VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

08.29. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Buhalterinės apskaitos tvarkymas - nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo, mokesčių deklaracijų pildymas ir pateikimas VMI, ataskaitos Sodrai, Statistikos departamentui, muitinei. Personalo valdymo dokumentai – darbo sutartys, įsakymai ir kt., apleistos buhalterijos tvarkymas.

Kreiptis mob. tel. + 370 646 76763, el.p.: finansai8@yahoo.com


Pranešimas apie UAB „Baltijos distributorių grupė" likvidavimą

Remiantis 2017 m. rugpjūčio 21 dienos bendrovės vienintelio akcininko sprendimu, pradedama UAB „Baltijos distributorių grupė", juridinio asmens kodas: 123240183, buveinė: V.Maciulevičiaus g. 53, Vilnius, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, likvidavimo procedūra. Nuo 2017 m. rugpjūčio 29 d. UAB „Baltijos distributorių grupė" įgyja likviduojamos bendrovės teisinį statusą. Įmonės likvidatoriumi paskirtas p. Jusif Seiranov, el. paštas j.seiranov@gmail.com


INFORMACIJA apie Gamybos ir sandėliavimo paskirties pastato statybos, Birutės g. 16, 18, Daukšių km., Kėdainių m. sen., Kėdainių raj. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:UAB „LTP Texdan“, Birutės g. 16, Daukšių km., 57110 Kėdainių raj., tel.: 8 347 61788, el. p.: vygandas@l-t-p.com

Ataskaitos rengėjas:UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius, tel.: 8 5 204 51 39, 8 640 35061, faks.: 8 656 02625, el.p.: info@aplinkosvadyba.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:Gamybos ir sandėliavimo paskirties  pastato statyba, Birutės g. 16, 18, Daukšių km., Kėdainių m. sen., Kėdainių raj. sav.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Didinant baldų gamybos pajėgumą planuojama statyti naują gamybinės-sandėliavimo paskirties priestatą. Esamuose ir planuojamuose pastatuose bus vykdoma baldų gamyba.

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2017 m. rugpjūčio 30 d. iki 2017 m. rugsėjo 12 d., Kėdainių m. seniūnijos patalpose, S. Jaugelio Telegos g. 2, Kėdainiai, Kėdainių r.,darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį nuo 08:00 iki 17:00 val., penktadienį nuo 08:00 iki 15:45 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Subačiaus g. 23, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos.

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks:Kėdainių m. seniūnijos patalpose, S. Jaugelio Telegos g. 2, Kėdainiai, Kėdainių r.,2017 m. rugsėjo 13 d., 17:00 val.

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:poveikio visuomenės sveikatai vertinimo  dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius, el.p. info@aplinkosvadyba.lt.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, K. Petrausko 24, Kaunas, tel. (37) 331683, el. p. kaunas@nvsc.lt.

Atgal