VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

Skelbimai 06 18

Spaudos platinimo įmonė “Veja” 2011 m. liepos 2 d. 11 val. kviečia į Ukmergės kultūros namuose rengiamą Lietuvos praeities tyrėjų susitikimą “Slavų iškilimas 8-ame amžiuje”

Klausimai kurie galėtų dominti

Avarų atėjimas į Panoniją 568 m. Frankų pergalė prieš avarus 796 m. Jų sostinė Bava­rijos mieste Regensburg. Slavll kunigaikščio Mojmir krikštas 831 m. ir Moravijos valstybės pradžia 833 m. Valdovas Rastislav pasikviečia brolius Kyrilą ir Metodijų iš Byzantijos 863 m. Akademijos įkūrimas Moravijos tuometinėje sostinėje Mikulčiče. Glagolicos sukūrimas ir Švento Rašto vertimas į slavų kalbą. Moravijos vyskupijos įsteigimas 880 m. su litur­gija slavų kalba. Moravijos valdovas Sviatopluk išveja Metodijų su jo šalininkais 885 m., ir gauna naują vyskupą Viching. Krikščionybės plėtimasis į gretimus kra.tus: Piastų Lenkiją ir Bulgarijos karalystę. Madjarai sumuša bavarus 907 m. Arkonos Riugeno saloje sugrio­vimas 1168 m. "Lenkijos" virtimas "Polša", ankstesnių "lietuviškų" vietovardžių keitimas slaviškais Lenkijoje ir Palabio krašte Š. Vokietijoje.

 

 

Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A, Vilnius) iškelta civilinė byla Nr. 2-4703-866/2011 pagal pareiškėjos Galinos Kolobaškinos pareiškimą dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo, suinteresuoti asmenys Vilniaus rajono 1 notarų biuras, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija ir Tatiana Kirklevskaja (Prokinova). Suinteresuotas asmuo Tatiana Kirklevskaja (Prokinova) privalo per 14 dienų terminą, skaičiuojamą nuo šio skelbimo paskelbimo dienos, pateikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui atsiliepimą į pareiškimą. Suinteresuotam asmeniui nepateikus atsiliepimo, byla bus nagrinėjama jam nedalyvaujant. Suinteresuotas asmuo informuotinas, kad turi dalyvauti teismo posėdyje 2011 m. birželio 30 d., 10.00 val.

Nr. 573

 

Kauno miesto apylinkės teisme iškelta civilinė byla Nr. 2-12192-528/2011 pagal ieškovo UAB „Kauno vandenys“ ieškinį pareikštą atsakovams Nikolaj Konovalenko ir Rūtai Konovalenkienei dėl  mokesčio už šaltą vandenį ir nukanalizavimą priteisimo.

Atsakovams Nikolaj Konovalenko (gim. 1961 m.) ir Rūtai Konovalenkienei (gim. 1966 m.), kurių gyvenamoji vieta R. Kalantos g. 106-28, Kaunas, ieškinio nuorašas bei priedai įteikiami viešo paskelbimo būdu. Išaiškintina, kad atsakovai per 14 dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos turi pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį atitinkantį CPK 111, 142 str. reikalavimus. Jeigu atsakovai Nikolaj Konovalenko ir Rūta Konovalenkienė per nustatytą terminą nepateiks teismui atsiliepimo į ieškinį, ieškovui prašant teismas priima sprendimą už akių (CPK 230 str. 2 d., 246 str.).

Nr.574

 

Šiaulių miesto apylinkės teisme (Vilniaus g. 247, Šiauliai) yra gautas ieškovo VŠĮ “Paslaugų teikimo centras” ieškinys atsakovei Daliai Ubartaitei ir trečiajam asmeniui Vaidui Kesui dėl skolos ir palūkanų priteisimo. Pranešame, kad trečiajam asmeniui Vaidui Kesui, gim. 1965 m. yra įteikiamas ieškinio nuorašas su priedais viešo paskelbimo būdu. Trečiajam asmeniui procesiniai dokumentai laikomi įteikti pranešimo paskelbimo spaudoje dieną. Su ieškiniu ir kitais byloje esančiais dokumentais tretysis asmuo gali susipažinti teisme, 303 kabinete. Pranešame, kad nepateikus atsiliepimo per 14 d. nuo paskelbimo spaudoje dienos, gali būti priimtas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

Nr.575

 

Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės BUAB „Ekosfera ir Ko“ ieškinį atsakovams Roman Šareiko ir Pavel Polonskij dėl nuostolių ir palūkanų priteisimo. Parengiamasis teismo posėdis paskirtas 2011 m. rugpjūčio 9 d. 15:45 val. Vilniaus apygardos teismo patalpose, adresu Gedimino pr. 40/1, Vilnius LT-01501. Informuojame, kad atsakovas Pavel Polonskij, gyv. Linksmoji g. 36-4, Vilniuje privalo per 14 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 111 str. ir 142 str. 2 d. reikalavimus. Pareigą pateikti atsiliepimą reglamentuoja LR Civilinio proceso kodekso 226 str., o atsiliepimo nepateikimo ir neatvykimo į teismo posėdį pasekmės yra numatytos LR Civilinio proceso kodekso 142 str. 3 d. ir 246 str.

