VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

11.25. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

Linas 861608020. Rolandas 868683265;


Paruodu įvairius visaverčius kombinuotus pašarus visiems naminiams paukščiams ir gyvūnams.

Taip pat žaliavas pašarų gamybai. Platus asortimentas,  pristatau į vietą!!!  Tel. +370 685 52885.


Bankroto administratoriaus MB „Administratorė“ šių administruojamų įmonių dingusius įstatus/nuostatus laikyti negaliojančiais: Bulanovos IĮ „Marija“, į. k. 120459510, buveinės adresas: Žaliųjų Ežerų g. 28, Vilnius; UAB  „Litmosa“, į. k. 225181560, buveinės adresas: Kęstučio g. 8, Palanga; R. Navicko IĮ, į. k. 157608158, buveinės adresas: Raktuvės g. 23, Žagarės m., Joniškio r. sav.; N. Bugajevos PĮ, į. k. 123161387, buveinės adresas: Kalvarijų g. 10-5, VilniusUAB „Vaizdo stebėjimo sistemos“, į. k. 135923226, buveinės adresas: Vaidoto g. 121A-1, Kaunas; bei bankroto administratoriaus MB „Bankroto byla“ šių administruojamų įmonių dingusius įstatus laikyti negaliojančiais: Š. Kudžmos IĮ, į. k. 174380529, buveinės adresas: Baltrušių k., Šakių r. sav.; bankroto administratoriaus MB „Likvidavimas“ šių administruojamų įmonių dingusius įstatus laikyti negaliojančiais: UAB „Mambo taika“, į. k. 302294984, buveinės adresas: Tilto g. 10, Vilnius.


Parduodamos patalpos - skerdykla su mėsos apdorojimo, saugojimo, paruošimo patalpomis, viso: 1.486,01 kv. m. - 5 pastatai ir kiti statiniai, esantys Rementiškių g. 28, Sūdavos k., Vilkaviškio r. sav. kaina 50.329 Eur. Pasiūlymai renkami 30 dienų. Informacija teikiama el. paštu adresu: likvidatoriui@gmail.com


Informacija apie Atrankos išvadą dėl atliekų tvarkymo pajėgumų didinimo, Gaurės g. 29A, Tauragės m. poveikio aplinkai vertinimo

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB”Norketas, adresas  -  Gaurės g.29A, Tauragė, Tauragės apskr., tel. 8-652 90570.

2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Atliekų tvarkymo pajėgumų didinimas Gaurės g.29A, Tauragė.

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Gaurės g.29A, Tauragė, Tauragės apskr.

4.Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada 2017-11-21 raštu Nr.(28.3)-A4-11985, kad poveikio  aplinkai vertinimas  neprivalomas.

5.Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo UAB”Norketas” adresu Gaurės g.29A, Tauragė, nuo 9 iki 15 val.; tel. 8-652 90570.

6.Suinteresuota visuomenė turi teisę per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pateikimo teikti: Aplinkos apsaugos agentūrai (A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius; tel.8-706 62008) pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą. 

7.Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūros Klaipėdos skyriuje (Birutės g.16, Klaipėda; tel. 8-46 466466) ir UAB”Norketas” adresu Gaurės g.29A, Tauragė, nuo 9 iki 15 val.; tel. 8-652 90570). Terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo.


