VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

10.31. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


INFORMACIJA apie LKAB „Klaipėdos Smeltė“ planuojamos ūkinės veiklos – amonio sulfato krovos - atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas.

LKAB „Klaipėdos Smeltė“, Nemuno g. 24, Klaipėda, tel. Nr. 846496201.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.

Amonio sulfato krova.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.

Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Nemuno g. 24.

4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai.

Aplinkos apsaugos agentūros 2017 m. spalio 24 d., raštu Nr. (28.3)-A4-10911, priimta atrankos išvada: LKAB „Klaipėdos Smeltė“ planuojamos ūkinės veiklos – amonio sulfato krovai – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą.

LKAB „Klaipėdos Smeltė, adresu Nemuno g. 24, Klaipėda, tel. Nr. 846496201. Susipažinti su informacija galima per 20 d. d. nuo šio skelbimo paskelbimo datos, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val. 

6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą.

Aplinkos apsaugos agentūrai, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius,  tel. Nr. 870662 008. Pasiūlymus galima teikti per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo datos. 

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais.

Aplinkos apsaugos agentūroje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, tel. Nr. 870662008. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo datos.

 

 

 

<text>Už didžiausią pasiūlytą kainą, bet ne mažiau kaip 2500 Eur, parduodamas reikalavimas į solidarius skolininkus (2 fizinius asmenis, skola - 469769 Eur). Pasiūlymus teikti D. Poškos g. 6B-2, Kaunas; e-paštu remigijus.jazbutis@gmail.com iki 2017-11-30 d. Tel.pasiteirauti 867509939.

Atgal