VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

08.26. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

Linas 861608020. Rolandas 868683265;


Buhalterinės apskaitos tvarkymas - nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo, mokesčių deklaracijų pildymas ir pateikimas VMI, ataskaitos Sodrai, Statistikos departamentui, muitinei. Personalo valdymo dokumentai – darbo sutartys, įsakymai ir kt., apleistos buhalterijos tvarkymas.

Kreiptis mob. tel. + 370 646 76763, el.p.: finansai8@yahoo.com


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą. 1. PŪV organizatorius: UAB „Baltijos vėjas“ (301492707), Konstitucijos pr. 15-3, LT-09319 Vilnius, mob.: (8 656) 36472, el. p.: invest@baltijosvejas.lt. 2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, neda@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija, Pagėgių sav., Pagėgių sen., Birštoniškių, Piktupėnų, Vidgirių ir Strepeikių k., sklypų kad. Nr. 8847/0004:136, 8847/0004:83, 8847/0004:134, 8847/0004:125, 8847/0004:49, 8847/0004:118, 8847/0003:87, 8847/0003:93, 8847/0003:86, 8847/0003:94, 8847/0003:90 ir 8847/0004:123. 4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama pastatyti iki 16 vėjo jėgainių, kurių kiekvienos galia iki 3,4 MW. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Pagėgių seniūnijos administracinėse patalpose (Vilniaus g. 46, Pagėgiai); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr. 119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2017-08-28 iki 2017-09-08 imtinai; 08-12 ir 13-16 val. 3) Santrauka – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2017-09-11 17 val. Pagėgių seniūnijos patalpose (Vilniaus g. 46, Pagėgiai). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, Taikos pr.119, Klaipėda; reg. laišku adresu: A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: neda@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Tauragės departamentas, Prezidento g. 38, Tauragė, tel.: (8 446) 61 167, taurage@nvsc.lt.


 BulletVPS UAB, į.k. 302824055, buveinė Fabijoniškių g. 5C-38, Vilnius, pavadinimas akcininko sprendimų keičiamas į UAB „Laikosta“. Kiti bendrovės duomenys nesikeičia.


UAB „Vilniaus hidroprojektas“ akcininkų dėmesiui!

Bendrovės valdybos nutarimu 2017 m. rugsėjo 26 d. 14 val. (registracija nuo 13.30 val.) bendrovės buveinėje, Kalvarijų g. 125, Vilnius, šaukiamas  neeilinis visuotinis UAB „Vilniaus hidroprojektas“ (įmonės kodas 121896961) akcininkų  susirinkimas.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1.Valdybos nario atšaukimas.

2.Valdybos nario rinkimai.

3.Einamieji klausimai.

Akcininkai, atvykę į susirinkimą turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Informacija tel. (8 5) 273 0319. Bendrovės direktorius M. Zavarzinas.

UAB „Vilniaus hidroprojektas“ valdyba.


Pranešimas apie VšĮ „Dzūkijos aerodromas" likvidavimą

Remiantis 2017m. rugpjūčio 14 dienos VšĮ dalininkų susirinkimo sprendimu, pradedama VšĮ „Dzūkijos aerodromas", juridinio asmens kodas: 303500871 , buveinė: Sakų g. 3, Alytus, Lietuva, duomenys apie viešąją įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, likvidavimo procedūra. Nuo 2017m. rugpjūčio 14d. VšĮ „Alytaus aerodromas" įgyja likviduojamos viešosios įstaigos teisinį statusą.

Kilus bet kokiems klausimams, prašome kreiptis į likvidatorių Kęstutį Urbanavičių, tel.: +370 68732889.

Atgal