VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

Skelbimai 07 02

Klaipėdos apygardos teisme yra priimtas BUAB „Daidovė“ ieškinys atsakovei UAB „Eminera“ dėl skolos priteisimo.

Atsakovė UAB „Eminera“ informuojama, kad per 20 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo spaudoje dienos atsakovė privalo Klaipėdos apygardos teismui raštu pateikti prieštaravimus dėl 2011-05-17 priimto preliminaraus sprendimo.

Atsiliepimas į pareikštą ieškinį turi atitikti procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus numatytus LR CPK 111 str., LR CPK 142 str. ir LR CPK 177 str. numatytus papildomus reikalavimus.

Per 20 dienų nepateikus prieštaravimų dėl priimto preliminaraus sprendimo, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas. 

Nr.618


Hipotekos skyrius prie Šiaulių miesto apylinkės teismo praneša, kad skolininkei ir įkeisto turto savininkei Nijolei Prancuitienei (paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – Vilniaus g. 25-8, Joniškio mieste) viešo paskelbimo spaudoje būdu įteikiamas kreditorės Ramunės Striuogienės pakartotinis pareiškimas dėl priverstinio skolos išieškojimo ir 2011-06-23 hipotekos teisėjo nutartis priverstinai parduoti iš varžytinių įkeistą nekilnojamąjį turtą – 47,56 kv.m. bendro ploto butą su 7,03 kv.m. ploto rūsiu, esantį Vilniaus g. 25-8, Joniškio mieste, nuosavybės teise priklausantį Nijolei Prancuitienei, bei jį pardavus priverstinai išieškoti 6523,35 eurų skolos, 135,00 Lt žyminio mokesčio, 205,35 Lt išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo spaudoje būdu ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-06-23) iki visiško skolos grąžinimo.

Dokumentai laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo dieną.

Nr.620


Vilniaus apygardos teisme priimtas ieškovo UAB “Adversus Group” ieškinys atsakovui UAB “Gintaris” dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovui yra nustatytas 20 d. terminas nuo teismo pranešimo paskelbimo dienos, per kurį atsakovas privalo pateikti teismui atsiliepimą į pareikštą ieškovo ieškinį. Atsiliepimas turi atitikti CPK 111 str., 113 str. ir 142 str. 2 d. reikalavimus. Atsiliepimo nepateikimo pasekmės yra numatytos CPK 142 str. 4 d

Nr.621


Pranešame, kad 2011 m. liepos 11 d. 10 val. Vilniaus apygardos administraciniame teisme (adresas Žygimantų g. 2, Vilnius) bus nagrinėjama administracinė byla Nr. I-56-121/11 pagal pareiškėjos UAB „Kelstena“ skundą atsakovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR aplinkos ministerijos ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Zigmuntui Paškovskiui, Anai Drozdovskai, Gelenai Rakickajai, Ceslavui Sledevskiui, Marijai Krulikovskai, Sofijai Samulevič, Teresai Šafranovič, Kristinai Zapolskai, Josifui Šafranovičiui, Jadvygai Kriaučiūnienei, Pavelui Vasilevskiui, Tatjanai Seviakovai, Marijai Vasilevskai, Jegorui Sledevskiui, Romualdui Suchockiui, Teresai Macinkevič, Reginai Leščevskajai, Leonardui Šafranovičiui, Krisiai Vobolevič, Alinai Jadvygai Kazlovskajai, Lilijanai Malinovskajai, Danutai Malinovskajai, Alinai Malinovskajai, Irenai Severginai, Teresai Ramanauskienei, Leokadijai Martinkėnienei, Valerijai Rynkevič, Lilijanai Mianikienei, Eduardui Tomaševičiui, Pavelui Steckiui, Kristinai Steckajai, Zbignevui Tomaševičiui, Janui Tomaševičiui, Antaninai Tomaševič, Jadvygai Juzefai Zapolskaįai, Teresai Narkevič, Marijai Kamandulienei, Jelenai Narkevič, Malvinai Mikulevič (mirusi, teisių perėmėjos Alina Truchanovič, Danuta Vinogrodska), Jadvygai Daškevič, Aleksandrui Kislyj, Danutai Bogdevič, Pavelui Šafranovič, Marijai Michalkevič, Irinai Šafranovič, Zbignevui Gadomskiui, Vladislovai Pleščevskaįai, Michailui Šumeliui, Jolantai Bitėnaitei, Eduardui Vaičiūnui, Svetlanai Straževai, Genoefai Belopetrovič, Krestinai Šostak, Stanislavui Rynkievič, Česlovui Rinkevičiui (mirus, teisių perėmėjos Elvyra Rynkevič ir Anželika Rynkevič), Janinai Nedvedskajai, Marijai Žebelovič, Janui Rinkevičiui, Antonui Rinkevičiui, Edvardui Rinkevičiui, Stanislavai Šafranovičienei, Irenai Gulbinovič, Stanislavai Teresai Filipovič, Boženai Rakickai, Marijai Parafinovič, Stefanui Veršilo, Galinai Čiujevai, Liucijai Cvyliovai, Ivanui Šafranovičiui, Danusiai Pažus, Henrikui Kaminskui, Marijai Šafranovič, Marijai Staškevič, Janui Šafranovič, Aloyzui Šafranovič, Jekaterinai Dankevič, Piotrui Vikentijui Šuiskiui, Malvinai Raguckai, Vitaliui Raguckiui, Elžbietai Macinkievič, Jurijui Macinkievičiui, Jurijui Veršilo, Lilijai Filipovič, Tadeušui Viktorui Filipovič, Galinai Juralovič (toliau Tretieji suinteresuoti asmenys) dėl įpareigojimo atlikti veiksmus. Šalių, Trečiųjų suinteresuotų asmenų ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdį, nekliudo nagrinėti bylą ir priimti sprendimą.

