VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

11.04. Skelbimai

Informacija apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:Juknaičių katilinės, Šilutės g. 24, Juknaičių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav., rekonstrukcija ir eksploatacija.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:Šilumos energijos gamyba, naudojant biokurą ir tiekimas į centralizuotus šilumos tinklus.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:UAB „Šilutės šilumos tinklai“, įmonės kodas – 177217875, Verslo g. 12, LT-99116 Šilutė, tel. (8-44) 16 21 44, el. p.: info@silutesst.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galimadarbo dienomis, darbo valandomis nuo 2017 m. lapkričio 8 d. iki 2017 m. lapkričio 22 d. Juknaičių seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Šiloko g. 3, Juknaičių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav. ir pas PVSV dokumentų rengėją, aukščiau nurodytu adresu bei interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks2017 m. lapkričio 22 d. 17 val., Juknaičių seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Šiloko g. 3, Juknaičių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav..

Pasiūlymus raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.


Informacija apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:Kintų katilinės, Kuršių g. 23, Kintų mstl., Kintų sen., Šilutės r. sav., rekonstrukcija ir eksploatacija.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:Šilumos energijos gamyba, naudojant biokurą ir tiekimas į centralizuotus šilumos tinklus.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:UAB „Šilutės šilumos tinklai“, įmonės kodas – 177217875, Verslo g. 12, LT-99116 Šilutė, tel. (8-44) 16 21 44, el. p.: info@silutesst.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galimadarbo dienomis, darbo valandomis nuo 2017 m. lapkričio 8 d. iki 2017 m. lapkričio 22 d. Kintų seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Kuršių g. 17, Kintų mstl., Kintų sen., Šilutės r. sav. ir pas PVSV dokumentų rengėją, aukščiau nurodytu adresu bei interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks2017 m. lapkričio 22 d. 17 val., Kintų seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Kuršių g. 17, Kintų mstl., Kintų sen., Šilutės r. sav.

Pasiūlymus raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.


Informacija apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Rusnės gyvenvietės šilumos gamybos šaltinių skaičiaus optimizavimas ir kuro rūšies keitimas į biokurą įdiegiant naują katilą katilinėje esančioje, Taikos g. 2, Rusnės mstl., Rusnės sen., Šilutės r. sav.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:Šilumos energijos gamyba, naudojant biokurą ir tiekimas į centralizuotus šilumos tinklus.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:UAB „Šilutės šilumos tinklai“, įmonės kodas – 177217875, Verslo g. 12, LT-99116 Šilutė, tel. (8-44) 16 21 44, el. p.: info@silutesst.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galimadarbo dienomis, darbo valandomis nuo 2017 m. lapkričio 8 d. iki 2017 m. lapkričio 22 d. Rusnės seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Neringos g. 7, Rusnės mstl., Rusnės sen., Šilutės r. sav. ir pas PVSV dokumentų rengėją, aukščiau nurodytu adresu bei interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks2017 m. lapkričio 22 d. 17 val., Salos etnokultūros ir informacijos centro patalpose, adresu Neringos g. 7, Rusnės mstl., Rusnės sen., Šilutės r. sav.

Pasiūlymus raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.


INFORMACIJA apie ūkininko Gintauto Andzelio galvijų ūkio Gedvydų k., Betygalos sen., Raseinių r. modernizavimo ir plėtros, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas:Ūkininkas Gintautas Andzelis, ūkininko ūkio registracijos pažymėjimas Nr. ŪP 0020811. Adresas korespondencijai: Maironio g. 6, Skirmantiškės k., Pagojukų sen., Raseinių r., mob. tel. (8-616) 12 519, el. paštas: g.andzeliene@gmail.com.

PŪV pavadinimas:ūkininko Gintauto Andzelio galvijų ūkio Gedvydų k., Betygalos sen., Raseinių r. modernizavimas ir plėtra.

PŪV vieta:Raseinių rajonas, Betygalos seniūnija, Gedvydų kaimas.

Atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūra išanalizavusi pateiktą atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo informaciją, nustatė ir 2017-10-30 d., savo raštu Nr. (28.2)-A4-11082 informavo, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklągalimaper 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos pas užsakovą - Ūkininką Gintautą Andzelį(kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau).

Pasiūlymus persvarstytiatrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).

