VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

Skelbimai 06 22

Tauragės rajono apylinkės teisme, Stoties g. 25a, Tauragė, priimtas ieškovo V. Ogelbos įmonės „Ogvita“ ieškinys atsakovui UAB  „Jūtoma“, dėl 1582,45 Lt skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovui UAB „Jūtoma“, kurio paskutinė žinoma buveinė Gaurės g. 35, Tauragė, yra įteikiami ieškinio nuorašas, ieškinį pagrindžiantys rašytinių įrodymų nuorašai bei teismo pranešimas apie atsiliepimo pateikimą ir informuoja, kad ne vėliau kaip per 14 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo spaudoje dienos atsakovė privalo Tauragės rajono apylinkės teismui pateikti atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį LR CPK 111, 142 str. reikalavimus. Procesiniai dokumentai laikomi įteikti pranešimo paskelbimo spaudoje dieną. Teismo posėdi įvyks 2011 m. liepos 20 d., 13 val. 30 min., Tauragės rajono apylinkės teisme (Stoties g. 25A, Tauragė).

Nr. 593


Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas priėmė ieškovės Marijos Maštaler ieškinį atsakovui Jan Malinovskij, tretiesiems asmenims Vilniaus miesto 3-jam notarų biurui, Galinai Voronovič dėl paveldėjimo teisės liudijimo pagal įstatymą panaikinimo ir įstatymo nustatyto termino palikimui priimti atnaujinimo.

Atsakovui, kurio paskutinė žinoma gyvenamoji vieta yra Šaltkalvių g. 12-55, Vilnius, per 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo spaudoje siūloma pateikti atsiliepimą į ieškinį. Nurodytu terminu nepateikus atsiliepimo, gali būti priimtas sprendimas už akių.

Byloje paskirtas parengiamasis teismo posėdis, kuris įvyks 2011 m. liepos 8 d., 13.30 val., Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme, Laisvės pr. 79A, Vilniuje, 515 posėdžių salėje.

Nr. 594


Kauno apygardos teisme, A. Mickevičiaus g. 18a, Kaune, yra priimtas ieškovo BUAB „Artmedia LT“ ieškinys atsakovui Borisui Gitelmanui (paskutinė žinoma gyv. vieta Maironio g. 15-2, Vilnius) dėl skolos ir palūkanų priteisimo (civ. byla Nr. 2-2310-605/2011). Atsakovas Borisas Gitelmanas per 14 dienų nuo šio pranešimo išspausdinimo dienos privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Atsiliepimas turi atitikti LR CPK 111-114 str. nustatytus reikalavimus. Jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į pareikštą ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

Nr. 595


Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103-335, Kaunas, teisėja Lina Žemaitienė) priimtas nagrinėti ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinys atsakovams Egidijui Berankiui, Evelinai Berankytei dėl skolos priteisimo. Teismas viešo paskelbimo būdu įteikia atsakovams Egidijui Berankiui, Evelinai Berankytei, paskutinė žinoma gyvenamoji vietaDraugystės g. 9E-52, Kaunas, procesinius dokumentus: ieškinio pareiškimą ir jo priedus, ir įpareigoja atsakovus per 14 dienų nuo šio skelbimo išspausdinimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 111 str., 114 str., 142 str. reikalavimus. Jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

Su civilinės bylos Nr. 2-10388-587/2011 medžiaga galite susipažinti 132 kab. teismo darbo laiku (tel. 466243).

Nr. 596


Molėtų rajono apylinkės teisme (Vilniaus g. 41,Molėtai) iškelta civilinė byla Nr. 2-268-732/2011pagal UAB "Dextera" ieškinį atsakovui Nasreddine Toufic Chakib dėl 303,80 Lt skolos, 11,90 Lt palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovas turi teisę susipažinti su ieškiniuteisme ir privalo per 14 d. nuo šio skelbimo paskelbimo pateikti atsiliepimą

į ieškinį. Nustatytu terminiu atsiliepimo nepateikus, teismas gali priimti spren­dimą už akių. Ieškinys su priedais įteikti šio pranešimo paskelbimo dieną.

Nr. 597


Vilniaus m. 2 apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A, Vilnius) yra iškelta civilinė byla pagal ieškovo UAB “Adversus Group” ieškinį atsakovui UAB “Eurovista ir ko” dėl 3404,50 Lt skolos, 974,64 Lt palūkanų, 8,05  proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo (civilinė byla Nr. 2-6244-833/2011). Ieškovo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais) laikomi įteiktais atsakovui pranešimo paskelbimo dieną. Atsakovas privalo per 20 d. nuo pranešimo paskelbimo dienos pateikti Vilniaus m. 2 apylinkės teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 111-114 str. Bei 142 str. 2 d. reikalavimus. Atsakovui be pateisinamos priežasties nepateiktus atsiliepimo į ieškinį, ieškovo prašymu, teismas gali priimti sprendimą už akių.

