VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

09.02. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

Linas 861608020. Rolandas 868683265;


Informacija apie Naujosios Vilnios vandens ruošimo įrenginių statybos Rytų g. 36, Naujosios Vilnios sen., Vilniaus m. sav. atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Vilniaus vandenys“, adresas: (esamas) Dominikonų g. 11, 01517 Vilnius, tel. (8 5) 266 4438, el. p. info@vv.lt, www.vv.lt., (būsimas) Spaudos g. 8, 05132 Vilnius. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Naujosios Vilnios vandens ruošimo įrenginių statyba.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Naujosios Vilnios sen., Rytų g. 36.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: 2017-08-25 raštu Nr.(28.7)-A4-8744Aplinkos apsaugos agentūra (toliau AAA) priėmė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą per 10 d.d. nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: UAB „Vilniaus vandenys“, adresas: (esamas) Dominikonų g. 11, 01517 Vilnius, (būsimas) Spaudos g. 8, 05132 Vilnius. Preš atvykstant pasitikslinti adresą www.vv.lt tinklapyje. Kontaktinis asmuo – projektų vadovė Kristina Jakavonienė, tel. (8 5) 266 4438, el. p. kristina.jakavoniene@vv.lt.

Pateikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 d.d. nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima:AAA – A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. (8 706) 62008, faks.(8 706) 62000.

Susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 d.d. nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: AAA – A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. (8 706) 62008, faks.(8 706) 62000. UAB „Sweco Lietuva“ - V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 2196573, faks. (8 5) 2617507 el. p. reda.banaityte@sweco.lt.


UAB "Baldeka" (įmonės kodas 301152003, PVM mokėtojo kodas LT100004040014, buveinės adresas Naujoji g. 132, Alytus, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Alytaus filialo Juridinių asmenų registre), vadovaudamasi LR CK 2.43 straipsnio nuostatomis, informuoja, jog šios bendrovės vienintelis akcininkas 2017 m. rugpjūčio 29 d. nusprendė pakeisti bendrovės pavadinimą iš UAB "Baldeka" į UAB "SVENHEIM". Naujasis bendrovės pavadinimas bus pakeistas po šio skelbimo išleidimo dienos, įregistravus naujus bendrovės įstatus VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre.


MB „Litmetra“ 2017-09-18 9.00 val. atliks kadastrinius matavimus žemės sklypui kad. Nr. 4147/100:49, esančiam Glatkiškių k., Vilniaus r. sav. Kviečiame dalyvauti ribų ženklinime sklypų kad. Nr. 4147/100:25, 4147/100:15 savininką. 2017-09-18 12.00 val. atliks kadastrinius matavimus sklypui kad. Nr. 0101/160:6559, esančiam Vaidotų k., Vilniaus m. sav. Kviečiame dalyvauti ribų ženklinime sklypo kad. Nr. 0101/160:6003 turto paveldėtojus. Kontaktinė informacija: Piliakalnio g. 7, Vilnius, tel. Nr. 860525986, info@litmetra.lt


Informacija apie Gelžinių žvyro ir smėlio telkinio žvyro ploto eksploatavimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo.

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:UAB „Nametas“, adresas: Tiekėjų g. 19B, LT-97123 Kretinga, el. paštas.: nametas@gmail.com.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:Gelžinių žvyro ir smėlio telkinio žvyro ploto eksploatavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:Gelžinių žvyro ir smėlio telkinio žvyro plotas yra Klaipėdos rajone, Dovilų seniūnijos Gelžinių kaime, žemės sklype, kurio kadastrinis Nr.5555/0001:280, plotas – 4,55 ha.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: Aplinkos apsauga agentūra priėmė PAV atrankos išvadą 2017-08-21 Nr.(28.3)-A4-86251, kad UAB „Nametas“ planuojamai ūkinei veiklai – Gelžinių žvyro ir smėlio telkinio žvyro ploto eksploatavimui Gelžinių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą:Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą ir atrankos išvada galima susipažinti 10 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos MB „Specialus planas“ patalpose, Liepų g. 6-3, Vežaičiai, Klaipėdos r. sav., tel.: +370 684 94 950.

Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą:Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos nuo 8.00 val. Iki 17.00 val. Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62 008).

Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais:Su atrankos dokumentais ir atrankos išvada galima išsamiau susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos MB „Specialus planas“ patalpose, Liepų g. 6-3, Vežaičiai, Klaipėdos r. sav., tel.: +370 684 94 950.

Atgal