VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

07.29. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

Linas 861608020. Rolandas 868683265;


Buhalterinės apskaitos tvarkymas - nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo, mokesčių deklaracijų pildymas ir pateikimas VMI, ataskaitos Sodrai, Statistikos departamentui, muitinei. Personalo valdymo dokumentai – darbo sutartys, įsakymai ir kt., apleistos buhalterijos tvarkymas.

Kreiptis mob. tel. + 370 646 76763, el.p.: finansai8@yahoo.com


INFORMACIJA APIE ATRANKOS DĖL UAB „ŽYGLIUS“ EKSPLOTUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ARDYMO VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO IŠVADĄ.

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Žyglius“ Parko g. 14, Perekšlių k., Panevėžio r. sav., tel 8-682-60388.

2.Planuojamas ūkinės veiklos pavadinimas: eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veiklą.

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Pramonės g.8, Panevėžys,

4.Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamentas 2017-04-18 priėmė išvadą Nr. /(28.5)-A4-4142, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5.Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: UAB „Žyglius“, Pramonės g.8, Panevėžys, tel.8-682-60388.

6.Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamentui, Juozapavičiaus g.9, tel.8-706-68045, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo,

7.Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamentas, Juozapavičiaus g.9, tel.8-706-68045: UAB „Žyglius“ Pramonės g.8, Panevėžys, tel.8-682-60388, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo. 21,60 Eur.


Informuojame, kad 2017 m. 08 mėn. 10 d. 10:00 val. bus atliekami žemės sklypo (4122/0200:375) kadastriniai matavimai. Gretimo sklypo, kurio kad. Nr.4122/0200:219, savininkės Ana Tunevič paveldėtojus, prašome atvykti į Vilniaus r. sav., Didžiųjų Lygainių k. prie bendros ribos.

Rengėjas: UAB „TOPOPROJEKTAI“, Justiniškių g. 115-25, Vilnius, Tel. 8 678 44188.


DĖL ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROCEDŪROS PRADŽIOS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio
3 dalimi ir 16 straipsnio 1 ir 3 dalimis ir atsižvelgdami į tai, kad valstybės įmonės „Registrų centras“ pateiktais duomenimis 1 lentelėje nurodytiems žemės sklypų savininkams ir (ar) kitiems naudotojams neįteikti pranešimai paštu, informuojame, kad 2017-06-20 įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 444 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams valstybinės reikšmės magistralinio kelio A19 (Vilniaus pietinio aplinkkelio tiesimo II etapas) 7,9–17,4 km ruožui tiesti procedūros pradžios“ (toliau – Nutarimas), kuriuo pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pagal Vilniaus miesto pietinio aplinkkelio tarp magistralinių kelių A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ir A3 Vilnius–Minskas 7,6–27,26 km ruožo tiesimo specialųjį planą.

Nutarimas paskelbtas Teisės aktų registre (www.e-tar.lt) ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Informuojame, kad pagal Įstatymo 4 straipsnio 2 dalį nuo Nutarimo įsigaliojimo momento žemės sklypo savininkai neturi teisės perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktinių teisių į žemės sklypus, taip pat neturi teisės pertvarkyti (atidalyti, padalyti, perdalyti, sujungti) šių žemės sklypų. Pagal šio straipsnio 5 dalį nuo to momento, kai žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka yra pranešta apie Nutarimo, kuriuo pradedama žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, įsigaliojimą, žemės savininkas ir (ar) kitas naudotojas negali kliudyti projektą įgyvendinančiai institucijai ar jos atstovams įgyvendinti Įstatyme nustatytų žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų.

Be to, informuojame, kad Įstatymo III skyriaus „Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas ir visuomenės poreikiams paimamo turto vertinimas“ 8–13 straipsniuose nustatyta tvarka toliau bus rengiamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas, kurio rengimo metu būtų nustatomos tikslios žemės sklypo dalies, paimamos visuomenės poreikiams, ribos, atliekamas šios visuomenės poreikiams paimamos žemės ir joje esančio kito turto (statinių, įrenginių, želdinių) vertinimas pagal rinkos vertę ir kiti Įstatyme nustatyti veiksmai. Informacija apie tai, nuo kada ir kur bus galima susipažinti su žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektu, ir (arba) kita informacija teikiama žemiau nurodytais kontaktais.

Kontaktai ir papildoma informacija dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradžios: S. Mamčic, tel. (8 5) 239 3835, el. p. stanislav.mamcic@sumin.lt.

1 lentelė. Žemės sklypai, kuriems pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra

Eil. Nr.

 

Žemės sklypo adresas

Vilniaus r. sav.

Žemės sklypo savininkas arba naudotojas

Žemės sklypo unikalus numeris

 

Žemės sklypo plotas, ha

 

1.

Baltosios Vokės k.