Nr. 598


UAB "Pramogų centras Gyvas sidabras" (įm.k. 302495574, Jaunimo g. 6-20, Gruzdžių mstl. Šiaulių r.) vadovaujantis Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu 2007 m. balandžio 5 d. Nr. 3D-150, aktualia redakcija, skelbia konkursą. Bendras pirkimo objekto apibūdinimas: pastato dalies kapitalinis remontas. Vokų su pasiūlymais atplėšimo data: 2011 m. liepos 7 d. 9:00 val. Teirautis dėl informacijos pateikimo:

Jaunimo g. 6-20, Gruzdžių mstl. LT81422 Šiaulių r. tel. +37061522932, +37068798775, el. paštas: pc gyvas sidabras@gmail.com

Nr. 599


Šiaulių miesto apylinkės teisme (Vilniaus g. 247, Šiauliai) iškelta civilinė byla pagal ieškovo UAB „Teledema“ ieškinį atsakovui Evaldui Sutkui, gim. 1983-11-14, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Pabalių g. 76, Šiauliuose dėl skolos priteisimo. Pranešame, kad atsakovui Evaldui Sutkui yra įteikiamas ieškinio nuorašas su priedais viešo paskelbimo būdu. Atsakovui ieškinys ir jo priedai laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo spaudoje dieną. Su ieškiniu ir jo priedais atsakovas gali susipažinti teisme, 207 kabinete. Pranešame, kad nepateikus atsiliepimo per 14 dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos ir esant ieškovo prašymui, gali būti priimtas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d. ).

Nr. 600


INFORMACIJA apie priimtą sprendimą

dėl distribucinių sandėlių ir logistikos komplekso statybos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Laima Gedvidzienė, Žemynos g. 8-43, Vilnius, tel.: (8 699) 08554.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Namų sprendimai“, Vilkpėdės g. 22, 03151 Vilnius, tel.: (8 5) 2045139, faks.: (8 656) 02625.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Distribucinių sandėlių ir logistikos komplekso statyba.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus apskr., Vilniaus m., Naujininkų sen., Kuzmiškių km.

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: 1 ha ploto sklype numatoma statyti distribucinius sandėlius, kuriuose bus laikinai sandėliuojamos įvairios paskirties prekės. Krovininiais automobiliais atvežtos prekės bus iškraunamos ir transportuojamos į sandėlio stelažus. Vienu metu komplekse numatoma sandėliuoti apie 2400 t įvairių prekių. Taip pat numatoma įrengti 20-30 vietų automobilių stovėjimo aikštelę. Gamyba nebus vykdoma. Patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui patalpose bus įrengta 0,5 MW galingumo gamtinėmis dujomis kūrenama katilinė. Vandens buitinėms reikmėms tiekimas bei buitinių nuotekų išleidimas numatomas į Vilniaus miesto centralizuotus tinklus, prisijungus prie anksčiau suprojektuotų tinklų. Paviršinės nuotekos prieš išleidžiant į aplinką surenkamos ir valomos.

6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas: Siekiant sumažinti galimą triukšmo įtaką gyvenamosioms teritorijoms numatoma triukšmo mažinimo priemonė – akustinė 3 m aukščio ir 60 m ilgio sienelė prie Salininkų gatvės. Paviršinės nuotekos nuo galimai teršiamos teritorijos bus surenkamos ir valomos.

7. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados: PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybei pritarė visi PAV subjektai - Vilniaus visuomenės sveikatos centras; Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys; Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

8. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: 2011-01-27 dienraštyje „Lietuvos žinios” ir „Vilniaus diena” ir Naujininkų seniūnijos skelbimų lentoje buvo paskelbtas pranešimas apie parengtą PŪV PAV ataskaitą. Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita įvyko 2011-02-14, 19 val., Salininkų vid. (Vaikų g. 16, Vilnius). 2011-03-07 iš Salininkų bendruomenės gautas raštas Nr. SBA-11/03-45 dėl PAV ataskaitos, jame pateiktos pastabos įvertintos ataskaitoje.

9. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis, jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos, pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą: Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas 2011-06-17 raštu Nr. VR-1.7-1020 priėmė sprendimą: Distribucinių sandėlių ir logistikos komplekso statyba (Kuzmiškių k., Vilniuje) – pagal pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, yra leistina. Vandens buitinėms reikmėms tiekimas bei buitinių nuotekų išleidimas numatomas į Vilniaus  miesto centralizuotus tinklus. Paviršinės nuotekos prieš išleidžiant į aplinką surenkamos ir valomos. Pavojingos medžiagos, preparatai, gaminiai ir atliekos, turinčios pavojingų savybių sandėliuojamos nebus. Gamyba nevykdoma. Baigus statybos darbus teritorija bus sutvarkyta ir apželdinta. Siekiant mažinti triukšmą numatoma triukšmo mažinimo priemonė – akustinė 3 m aukščio ir 60 m ilgio sienelė prie Salininkų gatvės. Planuojama ūkinė veikla numatoma vykdyti teritorijoje, kuri Pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą patenka į verslo, gamybos, pramonės teritorijas.

