, bei LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. numatytus dokumentus.

Nr. 632


Kauno miesto apylinkės teisme yra priimtas ieškovo AB „Kauno energija“ (į.k. 235014830) ieškinio pareiškimas atsakovei Liudai Tolvaišienei (gim. 1956-09-20) dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovei Liudai Tolvaišienei (gim. 1956-09-20) viešo įteikimo būdu įteikiamas ieškovo AB „Kauno energija“ (į.k. 235014830) ieškinys ir jo priedai. Atsakovė Liuda Tolvaišienė (gim. 1956-09-20) privalo per 14 dienų terminą nuo skelbimo išspausdinimo dienos pateikti Kauno miesto apylinkės teismui atsiliepimą į pareikštą ieškinį, atitinkantį LR CPK 111 str. - 114 str. nustatytus reikalavimus. Nepateikus atsiliepimo į ieškinį, Kauno miesto apylinkės teismas turi teisę ieškovo prašymu priimti sprendimą už akių.

Nr. 633


Kauno miesto apylinkės teisme yra priimtas ieškovo AB „Kauno energija“ (į.k. 235014830) ieškinio pareiškimas atsakovei Astai Volskienei (gim. 1966-01-20) dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovei Astai Volskienei (gim. 1966-01-20) viešo įteikimo būdu įteikiamas ieškovo AB „Kauno energija“ (į.k. 235014830) ieškinys ir jo priedai. Atsakovė Asta Volskienė (gim. 1966-01-20) privalo per 14 d. terminą nuo skelbimo išspausdinimo dienos pateikti Kauno miesto apylinkės teismui atsiliepimą į pareikštą ieškinį, atitinkantį LR CPK 111 str. - 114 str. nustatytus reikalavimus. Nepateikus atsiliepimo į ieškinį, Kauno miesto apylinkės teismas turi teisę ieškovo prašymu priimti sprendimą už akių.

Nr. 634


Parduodamos bankrutavusios BUAB "Umėja" debitorių skolos už 50 proc. skolos vertės dydžio sumą. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu 8 5 2620043 arba e-mail: info@admivita.lt

Nr. 635


Klaipėdos miesto apylinkės teisme yra priimtas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės "Belvedere prekyba" ieškinys atsakovei uždarajai akcinei bendrovei "Zaudita", įmonės kodas 300612071 (žinomas buveinės adresas - Laukininkų g. 11-30, Klaipėda), dėl 7009,56 Lt skolos, 1739,47 Lt delspinigių, 8,05 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Pranešama, kad atsakovei yra nustatytas 14 dienų terminas, skaičiuotinas nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, per kurį atsakovė privalo pateikti Klaipėdos miesto apylinkės teismui atsiliepimą į pareikštą ieškinį. Jeigu be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį, teismas turės teisę, ieškovės prašymu, priimti sprendimą už akių. Procesiniai dokumentai laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo spaudoje dieną. Proceso dalyviai su byla gali susipažinti Klaipėdos miesto apylinkės teisme (S. Daukanto g. 8, Klaipėda, 224 kabinetas).

Nr. 636


Utenos rajono apylinkės teismas 2011 m. balandžio 4 d. priėmė ieškovo UAB "Nord Profil" ieškinį atsakovui UAB "Baltijos turto grupė" (buveinės adresas Kaliekių k., Utenos raj.) dėl skolos priteisimo.

Atsakovas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Atsiliepimas turi atitikti LR CPK 111 str., 142 str. 2 d. reikalavimus. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, esant ieškovo prašymui, teismas gali priimti sprendimą už akių.

Nr. 637


Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103-244, Kaunas) nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo AB ,,Kauno energija“ ieškinį atsakovei Audrai Navickienei dėl energijos pirkimo-pardavimo.

Atsakovei ieškinio nuorašas su priedais įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Siūlome Audrai Navickienei, kurios paskutinė žinoma gyvenama vieta P.Lukšio g. 14-45, Kaune, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo spaudoje dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį raštu.

Nepateikus atsiliepimo į ieškinį raštu teismas gali priimti sprendimą už akių,

Su civilinės bylos Nr. 2-12438-475/2011 medžiaga galite susipažinti 208 kab. teismo darbo laiku (tel. 466284).