Išsamiau susipažintisu atrankos išvada ir su atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima: atsakingoje institucijoje – Aplinkos apsaugos agentūroje, http://gamta.lt: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 66 20 08, el. p. aaa@aaa.am.ltir pas PAV atrankos dokumentų rengėją – UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 40 75 48, el. p. info@infraplanas.lt., www.infraplanas.lt.INFORMACIJA APIE UAB ECOSERVICE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – STAMBIŲJŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ PRIĖMIMO AIKŠTELĖS VEIKLOS PLĖTRA – ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO

APLINKAI VERTINIMO

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:

UAB „ECOSERVICE“, Gariūnų g. 71, Vilnius, LT-02300, Tel.: +370 612 29259, faks.: 8 5 2649259, el.p. egle.laukaityte@ecoservice.lt

2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

UAB „Ecoservice“ – STAMBIŲJŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ PRIĖMIMO AIKŠTELĖS VEIKLOS PLĖTRA

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Marijampolės apskritis, Kazlų Rūda, M. Valančiaus g. 17A.

4.Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai:

Aplinkos apsaugos agentūros 2017 m. spalio 30 d. raštu Nr. (28.7)-A4-11102 priimta atrankos išvada, PŪV – UAB „ECOSERVICE“ Stambiųjų atliekų ir antrinių žaliavų priėmimo aikštelės veiklos plėtra – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5.Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą:

UAB „ECOSERVICE“, Gariūnų g. 71, Vilnius, LT-02300, Tel.: +370 612 29259, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.

6.Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą:

Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. paštas: aaa@aaa.am.lt, tel.: 8(706)62008, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.

7.Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais:

Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriuje, Dariaus ir Girėno g. 4 (21 kab.), Marijampolė tel.: 8(343)97082; UAB „Ecoservice“ biure, Gariūnų g. 71, Vilnius, Tel. 861229259, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.


Priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų taisyklių

Priedas Nr. 4

KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ

ADMINISTRATORIUS:

UAB ,,Fabeta“ į.k. 121452287 S. Stanevičiaus g. 24 Vilnius, el.p. info@fabeta.lt

 tel. 8-5 2484112

  (juridinio asmens pavadinimas ir kodas)

1.OBJEKTAS:S. Stanevičiaus g. 4, S. Stanevičiaus g. 9, S. Stanevičiaus g. 11, S. Stanevičiaus g. 13, S. Stanevičiaus g. 15, S. Stanevičiaus g. 19, S. Stanevičiaus g. 88, Fabijoniškių g. 1, Fabijoniškių g. 15, Fabijoniškių g. 75, Fabijoniškių g. 79, Fabijoniškių g. 87, S. Nėries g. 31, Vilniuje.

     (daugiabučio namo adresas)

2.TEIKTINIŲ PASLAUGŲ AR ATLIKTINIŲ DARBŲ POBŪDIS:

2.1.Stogo remonto darbai, naujo prilydomojo dangos sluoksnio įrengimas, pagal rangovo pateiktą darbų atlikimo technologiją.

(nurodomi konkretūs darbai/paslaugos ir jų aprašymas (specifikacija))

3.PATEIKTŲ DOKUMENTŲ PAVADINIMAI KAINAI APSKAIČIUOTI:

3.1.Statybos ( remonto) darbų sąmata  100 mstogo dangos pakeitimui.

  (nurodomi tikslūs dokumentai, kurių pagrindu bus skaičiuojama kaina)

4.KONKURSO/APKLAUSOS SĄLYGOS:

Prie pasiūlymo paslaugų teikėjas pateikia:

4.1.aplinkos ministerijos išduotą įmonės atestato, kuriuo suteikiama teisė atlikti ypatingo statinio statybos darbus;

4.2.įmonės specialistų kvalifikacijos atestatų kopijos, aukštalipių pažymėjimus;

4.3.bendrovės patvirtintą remonto darbų technologijos aprašymą;

4.4.naudojamų medžiagų kokybės sertifikatą, atitikties deklaraciją;

4.5.numatomų darbų kainos skaičiavimą (lokalinę sąmatą), išreikštą vienam mato vienetui (100 kv.m.);

4.6.įmonės vadovo pasirašytą deklaraciją, kad įmonei nėra iškelta bankroto byla, nėra pradėtas ikiteisminis ar koks kitas tyrimas pagal baudžiamąjį kodeksą;

4.7.sutarties projektą su nurodytu garantijos terminu;

4.8.darbams suteikti ne mažesnę garantiją negu numato LR Statybos įstatymas;

4.9.atsiskaitymo už atliktus darbus/suteiktas paslaugas terminas ne mažiau kaip 30 dienų. Teikiamas avansas ne didesnis nei 30proc.nuo sutarties sumos;