Nr.576

 

 

Pranešame, kad Kauno apygardos teisme, A.Mickevičiaus g. 18A, Kaune 2011 m. birželio 28 dieną 9.00 val. 12 salėje viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka bus nagrinėjamas ieškovės Jurgitos Jėrinaitės apeliacinis skundas dėl 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų Jurgitos Jėrinaitės ir Leontijaus Čičiškino ieškinį atsakovams Kauno rajono savivaldybei, Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM, Vytautui Ambrozaičiui, Zitai Marei Bernatavičienei, Zenonui Ignui Bernatavičiui, Marytei Boguševičienei, Broniui Čelkiui, Mildai Čiužienei, Ritai Savickienei, Gražinai Dirdaitei, Apolinarui Ganusauskui, Vyrmantui Gurevičiui, Marei Gradickienei, Valerijai Kaminskienei, Janei Kerevičienei, Juozui Kerevičiui, Zofijai Leškuvienei, Rasai Kulabinienei, Bertarijui Liugaudui, Vilmai Liugaudienei, Vilmai Marmienei, Rimantui Martusevičiui, Juozui Misevičiui, Rimantui Alfonsui Minkui, Daliui Naujeliui, Romanui Pilypui, Onai Pilypienei, Albinui Rainiui, Liudvikai Rimdeikienei, Stasei Sabaliauskienei, Antanui Steponavičiui, Elenai Šiškuvienei, Antanui Vytautui Tomkevičiui, Stasiui Vidzickui, Marijonai Aldonai Vidzickienei, Danutei Vilčinskienei, Vladui Vitkui, Vladei Vitkuvienei, tretiesiems asmenims Verai Ribakovienei, Olgai Jasiukaitienei, Liubov Rudenia, Nadeždai Bendikienei, Tatjanai Balykinai, Pavelui Čičiškinui, Jelenai Grabinskajai, Sabinai Bereznikovai, Michailui Bereznikovui, notarei Ramutei Valantiejienei, notarei Ramutei Siliūnienei dėl įsakymų, sprendimų, pirkimo-pardavimo sutarčių panaikinimo. 

Nr.577

 

Kauno miesto apylinkės teismas viešo paskelbimo būdu informuoja, kad atsakovei Leonorai Kalkhoven, kurios paskutinė žinoma gyvenamoji vieta yra adresu V. Krėvės pr. 117-6, Kaunas,      LT-50377 iškelta civilinė byla Nr. 2-10919-199/2011 pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį dėl skolos, delspinigių, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Pranešame atsakovei Leonorai Kalkhoven, kad jo pareiga per 14 dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos pareikšti atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 111 str.-114 str. reikalavimus. Nustatytu terminu nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, teismas, ieškovo prašymu, turi teisę priimti sprendimą už akių. 

Nr.578

 

Kauno miesto apylinkės teismas viešo paskelbimo būdu informuoja, kad atsakovei Daliai Jasevičienei, kurios paskutinė žinoma gyvenamoji vieta yra adresu K. Petrausko g. 6-6, Kaunas,      LT-44149 iškelta civilinė byla Nr. 2-10385-199/2011 pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį dėl skolos, delspinigių, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Pranešame atsakovei Daliai Jasevičienei, kad jos pareiga per 14 dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos pareikšti atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 111 str.-114 str. reikalavimus. Nustatytu terminu nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, teismas, ieškovo prašymu, turi teisę priimti sprendimą už akių. 

Nr.579

 

Pranešame, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme (Laivės pr. 79A, Vilniuje) nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-78-430/2011 pagal ieškovės Dalios Leonavičiūtės patikslintą ieškinį atsakovams Skirmantei Paukštienei, Jelenai Kisel, Nadeždai Kisel, Astutei Vegienei, Olegui Vegiui, Kšistav Černiavskij, Nikolaj Pučkelo, Jurijui Pučkelai, Algimantui Bužinskui, Onai Bužinskienei, tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Vilniaus miesto savivaldybės administracija, išvadą duodanti institucija Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, dėl teisės gauti projektavimo sąlygų sąvadą ir statybos leidimą be bendraturčių. Atsakovui Jurijui Pučkelai yra įteikiamas teismo šaukimas ir jis kviečiamas dalyvauti 2011 m. liepos 25 d. 13.00 val. teismo posėdyje, Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme, Laisvės pr. 79a, Vilniuje, 109 salė.