Informacija apie Atrankos išvadą dėl UAB ,,Paulius & Associates Real Estate“ planuojamos ūkinės veiklos - maisto produktų sandėlio – šaldytuvo statybos 
Stariškės g. 27, Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. - poveikio aplinkai vertinimo:
1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Paulius & Associates Real Estate“,   adresas  -  Grįžgatvio g. 6, Klaipėda, tel. 8-46 355255, el.p.:office@vpare.lt.
2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Maisto produktų sandėlio – šaldytuvo statyba ir eksploatavimas Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Laistų k., Stariškės g. 27.
3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta –  Stariškės g. 27, Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., Klaipėdos apskr.
4.Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada 2017-11-21 raštu Nr.(28.3)-A4-11997, kad poveikio  aplinkai vertinimas  neprivalomas. 
5.Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima – Grįžgatvio g. 6, Klaipėda, tel. 8- 46 355255; nuo 2017-11-27   iki 2017-12-08 (imtinai)  nuo 9.00 val. iki 15.00 val. 
6.Suinteresuota visuomenė turi teisę per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pateikimo teikti: Aplinkos apsaugos agentūros Klaipėdos skyriui (Birutės g.16, Klaipėda, LT-91204; tel. 8-46 466466) pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą.  
7.Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūros Klaipėdos skyriuje (Birutės g.16, Klaipėda, LT-91204; tel. 8-46 466466) ir UAB ”V.Paulius & Associates Real Estate” (Grįžgatvio g. 6, Klaipėda, tel. +370 46 355255). Terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo pateikimo.


INFORMACIJA apie Gamybos ir pramonės paskirties pastato statybos, Vienkiemio g. 1A, Ramygala, Panevėžio raj., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:UAB „Deimera“, Vienkiemio g. 1A, Ramygalos m., Panevėžio r., tel.: +37068210046, el. p.: deimantas.st@gmail.com

Ataskaitos rengėjas:UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius, tel.: 8 5 204 51 39, 8 640 35061, el. p.: info@aplinkosvadyba.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:Gamybos ir pramonės paskirties pastato statyba, Vienkiemio g. 1A, Ramygala, Panevėžio raj..

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Planuojama statyti gamybos ir pramonės paskirties pastatą, kuriame bus apdirbama apvali mediena ir vėliau gaminami ruošiniai pagal reikalingus matmenis.

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2017 m. lapkričio 27 d. iki 2017 m. gruodžio 11 d., Ramygalos seniūnijos patalpose, Vadoklių g. 10, Ramygalos m., Panevėžio r. sav., darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį nuo 08:00 iki 17:00 val., penktadienį nuo 08:00 iki 15:45 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Subačiaus g. 23, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos.

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks:Ramygalos seniūnijos patalpose, Vadoklių g. 10, Ramygalos m., Panevėžio r. sav., 2017 m. gruodžio 11 d., 17:00 val.

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius, el.p. info@aplinkosvadyba.lt.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Respublikos g. 13, Panevėžys, tel. (8 45) 46 10 81, el. p. panevezys@nvsc.lt.


INFORMACIJA apie priimtą sprendimą

dėl mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimo veiklos Audriaus Banionio ūkyje (Margininkų k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav.) leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) užsakovas:Ūkininkas Audriaus Banionis, Margininkų k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav., LT-53180, tel. (8-698) 82 358, el. paštas straunas@gmail.com.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau PAV) dokumentų rengėjas:UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 40 75 48, faksas (8-37) 40 75 49, el. p. info@infraplanas.lt., www.infraplanas.lt

PŪV pavadinimas:Mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimo veikla Audriaus Banionio ūkyje (Margininkų k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav.).

PŪV vieta:Kauno rajono savivaldybė, Taurakiemio seniūnija, Margininkų kaimas.

Planuojama ūkinė veikla. Planuojama esamų statinių rekonstrukcija, naujų statinių statyba. Bus auginamos paršavedės, paršeliai iki 3 mėnesių amžiaus, penimos kiaulės nuo 3 mėnesių mažiaus, galvijai, avys, vištos dedeklės. Numatytos aplinkos oro taršos ir kvapų mažinimo priemonės: probiotikų naudojimas, skysto kiaulių mėšlo rezervuaro dengimas kieta danga su biofiltru, galvijų skysto mėšlo rezervuaro dengimas plaukiojančia danga , biofiltro įrengimas penimų kiaulių tvarte.

PAV subjektai:Nacionalinis visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius, Kauno rajono savivaldybės administracija - planuojamos ūkinės veiklos galimybei pritaria.