4.10.visi dokumentai turi būti susiūti, sunumeruoti, kopijos nustatyta tvarka užtvirtintos. Visi dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

5.REIKALAVIMAI KONKURSO (KAINŲ APKLAUSOS) DALYVIAMS:

5.1.įmonė, norinti dalyvauti atrankoje, privalo turėti tinkamą patirtį panašių darbų atlikime, o jos darbuotojai turi turėti teisės aktų nustatytą kvalifikaciją, patvirtinančią teisę atlikti nustatytus darbus. Užsakovas turi teisę pareikalauti pateikti dokumentus, patvirtinančius įmonės patirtį atliekant tokius pačius/panašius darbus;

5.2.informuoti, jeigu bus daroma jungtinės veikla su kita įmone;

5.3.įvykdyti kitus reikalavimus pagal apklausos ir apklausos technines sąlygas ( jeigu jos yra pateikiamos);

5.4.patvirtinti, kad pasiūlymuose nurodyta informacija ir duomenys nėra ir nebus laikomi konfidencialiais ir pateikta informacija nesudaro tiekėjo komercinės paslapties;

5.5.kiti reikalavimai: nėra.

6.PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS:

6.1.gavus pasiūlymus visų pirma yra patikrinama ar pateiktas pasiūlymas ir jį pateikęs dalyvis atitinka kvietime nurodytus reikalavimus. Reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai nevertinami.

6.2.Pasiūlymų vertinimo kriterijus:

6.2.1. mažiausios kainos kriterijus.

6.2.2. ekonominio naudingumo kriterijus, nustatant tokią prioritetų eilę:

6.2.3. garantiniai terminai;

6.2.4. kokybė (įskaitant ir naudojamų medžiagų kokybę);

6.2.5. mokėjimų atidėjimų laikas ir jų išdėstymas;

6.2.6. darbų atlikimo terminas;

6.2.7. garantinis aptarnavimas ir techninė pagalba.

           (pasirinkti reikalingus arba nurodyti kitus kriterijus)

7.Jei pasiūlyme nebus nurodytos pastabos, bus priimama, kad konkursas galioja pagal visas jo sąlygas.     

8.Pasiūlymus pateikti iki 2017 m. lapkričio 30 d.

9.Pasiūlymo pateikimo terminas, vieta ir būdas:

Paštu, el. paštu, arba pristatyti asmeniškai.

(pasirinkti reikalingus arba nurodyti kitus būdus)

10. Kvietimas pateikti pasiūlymą yra teikiamas tik el. paštu.


 Informuojame, kad yra atliekami žemės sklypo Nr. 4180/0200:34 (Ašmenėlės k., Rukainių sen., Vilniaus r.) kadastriniai matavimai. Kaimyninio sklypo Nr. 4180/0200:0133 savininką Z.Sivolovą ir savininko R.Stankevičiaus paveldėtojus kviečiame atvykti į minėtų sklypų paženklinimą 2017 11 15 d. 10 val. Informacija teikiama UAB „Geostatus“, Ateities g. 10, Vilnius, tel. +370-672-13381, el. paštas eg@fastlink.lt

Informuojame, kad yra atliekami žemės sklypo Nr. 4150/0500:239 (Alaburdiškių k., Medininkų sen., Vilniaus r.) kadastriniai matavimai. Kaimyninio sklypo Nr. 4150/0500:0276 savininkę I.Peseckają ir sklypo Nr. 4150/0500:0278 savininkę Ž.Peseckają kviečiame atvykti į minėtų sklypų paženklinimą 2017 11 15 d. 13 val. Informacija teikiama UAB „Geostatus“, Ateities g. 10, Vilnius, tel. +370-672-13381, el. paštas eg@fastlink.lt

Informuojame, kad yra atliekami žemės sklypo Nr. 4150/0500:236 (Alaburdiškių k., Medininkų sen., Vilniaus r.) kadastriniai matavimai. Kaimyninio sklypo Nr. 4150/0500:0388 savininkės M.Vaitiekūnienės ir sklypo Nr. 4150/0500:0398 savininkės A.Ragelytės paveldėtojus kviečiame atvykti į minėtų sklypų paženklinimą 2017 11 15 d. 13 val. Informacija teikiama UAB „Geostatus“, Ateities g. 10, Vilnius, tel. +370-672-13381, el. paštas eg@fastlink.lt

 

Atgal