VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

Skelbimai 06 29

Klaipėdos miesto apylinkės teismas (S. Daukanto 8, Klaipėda) viešo paskelbimo būdu įteikia atsakovei UAB „Vilso prekyba", kurios buveinės vieta yra Minijos g. 164G-33, Klaipėdoje, šiuos procesinius dokumentus - ieškovės UAB „Vegimta" ieškinio nuorašą su priedais civilinėje byloje Nr. 2-4647-792/2011 dėl 4191,20 Lt skolos bei palūkanų priteisimo ir praneša, kad atsakovės pareiga yra per teismo nustatytą 14 dienų terminą nuo šio pranešimo paskelbimo dienos pateikti Klaipėdos miesto apylinkės teismui atsiliepimus į ieškovės ieškinį. Jeigu be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę ieškovės prašymu priimti sprendimą už akių. Procesiniai dokumentai laikomi įteiktais atsakovei pranešimo paskelbimo dieną.

Nr. 607

 


Kauno rajono apylinkės teismas (teisėja A.Levinskienė) viešo paskelbimo būdu įteikia teismo šaukimą atsakovui Egidijui Budvyčiui (paskutinė žinoma gyvenamoji vieta A. Smetonos al. 69-2, Kaunas), civ. byloje Nr.2-921-358/2011 pagal ieškovės Laimos Neliubšytės ieškinį atsakovui Egidijui Budvyčiui, institucijai, teikiančiai išvadą byloje Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo.

Teismo posėdis paskirtas 2011 m. rugpjūčio 31 d. 10.00 val. Kauno rajono apylinkės teisme, Kestučio g. 29, Kaunas, III a. 32 salė.

Nr.608


Klaipėdos rajono apylinkės teismas (Klaipėdos g. 1, Gargždai) viešo paskelbimo būdu įteikia atsakovui ūkininkui Juozui Grigalaičiui, gim. 1952-08-10, gyv. Maciuičių kaime, Vėžaičių seniūnijoje, Klaipėdos rajone, šiuos procesinius dokumentus – ieškovo Lietuvos-Vokietijos UAB “Litgenas” ieškinio nuorašą su priedais civilinėje byloje Nr. 2-1170-714/2011, dėl 10827,17 Lt skolos, 3837,73 Lt palūkanų, 8,05 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir praneša, kad atstovo pareiga yra per teismo nustatytą 14 dienų terminą nuo šio pranešimo paskelbimo dienos pateikti Klaipėdos rajono apylinkės teismui (Klaipėdos g. 1, Gargždai) atsiliepimą į ieškinį. Jeigu be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę ieškovo prašymu priimti sprendimą už akių. Procesiniai dokumentai atsakovui laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo dieną.

Nr.609

 


Antstolio Raimundo Stanislausko kontoroje, esančioje adresu Kęstučio g.  67-2, Kaunas, gautas ir priimtas Kauno miesto 16-ojo notarų biuro vykdomasis  įrašas Nr. RK-1437/2011-04-04 dėl 20115.00 Lt skolos, 6 proc. metinių  palūkanų išieškojimo iš Karl Ulrich Farwick, gim. 1939-01-07, išieškotojo  UAB „Alfa grupė“ į.k. 145347412 naudai.

2011-06-01 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi Nr. 2-12339-748/2011  skolininko Karl Ulrich Farwick, gim. 1939-01-07, kuratoriumi vykdomojoje  byloje Nr. 0070/11/00457 paskirtas advokatas Tomas Vildžiūnas, dirbantis J.  Gruodžio g. 18, Kaunas.

Nr.610

 


Kauno rajono apylinkės teismas (teisėja V.Miceikienė) viešo paskelbimo būdu įteikia procesinius dokumentus (ieškinį su priedais) civ. byloje Nr. 2-1813-540/2011 atsakovams Nadieždai Pokštienei ir Silvijui Pokštui (paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Kairiūkščių k., Rokų sen., Kauno rajonas) dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo. Atsakovai privalo pateikti atsiliepimą į ieškinį, kuris atitiktų LR CPK 111 str. reikalavimus per 15 d. nuo paskelbimo spaudoje.

Teismo posėdis paskirtas 2011 m. liepos 25 d. 13.30 val.

