VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

11.11. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

Linas 861608020. Rolandas 868683265;


Asociacija "Klaipėda pasauliui" (įm.k: 304502957) likviduojama.


2017-10-16 Vilniaus apygardos teismas iškėlė bankroto bylą UAB „Hem stad Servce“ (įmonės kodas 302325593). Kreditoriai turi teisę iki 2017-12-11 perduoti administratoriui savo kreditorinius reikalavimus adresu: M. Valančiaus g. 10, Panevėžys.


BUAB "Mudesta" parduoda reikalavimo teises iš Remigijaus Milčinausko, 7160,41€ žalos atlyginimo (už ne mažiau 3580,21€); iš Gintaro Navicko, 5882,75€ žalos atlyginimo (už ne mažiau kaip 2941,38€); solidariai iš Angelės Babravičienės ir Remigijaus Milčinausko, 1385,92€ žalos atlyginimo (už ne mažiau kaip 692,96€) + 5 proc. metines palūkanos; Pasiūlymus teikti iki 2017-11-14 el.p. bankrotoadm@gmail.com. Tel. 8-673-26740.


INFORMACIJA apie baldų gamybos įmonės statomos Kauno LEZ teritorijoje Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. statybos ir eksploatacijos, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas:UAB „Geras baldų fabrikas“, Terminalo g. 3, Biruliškės, LT-54469 Kauno r., mob. tel. (8-682) 54 429, el. p. virgis@freda.eu. Kontaktinis asmuo: Karolina Arūnienė, tel. (8-37) 39 12 12, mob. tel. (8-687) 88 779, el. p. karolina@freda.eu.

PŪV pavadinimas:Naujos baldų gamybos įmonės statyba ir eksploatacija.

PŪV vieta:Kauno rajonas, Karmėlavos seniūnija, Biruliškių kaimas, Kauno LEZ teritorijoje.

Atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūra išanalizavusi pateiktą atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo informaciją, nustatė ir 2017-11-06 d., savo raštu Nr. (28.2)-A4-11316 informavo, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklągalima per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos pas užsakovą - UAB „Geras baldų fabrikas“ (kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau).

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).

Išsamiau susipažintisu atrankos išvada ir su atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima: atsakingoje institucijoje – Aplinkos apsaugos agentūroje, http://gamta.lt: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 66 20 08, el. p. aaa@aaa.am.lt ir pas PAV atrankos dokumentų rengėją – UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 40 75 48, el. p. info@infraplanas.lt., www.infraplanas.lt.


Informacija apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:Baldų gamybos įmonės (Kauno LEZ teritorija, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.) statyba ir eksploatavimas.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:Kietų korpusinių baldų gamyba.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:UAB „Geras baldų fabrikas", įmonės kodas – 304458304, Terminalo g. 3, Biruliškės, LT-54469 Kauno r. sav., mob. tel.+370 682 54429, el. p. virgis@freda.eu. Kontaktinis asmuo: Karolina Arūnienė, tel. (8-37) 39 12 12, mob. tel. +370 687 88779, el. p. karolina@freda.eu.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galimaKarmėlavos seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Vilniaus g. 65a, Karmėlavos mstl., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2017 m. lapkričio 14 d. iki 2017 m. lapkričio 28 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks2017 m. lapkričio 28 d. 17 val., Karmėlavos seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Vilniaus g. 65a, Karmėlavos mstl., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.


Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo. 1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas: UAB „Baltijos vėjas“, Konstitucijos pr. 15-3, LT-09319 Vilnius, mob.: (8 656) 36472, el. paštas: invest@baltijosvejas.lt. 2. PŪV pavadinimas: iki 16 vėjo jėgainių, kurių kiekvienos galia iki 3,4 MW, statyba ir eksploatacija. 3. PŪV veiklos vieta: Tauragės apskr., Pagėgių sav., Pagėgių sen., Birštoniškių, Piktupėnų, Vidgirių ir Strepeikių k., žemės sklypų kad. Nr. 8847/0004:136, 8847/0004:83, 8847/0004:134, 8847/0004:125, 8847/0004:49, 8847/0004:118, 8847/0003:87, 8847/0003:93, 8847/0003:86, 8847/0003:94, 8847/0003:90 ir 8847/0004:123. 4. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-11-06 raštu Nr. (28.3)-A4-11306 priėmė atrankos išvadą, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) neprivalomas. 5. Išsamiau su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo UAB „Ekosistema“ buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, 9-16 val., tel.: (8 46) 430 463. 6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, 8-17 val., tel.: (8 706) 62008, faksas: (8 706) 62000, el. paštas: aaa@aaa.am.lt. 7. Su PŪV PAV atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Klaipėdos skyriuje (Birutės g. 16, Klaipėda, tel.: (8 46) 466466) arba UAB „Ekosistema“ biure (Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463).


INFORMACIJA apie prekybos paskirties pastato Vikingų g. 5, Vilniuje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB “Prekybos parko projektai“, Gedimino prosp. 9, LT-01103 Vilnius, tel. +370 5 2618888, el.p. info@vph.lt

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Prekybos paskirties pastato Vikingų g. 5, Vilniuje statyba ir eksploatacija;

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vikingų g. 5, Vilniuje

4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada:Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada: prekybos paskirties pastato Vikingų g. 5, Vilniuje statybai ir eksploatacijai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. (2017-11-06 raštas Nr. (15.9)-A4-11280);

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo UAB „Unitectus“ buveinėje, Lukiškių g. 3, Vilnius, darbo dienomis 9.00 – 16.00 val., tel.: (8 5) 261 0147, el.p. irena@unitectus.lt.

6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: Motyvuotus pasiūlymus per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos teikti Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriui A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel.: 8 7066 8075, el. p. aaa@aaa.am.lt

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo Aplinkos apsaugos agentūroje Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriuje, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, tel.: 8 7066 8075, el. p. aaa@aaa.am.lt, tinklalapyje: http://gamta.lt/files/PAV%20atranka_Vikingu%20g%205.pdf ir PAV dokumentų rengėjo UAB „Unitectus“ buveinėje, Lukiškių g. 3, Vilnius, darbo dienomis 9.00- 16.00val., tel.: (8 5) 261 01047, el.p. irena@unitectus.lt.

Atgal