Birutė Kutulskienė

4400-3039-4377

0,4007

2.

Baltosios Vokės k.

Audronis Račas

4400-2718-3539

0,9930

3.

Baltosios Vokės k.

Natalia Romokhova Vasiliauskas

4400-2687-9687

15,7575

4.

Baltosios Vokės k.

Teresa Šėmienė

4400-2481-1665

0,4061

5.

Dusinėnų k.

Vanda Drozdova

 

 

 

4400-0834-2765

4400-0834-2532

4400-0834-3708

4400-0834-3862

0,6900

0,6300

0,1300

0,1600

6.

Dusinėnų k.

Aleksandra Magalinska

Veslava Stravinskienė

 

4400-0816-4534

4400-0816-4461

4400-0816-4761

0,8900

0,5100

0,1300

7.

Dusinėnų g. 10

Dusinėnų k.

Genrik Maliavskij

4177-0100-0132

0,2008

8.

Dusinėnų k.

Stanislav Sivinski

4400-0863-6000

0,7400

9.

Melekonių k.

Felia Janavičienė

4400-2805-1721

5,2667

10.

Durpių g. 6

Pagirių k.

Jolanta

Matiukevičienė

Sergiejus Matiukevičius

4400-0537-0365

0,3668

11.

Pagirių k.

UAB „VILNIDA“

4400-2512-8769

3,2841

12.

Petešos k.

Modestas Gustas

4400-2640-2636

3,3700

13.

Stoties g. 6

Valčiūnų k.

Virginija Dikčiuvienė

4137-0200-0210

0,4743

14.

Vilnius

Viešoji įstaiga

Geležinkelių logistikos parkas

4400-2947-9601

1,4877

Šis pranešimas laikomas įteiktu jo paskelbimo spaudoje dieną.


Informacija apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: ŽŪB „Atžalynas“ (Verebiejų k., Simno sen., Alytaus r. sav.) plėtra.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:Pieninių galvijų bei jų prieauglio auginimas.

Veiklos organizatorius:ŽŪB „Atžalynas“, įmonės kodas – 153656134, Gluosninkų g. 2, Gluosninkų k., Simno sen., Alytaus r. sav., tel. (8-31) 52 96 43, faks. (8-31) 57 62 33, el. p.: atzalynasalytus@gmail.com.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galimadarbo dienomis, darbo valandomis nuo 2017 m. liepos31 d. iki 2017 m. rugpjūčio 16 d. Simno seniūnijos administracinėse patalpose (Vytauto g. 26, Simno mstl., Simno sen., Alytaus r. sav.) ir pas PVSV dokumentų rengėją, aukščiau nurodytu adresu bei interneto svetainėje www.infraplanas.lt..

Viešas susirinkimas įvyks2017 m. rugpjūčio 16 d. 17 val., Simno seniūnijos administracinėse patalpose (Vytauto g. 26, Simno mstl., Simno sen., Alytaus r. sav.)

Pasiūlymus raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.


INFORMACIJA apie Papilės ŽŪB galvijų ūkio plėtros, Laukų g. 7, Biliūniškių k., Akmenės r., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:Papilės žemės ūkio bendrovė, Daubiškių k., Papilės sen., Akmenės r., tel.: 8 425 37789, el. p.: pzub@takas.lt

Ataskaitos rengėjas:UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius, tel.: 8 5 204 51 39, 8 640 35061, faks.: 8 656 02625, el.p.: info@aplinkosvadyba.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:Papilės ŽŪB galvijų ūkio plėtra, Laukų g. 7, Biliūniškių k., Akmenės r.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Planuojama statyti naują tvartą, kuriame bus auginami galvijai.

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2017 m. liepos 31 d. iki 2017 m. rugpjūčio 14 d., Papilės seniūnijos patalpose, J. Basanavičiaus g. 23, Papilė, Akmenės r. sav., darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį nuo 08:00 iki 17:00 val., penktadienį nuo 08:00 iki 15:45 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Subačiaus g. 23, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos.

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks:Papilės seniūnijos patalpose, J. Basanavičiaus g. 23, Papilė, Akmenės r. sav., 2017 m. rugpjūčio 16 d., 17:00 val.

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius, el.p. info@aplinkosvadyba.lt.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel. (8 41) 59 6374, el. p. siauliai@nvsc.lt.


MB Litmetra 2017-08-10 9 val. atliks sklypo 4152/1600:119, esančio Vilniaus r. sav, Mickūnų sen. Skaisterių k. kadastrinius matavimus. Kviečiame dalyvauti ženklinimo darbuose gretimo žemės sklypo kad. Nr. 4152/1600:98 savininkus ir įgaliotus asmenis. Kontaktinė informacija: T. Ašmena, Piliakalnio g. 7-12, Vilnius, tel. 868428477, info@litmetra.lt

Atgal