Nr.622


Pranešame, kad atsakovui Irmantui Rakauskui yra įteikiami ieškinio nuorašas, ieškinį pagrindžiančių rašytinių įrodymų nuorašai (23 lapai), pranešimas apie atsiliepimo pateikimą bei apie tai, kad Kaišiadorių rajono apylinkės teisme (Gedimino g. 87, Kaišiadorys) yra iškelta civilinė byla pagal Ingos Rakauskienės ieškinį atsakovui Irmantui Rakauskui dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo jiems priteisimo. Procesiniai dokumentai laikomi įteikti pranešimo paskelbimo spaudoje dieną.

Atsakovas Irmantas Rakauskas per 20 dienų nuo pranešimo paskelbimo spaudoje dienos privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 111, 113, 142 straipsnių reikalavimus. Nepateikus atsiliepimo, teismas turi teisę atsisakyti priimti įrodymus ir motyvus, kurie galėjo būti pateikti atsiliepime į ieškinį.

Teismo posėdis šioje civilinėje byloje paskirtas 2011 m. rugpjūčio 2 d. 9.00 val. (Kaišiadorių rajono apylinkės teisme, Gedimino g. 87, Kaišiadorys). Atsakovui Irmantui Rakauskui yra įteikiamas teismo šaukimas į 2011 m. rugpjūčio 2 d. 9.00 val. teismo posėdį. Atsakovui į teismo posėdį neatvykus, ieškovei prašant, byla bus nagrinėjama jam nedalyvaujant.

Nr.623


Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103, Kaunas) 2011 m. rugpjūčio 22 d., 9.30 val., 335 kabinete ( teisėja L.Žemaitienė) teismo posėdyje bus nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-2821-587/2011 pagal pareiškėjos Marijos Savickienės patikslintą pareiškimą suinteresuotiems asmenims Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Kauno miesto savivaldybės administracijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Neringai Masevičienei, R.Povilauskienės firmai, Kazimierui Jašinskui, Linai Būdvytienei, Arvydui Būdvyčiui, Daivai Bagdonaitei (Griškelienei), Ilonai Pročkienei, UAB „Vakarų sala“, Linui Stanislavui Bagdonui, Rimantei Bagdonienei dėl įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo. Suinteresuotiems asmenims apie teismo posėdį pranešama viešo paskelbimo būdu.

Su civilinės bylos Nr. 2-2821-587/2011 medžiaga galite susipažinti 132 kab. teismo darbo laiku (tel. 466243).

Nr.624


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-150 patvirtintomis  projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos Žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbo pirkimo taisyklėmis (įskaitant vėlesnius jų pakeitimus) bei siekiant tinkamai pasiruošti projekto“Žemės ūkio sprendimų optimizavimo, racionalių pasiūlymų bei paslaugų teikimo centro steigimas“ įgyvendinimui

Žemės ūkio bendrovė “Grūdų pervežimo centras”skelbia pirkimo konkursą

 

Pirkimo objektas: 1. Teleskopiniai krautuvai - 4 vnt.

                                  2. Stačiakampių ritinių presavimo technika – 2 vnt.

 

Vokų su konkurso dokumentacija atplėšimo data: 2011 07 18, 13 val.

Atsiliepimus raštu prašome pateikti per 14 dienų nuo konkurso paskelbimo spaudoje dienosadresu:

Žemės ūkio bendrovė “ Grūdų pervežimo centras ”

Smalvų km. Zarasų raj.

Tel.: +37068571799

zub.gpc@gmail.com

Nr.625


Vilniaus miesto 4 apylinkės teisme yra iškelta civilinė byla Nr. 2-970-807/2011 pagal ieškovo UAB „Kone“ (į.k. 123447787) ieškinį dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo atsakovui UAB „Jurstanus“ (į.k. 165249623). Teismas viešo paskelbimo būdu įteikia atsakovui UAB „Jurstanus“ ieškinį ir jo priedus bei įpareigoja atsakovą per 30 dienų nuo šio pranešimo išspausdinimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį LR Civilinio proceso kodekso 111 str., 114 str., 142 str. reikalavimus. Jei atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateiks, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

Nr.626


BUAB "Optimalūs rangos elementai" parduoda nusidėvėjusius daiktus ir debitorines skolas (nėra skolas patvirtinančių dokumentų). Skambinti tel. 867525484.

Nr.627

Atgal