Nr. 611

 


Kauno miesto apylinkės teisme iškelta civilinė byla Nr. 2-12457-748/2011 pagal ieškovo AB „Kauno energija“ (į.k. 235014830) ieškinį atsakovei Laimai Gulevičiūtei (paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – Jotvingių g. 3-41, Kaunas) dėl skolos priteisimo. Atsakovei ieškinio nuorašas, priedai prie ieškinio pareiškimo, įteikiami viešo paskelbimo būdu. Išaiškintina, kad atsakovė per 14 dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos turi teisę pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 142 str., 111 str. reikalavimus. Išaiškintina, kad jeigu atsakovė nepateiks teismui atsiliepimo į ieškinį, ieškovui prašant, gali priimti sprendimą už akių (CPK 230 str. 2 d., 246 str.).

Nr.612

 


Kauno miesto apylinkės teisme iškelta civilinė byla Nr. 2-12451-748/2011 pagal ieškovo AB „Kauno energija“ (į.k. 235014830) ieškinį atsakovei Ramutei Skaržinskienei (gim. 1959-12-02, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – Chemijos g. 11 – 153, Kaunas) dėl skolos priteisimo. Atsakovei ieškinio nuorašas, priedai prie ieškinio pareiškimo, įteikiami viešo paskelbimo būdu. Išaiškintina, kad atsakovė per 14 dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos turi teisę pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 142 str., 111 str. reikalavimus. Išaiškintina, kad jeigu atsakovė nepateiks teismui atsiliepimo į ieškinį, ieškovui prašant, gali priimti sprendimą už akių (CPK 230 str. 2 d., 246 str.).

Nr. 613

 


Kauno miesto apylinkės teisme iškelta civilinė byla Nr. 2-10628-151/2011 pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovui Vytautui Venckui, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – Naručio g. 44-8, Kaunas, dėl skolos priteisimo. Atsakovui Vytautui Venckui ieškinio nuorašas, priedai prie ieškinio įteikiami viešo paskelbimo spaudoje būdu. Išaiškintina, kad atsakovas per 14 dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos turi pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 111, 142 str. reikalavimus. Atsakovui viešo paskelbimo būdu pranešama, kad 2011 m. rugpjūčio 24 d. 11.00 val. Kauno miesto apylinkės teisme, Laisvės al. 103, Kaune, 245 salėje, vyks parengiamasis teismo posėdis. Atsakovui išaiškinama, kad dėl neatvykusios į teismo posėdį šalies, kuriai yra tinkamai pranešta ir atvykusios šalies prašymu, bylą nagrinėjantis teismas gali priimti sprendimą už akių.

Nr.614

 


Kauno miesto apylinkės teismas, Laisvės al. 103, Kaunas, viešo paskelbimo būdu įteikia atsakovui Armantui Šalčiui, kurio buveinės, gyvenamoji vieta nežinoma, šiuos procesinius dokumentus: ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinio dėl energijos pirkimo – pardavimo, pareikšto atsakovui, nuorašus su priedais ir praneša, kad Jūsų pareiga per teismo nustatytą 14 dienų terminą nuo šio pranešimo įteikimo dienos pareikšti atsiliepimą. Jei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateiksite atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

Procesiniai dokumentai laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo spaudoje dieną.

Nr. 615

 


Kauno rajono apylinkės teismas viešo paskelbimo spaudoje būdu įteikia procesinius dokumentus (ieškinį su priedais) civilinėje byloje Nr. 2-1836-97/2011 atsakovui Kęstučiui Rutkauskui (paskutinė žinoma gyvenamoji vieta: Liepų g. 18-33, Garliava, Kauno r.) pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį dėl skolos už šilumą priteisimo. Atsakovas privalo pateikti atsiliepimą į ieškinį, kuris atitiktų LR CPK 111 str. reikalavimus per 14 d. nuo paskelbimo spaudoje. Atsiliepimo nepateikus, esant ieškovo prašymui, teismas gali priimti sprendimą už akių.

Nr.616

 


 

Kauno miesto apylinkės teisme, laisvės al. 103, Kaune, priimtas ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinys atsakovei Astai Ambotaitei (Popovienei) dėl skolos priteisimo. Teismas viešo paskelbimo būdu įteikia atsakovei Astai Ambotaitei (Popovienei) procesinius dokumentus: ieškinio pareiškimą ir jo priedus ir įpareigoja atsakovą per 14 dienų nuo šio skelbimo išspausdinimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 111 str. – 114 str., 142 str. reikalavimus. Jeigu atsakovė be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, esant ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių.

Nr.617

 

Atgal