Nr.580

 

 

Panevėžio VK „Šilažolė“ profesinės darbuotojų sąjungos narių dėmesiui !

Panevėžio VK „Šilažolė“ profesinė darbuotojų sąjunga praneša, kad nuo š.m. liepos 1 d. likviduojama.

Panevėžio VK „Šilažolė“

Pirmininkė.

Nr.581

 

Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A, Vilnius) iškelta civilinė byla Nr. 2-4123-294/2011 pagal ieškovo Juozo Čeponio ieškinį atsakovui UAB "Ramega" dėl skolos (354,56 Lt), palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

Atsakovas turi teisę susipažinti su ieškiniu ir jo priedais teisme bei privalo per 14 dienų nuo šio skelbimo paskelbimo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus (LR CPK 111 str., 142 str. 2 d.). Nustatytu terminu atsiliepimo nepateikus, teismas gali priimti sprendimą už akių.

Laikoma, kad ieškinys atsakovui UAB "Ramega" įteiktas šio pranešimo paskelbimo dieną.

Parengiamasis teismo posėdis byloje paskirtas 2011 m. liepos 21 d. 8.30 val. Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme, adresu Laisvės pr. 79A, Vilnius, 301 salė.

Nr.582

 

Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103, Kaunas) iškelta civilinė byla Nr. 2-8722-886/2011 pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovei Tatjanai Novikovai dėl 4069,36 Lt skolos už šilumos energiją priteisimo. Atsakovei viešo paskelbimo būdu įteikiamas ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinys su priedais ir pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo. Pranešame atsakovei, kad ji privalo per 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 111-114 ir 142 straipsnių reikalavimus. Atsakovei nurodytu  terminu nepateikus atsiliepimo, teismas ieškovo prašymu gali priimti sprendimą už akių.

Nr.583

 

Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103-234, Kaunas) priimtas ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinys atsakovei Stanislavai Puidokienei, kurios paskutinė žinoma gyvenamoji vieta: S. Žukausko g. 23-4, Kaunas, dėl skolos priteisimo. Atsakovas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo spaudoje dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį raštu. Nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę priimti sprendimą už akių. Su civilinės bylos Nr. 2-10635-568/2011 medžiaga galite susipažinti 238 kab. teismo darbo laiku (tel. 46-62-61).

Nr.584

 

 

Kauno miesto apylinkės teisme, Laisvės al. 103, Kaune, priimtas ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinys atsakovams Šarūnui Kazimierui Jakučioniui, Rasai Elenai Jakučionienei dėl skolos priteisimo. Teismas viešo paskelbimo būdu įteikia atsakovams Šarūnui Kazimierui Jakučioniui, Rasai Elenai Jakučionienei procesinius dokumentus: ieškinio pareiškimą ir jo priedus ir įpareigoja atsakovus per 14 dienų nuo šio skelbimo išspausdinimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 111 str. – 114 str., 142 str. reikalavimus. Jeigu atsakovai be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, esant ieškovo prašymui, priimti sprendimą už akių.

Nr.585

 

 

Kauno miesto apylinkės teisme iškelta civilinė byla Nr. 2-10375-775/2011 pagal ieškovo AB „Kauno energija“ (į. k. 235014830) ieškinį atsakovui Andrej Urbanovič (gim. 1974-06-02, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – Prancūzų g. 59-59, Kaunas), trečiajam asmeniui Kauno miesto savivaldybei dėl skolos priteisimo. Atsakovui ieškinio nuorašas, priedai prie ieškinio pareiškimo, įteikiami viešo paskelbimo būdu. Išaiškintina, kad atsakovas per 14 dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos turi teisę pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 142 str, 111 str. reikalavimus. Išaiškintina, kad jeigu atsakovas nepateiks teismui atsiliepimo į ieškinį, ieškovui prašant, gali priimti sprendimą už akių (CPK 230 str. 2 d., 246 str.).

Nr.586

 

Kauno miesto apylinkės teisme iškelta civilinė byla pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovui Igoriui Kuznecovui, trečiajam asmeniui Kauno miesto savivaldybei dėl skolos priteisimo. Atsakovui Igoriui Kuznecovui (paskutinė žinoma gyv. vieta A. ir J. Gravrogkų g. 17-136, Kaune) procesiniai dokumentai įteikiami viešo paskelbimo būdu.