Visuomenė apie planuojamą veiklą informuota:respublikiniame laikraštyje „Lietuvos aidas“ 2017-04-08, Kauno rajono laikraštyje „Kauno rajono diena“ 2017-04-10, Kauno rajono savivaldybės internetiniame puslapyje 2017-04-06, Kauno rajono savivaldybės Taurakiemio seniūnijos skelbimų lentoje ir PAV dokumentų rengėjo UAB „Infraplanas“ internetiniame tinklalapyje www.infraplanas.lt. 2017-04-10. Viešas supažindinimas vyko 2017 m. balandžio 26 d. 18 val. Taurakiemio seniūnijoje (adresu: Centrinė g. 31, Margininkų k., Taurakiemio sen., Kauno r.). Į visuomenės pasiūlymus buvo atsižvelgta rengiant PAV ataskaitą.

Atsakingos institucijos sprendimas. Planuojama ūkinė veikla - mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimo veikla – leistina pagal parengtą PAV ataskaitą ir joje numatytą scenarijų (alternatyvą) F1. Pagrindiniai motyvai: PAV subjektai pritarė ataskaitai ir PŪV, visuomenė buvo tinkamai supažindinta, PŪV įgyvendinimas pagal F1 scenarijų (naudojant poveikį aplinkai mažinančias priemones) nesukels reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai.

Sprendimas dėl mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimo veiklos Audriaus Banionio ūkyje galimybių priimtas 2017 m. lapkričio 21 d. raštu Nr. (28.1)-A4-11934.

Išsamiau susipažinti apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima: atsakingoje institucijoje - Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 662 008, el. p. aaa@aaa.am.lt ir pas dokumentų rengėją - UAB „Infraplanas“, Donelaičio g. 55–2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 407 548, el. p. info@infraplanas.lt. www.infraplanas.lt.


Informuojame, kad parengta UAB „Molėtų šiluma“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV), vandens šildymo katilo DE-10 keitimas nauju, Molėtų miesto katilinėje, Mechanizatorių g. 7, Molėtuose, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaita.

PŪV organizatorius – UAB „Molėtų šiluma“, įm. k.167610175, Mechanizatorių g. 7, Molėtai,el. p. ms@moletusiluma.lt, tel. (8 383) 51962.

PVSV ataskaitą parengė Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL), įst. k. 195551983, Žolyno g. 36, Vilnius, el. p. nvspl@nvspl.lt, tel. (8 5) 263 9662, faks. (8 5) 210 4848.

PŪV – UAB „Molėtų šiluma“ vandens šildymo katilo DE-10 keitimas nauju, Molėtų miesto katilinėje, 2,0246 ha ploto žemės sklype, Mechanizatorių g. 7, Molėtuose.

Trumpas PŪV aprašymas – Molėtų miesto katilinėjeplanuojama DE – 10 markės katilą (galingumas 5 MW) pakeisti į analogišką, biokuro katilą (galingumas 5 MW), kurio darbo laikas, sunaudojamas kuras ir jo kiekis nesikeis. Molėtų miesto katilinėjepagaminama apie 24263 MW/h per metus šiluminės energijos. PVSV apimtyje nustatoma įmonės veiklos sanitarinė apsaugos zona (SAZ) (PŪV siūlomos SAZ ribos sutampa su įmonės žemės sklypo ribomis).

Su PVSV ataskaita galima susipažinti nuo 2017 m. lapkričio 28 d. iki gruodžio 12 d. imtinai, Molėtų r. savivaldybėje, adresu Vilniaus g. 44, Molėtai, darbo metu (I-IV 8.00 – 17.00 val., V – 8.00 – 15.45 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) ir NVSPL patalpose, adresu Žolyno g. 36, Vilnius, darbo metu (I-IV 8.00 – 16.45 val., V 8.00 – 15.30 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.). PVSV ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje www.nvspl.lt.

Visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2017 m. gruodžio 12 d. 17.00 val. Molėtų r. savivaldybės patalpose (II a.), adresu Vilniaus g. 44, Molėtai. Iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais prašome teikti raštu NVSPL, adresu Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, faksu (8 5) 210 4848 arba el. p. nvspl@nvspl.lt.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas,S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Utena, el. p. utena@nvsc.lt, tel. (8 389) 61 941.

Atgal