Nr. 638


PRANEŠIMAS

Kauno miesto apylinkės teismas, Laisvės al. 103, Kaunas, viešo paskelbimo būdu įteikia atsakovams Tadui Jasioniui ir Viktorijai Fiodorovienei, kurios (-ių) buveinės, gyvenamoji vieta nežinoma, šiuos procesinius dokumentus: ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį dėl vartojimo kredito, pareikšto atsakovei nuorašus su priedais ir praneša, kad Jūsų pareiga per teismo nustatytą 14 dienų terminą nuo šio pranešimo įteikimo dienos pareikšti atsiliepimą. Jei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateiksite atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas priimti sprendimą už akių.

Procesiniai dokumentui laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo spaudoje dieną.

Nr.639


Kauno rajono apylinkės teismas (teisėja V. Miceikienė) viešo paskelbimo būdu įteikia procesinius dokumentus (ieškinį su priedais) civ. byloje Nr. 2-1003-540/2011 atsakovei Marijai Medušauskienei (paskutinė žinoma buveinės vieta Šiltnamių g. 3-4, Neveronių k., Kauno rajonas) dėl skolos priteisimo. Atsakovė privalo pateikti atsiliepimą į ieškinį, kuris atitiktų LR CPK 111 str. reikalavimus per 15 d. nuo paskelbimo spaudoje. Atsiliepimo nepateikus, esant ieškovo prašymui, teismas gali priimti sprendimą už akių.

Parengiamasis teismo posėdis paskirtas 2011 m. liepos 27 d. 9.00 val.

Nr. 640


Kauno miesto apylinkės teisme yra iškelta civilinė byla Nr. 2-12545-717/2011 pagal ieškovo UAB Kauno energija ieškinį atsakovui Linui Skaudickui dėl energijos pirkimo-pardavimo.

Atsakovui Linui Skaudickui (gim. 1968-06-28), kurio paskutinė gyvenamoji vieta R.Kalantos g.129, 52312, Kaunasieškinio nuorašas ir teismo pranešimas įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovui pasiūloma per 14 d. terminą pateikti atsiliepimą į pareikštą ieškinį, kuris turi atitikti procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus. Nurodytu terminu nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas, ieškovo prašymu, turi teisę priimti sprendimą už akių.

Su civilinės bylos Nr. 2-12545-717/2011 medžiaga galite susipažinti teismo darbo laiku 212 kab. (tel. 46 62 54).

Nr. 641


Marijampolės rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr.2-2567-571/2011 pagal ieškovo Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos ieškinį atsakovei Rasai Lukošienei (gim. 1970-02-16) paskyrė kuratorių – advokatę Iną Kurauskienę, Kaunas, Vilniaus g. 37-3, tel. 8 612-55971.

Nr. 642


Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103, Kaunas) priimtas ieškovo AB "Kauno energija" ieškinys atsakovei Marytei Šadzevičienei dėl 3055,55 Lt įsiskolinimo už patiektą šilumą, 163,18 Lt delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

Atsakovė Marytė Šadzevičienė, gim. 1958-03-18, kurios paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Kaune, K.Baršausko g. 69-20,privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo spaudoje dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį raštu. Nurodytu terminu nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas, ieškovo prašymu, turi teisę priimti sprendimą už akių.

Su civilinės bylos Nr. 2-12443-773/2011 medžiaga galite susipažinti Laisvės al. 103, 347 kab., teismo darbo laiku (tel. 244 525).

Nr. 643


Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103, Kaune) iškelta civilinė byla Nr. 2-2509-877/2011 pagal ieškovo Gintaro Urbonavičiaus ieškinį atsakovams Kauno miesto savivaldybei, G.Urbonavičiaus firmai dėl individualios įmonės priverstinio išregistravimo. Atsakovui G.Urbonavičiaus firmai (paskutinis žinomas buveinės adresas Savanorių pr. 271, Kaune) procesiniai dokumentai įteikiami viešo paskelbimo būdu. Išaiškintina, kad atsakovas per 14 dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos turi teisę pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 142 str., 111 str. reikalavimus. Atsakovui viešo paskelbimo spaudoje būdu pranešama, kad 2011 m. rugpjūčio 18 d., 9:00 val., Kauno miesto apylinkės teisme, 232 kab. vyks parengiamasis teismo posėdis. Atsakovui išaiškinama, kad dėl neatvykusios į teismo posėdį šalies, kuriai yra tinkamai pranešta, ir atvykusios šalies prašymu, bylą nagrinėjantis teismas gali priimti sprendimą už akių (CPK 230 str. 2 d.).

Nr. 644


Prienų rajono apylinkės teismas (J. Brundzos g. 12, Prienai) praneša, kad ieškovė Rūta Levinskienė pareiškė ieškinį atsakovui Audriui Levinskui, gim. 1964 m., paskutinė žinoma gyvenamoji vieta: Sodybų g. 14, Pakuonio k., Prienų r. sav., dėl santuokos nutraukimo, esant kito sutuoktinio kaltei ir santuokoje įgyto turto padalijimo.