10. Kur ir kada galima susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje: Lietuvos  Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamente (A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius), darbo dienomis.

Nr. 601


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-150 patvirtintomis  projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos Žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbo pirkimo taisyklėmis (įskaitant vėlesnius jų pakeitimus) bei siekiant tinkamai pasiruošti projekto Karjero gamybos bazės modernizacija įgyvendinimui

UAB “Gruntinvesta”skelbia pirkimo konkursą

Pirkimo objektas : 1. Karjerų eksploatacijos technika: ratinis krautuvas (1 vnt.); buldozeris (2 vnt.); eskavatorius (1 vnt.) 

Vokų su konkurso dokumentacija atplėšimo data: 2011 07 14, 10 val.

Atsiliepimus raštu prašome pateikti per 14 dienų nuo konkurso paskelbimo spaudoje dienosadresu:

UAB “Gruntinvesta”

Panevėžio raj, Miežiškių sen.  Pučekų k.

Tel.: +370687 46735

gruntinvesta@gmail.com

Nr. 602


Klaipėdos miesto apylinkės teismas (S.Daukanto 8, Klaipėda) viešo paskelbimo būdu įteikia atsakovei UAB „Rėjus“, juridinio asmens kodas 301075546, žinoma buveinės vieta – Nidos g. 40A-18, Klaipėda, šiuos procesinius dokumentus – ieškovės UAB „AJ pervežimai“ ieškinio nuorašą su priedais civilinėje byloje NR. 2-4452-826/2011 dėl 1193,04 lt skolos, 2378,92 Lt delspinigių, 8,05 procentų metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir praneša, kad atsakovės pareiga yra per teismo nustatytą 30 dienų terminą nuo šio pranešimo paskelbimo dienos pateikti Klaipėdos miesto apylinkės teismui (S.Daukanto 8, Klaipėda) atsiliepimą į ieškovės ieškinį. Jeigu be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę ieškovės prašymu priimti sprendimą už akių. Procesiniai dokumentai laikomi įteikti atsakovei pranešimo paskelbimo dieną.

Nr. 603


Parduodamas bankrutuojančios UAB "Sadita ir Ko" debitorinis įsiskolinimas. Sauliaus Mickaus skola 371.056,00 Lt. Tel. pasiteirauti 865627044.

Nr. 604


Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103, Kaune) iškelta civilinė byla Nr. 2-8284-877/2011 pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovui Andriui Parazinskui dėl skolos priteisimo. Atsakovui Andriui Parazinskui (paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Šiaurės pr. 45-16, Kaune) procesiniai dokumentai įteikiami viešo paskelbimo būdu. Išaiškintina, kad atsakovas per 14 dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos turi teisę pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 142 str., 111 str. reikalavimus. Atsakovui viešo paskelbimo spaudoje būdu pranešama, kad 2011 m. rugpjūčio 17 d., 14:00 val., Kauno miesto apylinkės teisme, 232 kab. vyks parengiamasis teismo posėdis. Atsakovui išaiškinama, kad dėl neatvykusios į teismo posėdį šalies, kuriai yra tinkamai pranešta, ir atvykusios šalies prašymu, bylą nagrinėjantis teismas gali priimti sprendimą už akių (CPK 230 str. 2 d.). 

Nr. 605


Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103, Kaune) iškelta civilinė byla Nr. 2-8736-877/2011 pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovei Svetlanai Skapčiūtei dėl skolos priteisimo, tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybė. Atsakovei Svetlanai Skapčiūtei (paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Lampėdžių g. 10-415, Kaune) procesiniai dokumentai įteikiami viešo paskelbimo spaudoje būdu. Išaiškintina, kad atsakovas per 14 dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos turi teisę pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 142 str., 111 str. reikalavimus. Atsakovei viešo paskelbimo spaudoje būdu pranešama, kad 2011 m. rugpjūčio 23 d., 13:30 val., Kauno miesto apylinkės teisme, 232 kab. vyks parengiamasis teismo posėdis. Atsakovei išaiškinama, kad dėl neatvykusios į teismo posėdį šalies, kuriai yra tinkamai pranešta, ir atvykusios šalies prašymu, bylą nagrinėjantis teismas gali priimti sprendimą už akių (CPK 230 str. 2 d.). 

Nr. 606

Atgal