VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

11.14. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039


 INFORMACIJA APIE Viešą visuomenės supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas: UAB „Vikyčių paukštynas“, Žolynų g. 24, Vilkyčių k., Saugų sen., Šilutės raj. sav., tel.: (8 616)  51 755. 2. PŪV poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) dokumentų rengėjas:UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, Klaipėdos m. sav., tel.: (8 46) 43 04 63, tel./faksas: (8 46) 430 469. 3. PŪV pavadinimas: Vilkyčių paukštyno pajėgumo didinimas. 4. PŪV vieta: Klaipėdos apskr., Šilutės r. sav., Saugų sen., Sakūtėlių k., Žolynų g. 24, žemės sklypo kad. Nr. 8884/0008:173 ir Čiūtelių k., žemės sklypo kad. Nr. 8884/0008:298). 5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus ir teiks išvadas: a) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius; b) Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentas; c) Šilutės rajono savivaldybės administracija; d) Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje:Aplinkos apsaugos agentūra. 6. Su PŪV PAV ataskaita galima susipažinti: Darbo metu (8.00 – 17.00 val.) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr. 119, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.) ir Saugų seniūnijos (Mažosios Lietuvos g.4, Saugos, Šilutės r. sav.) administracinėse patalpose nuo 2017-11-15 iki 2017-11-29 imtinai. arba internetinėje svetainėje adresu http://www.ekosistema.lt. Kontaktinis tel.: (8 46) 430 469. 7. Viešas visuomenės supažindinimas su PŪV PAV ataskaita įvyks: 2017-11-30 dieną 1730 val. Saugų seniūnijos administracinėse patalpose adresu Mažosios Lietuvos g.4, Saugos, Šilutės r. sav.8. Iki viešo susirinkimo pasiūlymus PŪV PAV ataskaitos klausimais galima teikti: PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekosistema“ (Taikos pr. 119, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.) įteikiant asmeniškai, siunčiant registruotu laišku (siųsti adresu A. D. 661, Klaipėda-15, LT-94008), faksu (8 46) 43 04 69 arba elektroniniu paštu info@ekosistema.lt. Pasiūlymų kopijos taip pat gali būti teikiamos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Atgal