Išaiškintina, kad atsakovas per 14 dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos turi teisę pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 142 str., 111 str. reikalavimus.

Siekiant pasirengti bylos nagrinėjimui teisme, teismas 2011-08-22 10.00 val. rengia parengiamąjį teismo posėdį byloje Nr. 2-8539-713/2011, kuris įvyks Kauno miesto apylinkės teisme, Laivės al. 103, Kaune 249 salėje.

Išaiškintina, jog atsakovui nepateikus teismui atsiliepimo į ieškinį  ir nedalyvaujant parengiamajame teismo posėdyje (apie nedalyvavimo priežastis neinformavus teismą), ieškovui prašant, teismas gali priimti sprendimą už akių (CPK 230 str., 2d., 246 str.).

Nr.587

 

Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A. Vilnius) iškelta civilinė byla Nr. 2-3445-862/2011 pagal ieškovo UAB “Architelio statyba" ieškinį atsakovui UAB  “ARCH PRO" dėl skolos priteisimo.

Atsakovas turi teisę susipažinti su ieškiniu ir jo priedais teisme bei privalo per 20 dienų nuo šio skelbimo paskelbimo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus (LR CP K 111 str., 142 str. 2 d). Jeigu atsakovas be pateisinamų priežasčių per nustatytąterminą nepateiks tinkamo atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę priimti sprendimą už akių.                                    

Procesiniai dokumentai atsakovui laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo spaudoje dieną.

Nr.588

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 3D‑150 patvirtintomis projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemones, prekių paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis ir jų pakeitimais, UAB „ Jojimo centras Žirgas” skelbia konkursą žirgyno statybos-montavimo, artezinio gręžinio su dažnio keitikliu darbams atlikti.

UAB „Jojimo centras Žirgas” Tel. mob.+37068648181, e paštas vinavi@takas.lt

Vokai su pasiūlymais atplėšiami:2011m liepos 4d 16val Pūstelninkų k. Dūkštų sen., Vilniaus r.

Nr.589

 

Kauno apygardos teisme, A.Mickevičiaus g.18A, Kaune 2011m. liepos 5 dieną

9 val. bankroto byloje Nr.B2-979-109/11 bus nagrinėjamas klausimas dėl UAB "Arnica" pabaigos.

Nr.590

 

Anykščių rajono apylinkės teisme (Baranausko a.10, Anykščiai) yra priimtas ieškovės Galinos Matulaitienės ieškinys atsakovui UAB “HEAR” (žinoma buveinės vieta Naujonių km., Anykščių r.) dėl darbo užmokesčio, neturtinės žalos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo (civ. byla Nr.2-476-786/2011). Atsakovui UAB “HEAR” įteikiami: ieškinio nuorašas, ieškinį pagrindžiantys rašytinių įrodymų nuorašai bei teismo pranešimas apie atsiliepimo pateikimą ir informuoja, kad ne vėliau kaip per 14 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo spaudoje dienos atsakovas UAB “HEAR” privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį LR CPK 111 str. ir 142 str. reikalavimus. Procesiniai dokumentai laikomi įteikti pranešimo paskelbimo spaudoje dieną. Teismo posėdis įvyks 2011 m. liepos 4 d. 13.15 val. Atsakovui UAB “HEAR” nepateikus per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį ir neatvykus į teismo posėdį, byla bus nagrinėjama atsakovo atstovui nedalyvaujant.

Nr.591

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-150 patvirtintomis  projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos Žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbo pirkimo taisyklėmis (įskaitant vėlesnius jų pakeitimus) bei siekiant tinkamai pasiruošti projekto“Žemės ūkio sprendimų optimizavimo, racionalių pasiūlymų bei paslaugų teikimo centro steigimas“ įgyvendinimui

Žemės ūkio bendrovė “Grūdų pervežimo centras”skelbia pirkimo konkursą

Pirkimo objektas: 1. Teleskopiniai krautuvai - 4 vnt.

Vokų su konkurso dokumentacija atplėšimo data: 2011 07 04, 13 val.

Atsiliepimus raštu prašome pateikti per 14 dienų nuo konkurso paskelbimo spaudoje dienosadresu:

Žemės ūkio bendrovė “ Grūdų pervežimo centras ”

Smalvų km. Zarasų raj.

Tel.: +37068571799

zub.gpc@gmail.com

Nr.592

Atgal