VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

09.09. Skelbimai

UAB „Arseka” (į. k. 121724214; buveinė adresu Kirtimų g. 57a, Vilnius)

Pranešame, kad 2017 m. spalio 10 d. 14 val. bendrovės buveinėje šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Bendrovės valdybos rinkimai.

2.Įstatų pakeitimai.


Parduodamos BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ nuosavybės teise priklausančios teisės į fonogramų gamintojų teises. Pasiūlymai renkami 14 dienų. Dėl smulkesnės informacijos kreiptis el. paštu: admivita@gmail.com.


Socialinė įmonė UAB „Vilniaus skalbykla“

Pramonės g. 97, Vilnius, įm.k.: 300546358, tel. 8 614 31704,  el.p. vilniausskalbykla@gmail.com

skelbia pirkimo konkursą, kurio metu bus perkama

Skalbinių lyginimo linija

Norintys dalyvauti konkurse ir gauti pirkimo dokumentus bei techninę specifikaciją, turi pateikti atsiliepimus raštu šiuo adresu:

UAB „Vilniaus skalbykla“, Pramonės g. 97, Vilnius, įm.k.: 300546358, tel. 8 614 31704, el.p. vilniausskalbykla@gmail.com. Pasiūlymus lietuvių kalba pateikti raštu iki 2017 m. rugsėjo mėn. 23 d. 10.00. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2017 m. rugsėjo mėn. 23 d. 10.00 adresu UAB „Vilniaus skalbykla“, Pramonės g. 97, Vilnius.


INFORMACIJA apie šalto ir karšto vandens skaitiklių gamybos gamyklos (Veterinarų g. 52, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.) statybos, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas:AB „Axis Industries“, įmonės kodas 165707056, Kulautuvos g. 45a, LT-47190 Kaunas, tel. (8-37) 36 02 34, el. p. gintaras.zmuidzinas@axis.lt. Kontaktinis asmuo: Gintaras Žmuidzinas, tel. (8-65) 27 66 03.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:Šalto ir karšto vandens skaitiklių gamybos gamyklos statyba ir eksploatavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:Kauno rajonas, Karmėlavos seniūnija, Biruliškių kaimas, Veterinarų g. 52.

Atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūra išanalizavusi pateiktą atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo informaciją, nustatė ir 2017-09-06 d., savo raštu Nr. (28.2)-A4-9157 informavo, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklągalima per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos pas užsakovą - AB „Axis Industries“ (kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau).

Pasiūlymus persvarstytiatrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).

Išsamiau susipažintisu atrankos išvada ir su atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima: atsakingoje institucijoje – Aplinkos apsaugos agentūroje, http://gamta.lt: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 66 20 08, el. p. aaa@aaa.am.lt ir pas PAV atrankos dokumentų rengėją – UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 40 75 48, el. p. info@infraplanas.lt., www.infraplanas.lt.


INFORMACIJA apie Statybinių plokščių gamybos perdirbant nepavojingas atliekas, Molėtų g. 18a, Pabradė, Švenčionių r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:UAB „Polymer Recycling“, Molėtų g. 18a, Pabradė,18169 Švenčionių r., tel.: +370 689 48766, el. p.: hi@polymer.lt

Ataskaitos rengėjas:UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius, tel.: 8 5 204 51 39, 8 640 35061, faks.: 8 656 02625, el.p.: info@aplinkosvadyba.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:Statybinių plokščių gamyba perdirbant nepavojingas atliekas, Molėtų g. 18a, Pabradė, Švenčionių r. sav.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Bendrų atliekų sraute bei gamyboje susidarančių nepavojingų atliekų perdirbimas, pagaminant įvairių storių/stiprumo/išmatavimų plokštes.

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2017 m. rugsėjo 11 d. iki 2017 m. rugsėjo 25 d., Pabradės seniūnijos patalpose, Pašto g. 6, Pabradė, Švenčionių r.,darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį nuo 08:00 iki 17:00 val., penktadienį nuo 08:00 iki 15:30 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Subačiaus g. 23, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos.

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks:Pabradės seniūnijos patalpose, Pašto g. 6, Pabradė, 2017 m. rugsėjo 25 d., 17:00 val.

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:poveikio visuomenės sveikatai vertinimo  dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius, el.p. info@aplinkosvadyba.lt.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (8 5) 264 9676, el. p. vilnius@nvsc.lt.


 INFORMACIJA apie eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir apdorojimo Birštono g. 32, Birštono vs., Birštono sav. atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas - UAB "Desforma", Tilžės g. 110A-6, Šiaulių m., tel. (8 650) 33711 , el. paštas: desforma@yahoo.com

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimas ir apdorojimas

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta - Birštono g. 32, Birštono vs., Birštono sav.

4.2017-08-31 Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada Nr. (28.4)-A4-8969: planuojamai ūkinei veiklai - eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimas ir apdorojimas Birštono g. 32, Birštono vs., Birštono sav. - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Išsamiau su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima susipažintiper 20 d.d. darbo dienomis nuo 8.00-17.00 val. UAB "Desforma", Birštono g. 32, Birštono vs., Birštono sav., tel. (8 650) 33711

6. Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadągalima 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo datos Aplinkos apsaugos agentūros Marijampolės ir Alytaus skyriui Kauno g. 69, Alytus, tel. (8 315) 56755.

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima 10 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo: Aplinkos apsaugos agentūros Marijampolės ir Alytaus skyriuje Kauno g. 69, Alytus, tel. (8 315) 56755ir MB „Aplinkosaugos sprendimai“ Parko g. 14A, D. Riešė, Vilniaus r., tel. (8 686) 41250, el. p. info@aplinkosaugossprendimai.lt


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (TOLIAU - PŪV) POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (TOLIAU - PAV) PROGRAMĄ

1. PŪV užsakovas: UAB „Barocenas“, Kranto g. 3, Klaipėda, LT-92335 Klaipėdos m. sav., tel./faksas: (8 46) 385863, mob.: (8 614) 87751, el. paštas: info@barocenas.lt. 2. PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., tel./faksas: (8 46)  43 04 69, mob.: (8 698) 47300, el. paštas: info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas: Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas. 4. PŪV vieta: Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., Ketvergių g. 7 ir 9; 2,2438 ha ploto žemės sklypai (kad. Nr. 5552/0002:270 ir 5552/0002:222 Stragnų k.v.). 5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV ataskaitą, teiks išvadas: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentas; Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinis padalinys; Klaipėdos rajono savivaldybės administracija; Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. 6. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje: Aplinkos apsaugos agentūra. 7. Su PAV programa susipažinti galima: 10 darbo dienų po šio skelbimo pasirodymo dienos UAB „Ekosistema“ interneto tinklalapyje http://www.ekosistema.lt/. 8. Pasiūlymai, susiję su PAV programa, teikiami: PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekosistema“ registruotu laišku (UAB „Ekosistema“, pašto dėžutė Nr. 661, LT-94008 Klaipėda-15), faksu: (8 46)  43 04 69 arba elektroniniu paštu info@ekosistema.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti teikiamos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Atgal