VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

11.28. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


NFORMACIJA apie atrankos išvadą dėl Fosfatinių trąšų gamybos modernizavimo, gamybinės paskirties pastato (gamybinė linija UP17:44) statybos Juodkiškio g. 50, Kėdainiuose poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: AB „LIFOSA“, Juodkiškiog. 50, LT-57502 Kėdainiai, tel. +370 347 66483.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Fosfatinių trąšų gamybos modernizavimas. Gamybinės paskirties pastato (gamybinė linija UP17:444) statyba Juodkiškio g. 50, Kėdainiuose.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:Juodkiškio g. 50, Kėdainiai.

Atsakingos institucijos - Aplinkos apsaugos agentūros 2017-11-23 priimta atrankos išvada Nr. (28.2)-A4-12156 - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima: AB „LIFOSA“, Juodkiškio g. 50, Kėdainiai, tel. +370 347 66483, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel.: 8 706 62008, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūroje, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62008 ir UAB „IREMAS“ filiale Projektų centras, Vytauto pr. 29, Kaunas, tel. +370 37 409087, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.


Pranešame, kad neįvykus 2017-11-15 10:00 val. UAB „Stapas“ į.k. 124201692 visuotiniam akcininkų susirinkimui dėl įmonės vadovo atleidimo, 2017-12-01 10:00val., Kalvarijų g. 98-39, Vilnius skelbiamas pakartotinis susirinkimas.

 

 

Atgal