Parengiamasis teismo posėdis civilinėje byloje paskirtas 2011 m. rugpjūčio 8 d., 9.15 val., Prienų rajono apylinkės teisme.

Atsakovas Audrius Levinskas privalo per 20 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 2 d. reikalavimus.

Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį, byla gali būti nagrinėjama jam nedalyvaujant.

Nr. 645


Jonavos rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės Sonatos Orlauskaitės ieškinį atsakovui Ruslanui Miliauskui, trečiajam asmeniui Valerijui Kondakovui, išvadą teikiančiam Jonavos r. sav. administracijos VTAS dėl tėvystės nuginčijimo. Teismo posėdis paskirtas 2011 m. liepos 11 d. 14 val. 00 min. Jonavos rajono apylinkės teisme adresu Vasario 16-osios g. 3, Jonava. Atsakovas Ruslanas Miliauskas, gim. 1974 m., informuojamas, kad jam neatvykus į teismo posėdį, esant ieškovės prašymui, byla bus nagrinėjama jam nedalyvaujant.

Nr.646


Parduodami Visagino raj. esantys kiemo statiniai, sandėlis, vaisių saugykla. Tel.: 869836434.

Nr.647


VALSTYBĖS GARANTUOJAMA IR IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO FINANSUOJAMA PIRMINĖ TEISINĖ PAGALBA ASMENIMS, GYVENANTIEMS KAUNO MIESTE

Asmenys, deklaravusieji savo gyvenamąją vietą Kauno mieste arba, jei asmuo neturi deklaruotos gyvenamosios vietos, tačiau gyvena Kauno mieste, turi teisę į pirminės teisinės pagalbos suteikimą.

NEMOKAMAS pirminės teisinės pagalbos paslaugas kauniečiams pagal sutartį su Kauno miesto savivaldybe teikia advokatės Violeta Naujokienė, Diana Degutienė ir Nijolė Reimerienė.

J. Gruodžio g. 16-6, 8, 11 kab. Tel: (8-37) 22 92 68, 22 71 29,  22 82 11. Darbo laikas: I-V nuo 8  iki 16 val. Pietų pertrauka nuo 12 iki 13 val.

Asmuo, besikreipiantis dėl nemokamos pirminės teisinės pagalbos,  turi pateikti:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba ES valstybės narės piliečio pasą arba šių asmenų asmens tapatybės kortelę; kitos užsienio valstybės piliečio pasas ir leidimas nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje (arba kitoje ES valstybėje).

2. Asmens gyvenamąją vietą įrodantį dokumentą: spaudas pase arba pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Jeigu asmuo neturi gyvenamosios vietos, jam pateikti tokio dokumento nereikia. Pirminės teisinės pagalbos trukmė ne ilgesnė kaip 1 valanda (atskiru sprendimu gali būti pratęsta).

Asmuo tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą. Nemokama  pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:

1.Pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti.

2. Pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta išsami advokato konsultacija arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba.
3. Pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą. Pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo šių veiksmų imasi tik po to, kai nebuvo rasta galimybė pareiškėjui ginčą išspręsti taikiai. Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti interneto tinklalapiuose: www.teisinepagalba.lt; www.kaunas.lt .

Nr. 648


Skelbiamos bankrutavusios BUAB "NN group" nekilnojamojo turto varžytynės. Varžytynės vyks 2011-08-09 d. 14 val. Goštauto g. 12A, Vilnius.
Išankstinė registracija 2011-08-09 d. 10.00-10.30 adresu Goštauto g. 12A, Vilnius.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu 85 2620043 arba e-mail: info@admivita.lt.

Nr. 649


Pasvalio rajono apylinkės teisme (P. Avižonio g. 25/9, Pasvalys) priimtas ieškovo Raimondos Danielienės ieškinys atsakovui Sigitui Danieliui (gyv. Rinkūnų k., Pasvalio r.) dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo. Procesiniai dokumentai atsakovui Sigitui Danieliui laikomi įteikti pranešimo.

Procesiniai dokumentai atsakovui Sigitui Danieliui laikomi įteikti pranešimo paskelbimo spaudoje dieną. Atsakovas per 14 dienų po pranešimo paskelbimo spaudoje dienos privalo teismui pateikti atsiliepimą į pareikštą ieškinį.

Nr.650

Atgal