VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

08.01.Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Buhalterinės apskaitos tvarkymas - nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo, mokesčių deklaracijų pildymas ir pateikimas VMI, ataskaitos Sodrai, Statistikos departamentui, muitinei. Personalo valdymo dokumentai – darbo sutartys, įsakymai ir kt., apleistos buhalterijos tvarkymas.

Kreiptis mob. tel. + 370 646 76763, el.p.: finansai8@yahoo.com


Parduodamas nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas - 2.032,87 kv. m. gamybinis pastatas su administracinėmis patalpomis, un. Nr. 7995-5014-4070, ir įrengimai, esantys Kęstučio g. 1, Lentvaris, bei 25/44 dalių 4,4 ha bendro ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas, un. Nr. 4172 -0300-0119, esantis Miškinių k., Nemenčinės sen., Vilniaus raj. Pasiūlymai renkami 30 dienų. Informacija teikiama el. paštu adresu: nemokumo.procedura@gmail.com.


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo (toliau – Įstatymas) 5 straipsnio 3 dalimi ir 16 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja lentelėje nurodytų žemės sklypų savininkus apie priimtus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) direktoriaus aktus dėl jų žemės sklypų (dalių) paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektą (valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožui nuo 94 iki 107 km rekonstruoti).

 

Eil. Nr.

NŽT direktoriaus akto data,

numeris

Savininko vardas, pavardė

Žemės sklypo plotas, ha

Žemės sklypo

kadastro numeris

Žemės sklypo adresas

1.

2017-06-19

ŽVP-4-(1.18)

Rytis Baltaduonis

48/488 dalis

0,0488

1901/0051:85

Kauno m.

2.

2017-06-28

ŽVP-50-(1.18)

Rytis Šapnagis

Rasa Šapnagienė

0,0938

5217/0014:440

Kumpių k.

Kauno r. sav.

 

Vadovaujantis Įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, kviečiame lentelėje nurodytus savininkus per 30 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo spaudoje dienos pasirašyti žemės paėmimo visuomenės poreikiams aktą ir raštu pranešti banko rekvizitus (sąskaitą), į kurią Jums bus pervedamas atlyginimas už visuomenės poreikiams paimamą turtą.

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams aktų pasirašymas vyks UAB „Kelprojektas“, adresu I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaune, II aukšte, 244 kabinete, šiomis dienomis: 2017 m. rugpjūčio 9 d., 17 d., 23 d., 30 d. ir rugsėjo 6 d. nuo 700 iki 1700 val.

Informaciją, kurią iš šiame pranešime nurodytų dienų Jūs atvyksite pasirašyti žemės paėmimo visuomenės poreikiams akto, prašome iš anksto (vėliausiai prieš vieną darbo dieną iki planuojamo atvykimo) raštu, el. paštu ar telefonu (pasirinktinai) pranešti:

-UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, teirautis Tyrinėjimų skyriaus darbo vadovės Genovaitės Kederienės, tel. (8 37) 228 109, el. paštu genovaite.kederiene@kelprojektas.lt,arba

– Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, teirautis Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriaus patarėjos Nijolės Bautrėnienės, tel. (8 5) 232 9662, el. paštas nijole.bautreniene@lakd.lt.

Atvykus prašome su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir duomenis apie savo banko rekvizitus (sąskaitą).

Jei Jūs negalite atvykti šiame rašte nurodytu laiku ar Jums netinka nurodyta vieta, prašome apie tai taip pat informuoti nurodytais kontaktais.

Jums per šį terminą pasirašius žemės paėmimo visuomenės poreikiams aktą, jame nurodytas atlyginimo dydis į Jūsų sąskaitą bus pervestas Įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

Jei minėtas aktas nebus pasirašytas, jame nurodytas atlyginimo dydis Įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka bus pervestas į notaro depozitinę sąskaitą, o ginčas dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams bus nagrinėjamas šio Įstatymo 6 straipsnio nustatyta tvarka teisme.

Šis pranešimas laikomas įteiktu jo paskelbimo spaudoje dieną.

 

Atgal