VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

05.20. Skelbimai

Mirus aktyviai sąjūdininkei, Laisvės kovų dalyvių sąjungos pirmininkei, nužudyto kunigo B.Laurinavičiaus paminklo statybos Vilniuje iniciatorei, Vilniaus Sąjūdžio tarybos nariai  nuoširdžiai užjaučia šeimą, gimines, artimuosius ir bendražygius.                    

Vilniaus Sąjūdžio taryba


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

Linas 861608020. Rolandas 868683265;


Buhalterinės apskaitos tvarkymas - nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo, mokesčių deklaracijų pildymas ir pateikimas VMI, ataskaitos Sodrai, Statistikos departamentui, muitinei. Personalo valdymo dokumentai – darbo sutartys, įsakymai ir kt., apleistos buhalterijos tvarkymas.

Kreiptis mob. tel. + 370 646 76763, el.p.: finansai8@yahoo.com


Brangiai superkame Ž.Ū techniką ir transportą:traktorius, kombainus, plūgus, presus, priekabas, automobilius, mikroautobusus, sunkvežimus. Tel. Nr.862276760.


Informacija apie J. Druskienės planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas– J. Druskienė, Jasiuliškio g. 8, Jasiuliškio k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav., Tel. Nr. +370 686 74984; 2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – kitos (fermų) paskirties pastato rekonstrukcija, galvijų bandos didinimas; 3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Jasiuliškio g. 8 Jasiuliškio k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.; 4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūros 2017 m. gegužės 12 d. raštu Nr. (28.7)-A4-5037 priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – kitos (fermų) paskirties pastato rekonstrukcija, galvijų bandos didinimas – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas; 5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą – Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriuje, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 8 706 68038 ir www.gamta.lt svetainėje, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos; 6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. paštas: aaa@aaa.am.lt, tel.: 8 706 68038, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo datos; 7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais – Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriuje, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 8 (706) 68038 ir www.gamta.lt svetainėje; UAB „Ūkio projektai“ įmonės patalpose, Daukanto g. 4, Šiauliai, Tel. 8 640 71277, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.


INFORMACIJA apie grikių paruošimo gamyklos statybos ir eksploatacijos A. Strazdelio g. 9, Rokiškio mieste atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas - UAB "Lašų duona", Respublikos g. 106/1,Rokiškis, tel. (8 458) 32841 , el. paštas: lasai@lasai.lt

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - grikių paruošimo gamyklos statyba ir eksploatacija

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta - Panevėžio apskritis, Rokiškio m., A. Strazdelio g. 9.

4.2017-05-12 Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada Nr. (28.5)-A4-5026: planuojamai ūkinei veiklai - grikių paruošimo gamyklos statyba ir eksploatacija A. Strazdelio g. 9, Rokiškis - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Išsamiau su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima susipažintiper 20 d.d. darbo dienomis nuo 8.00-17.00 val. UAB "Lašų duona", Respublikos g. 106/1, Rokiškis, tel. (8 458) 32841

6. Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadągalima 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo datos Aplinkos apsaugos agentūros Utenos ir Panevėžio skyriui Žvaigždžių g. 21 (33 kab.), Panevėžio m., tel. (8 45) 514481.

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima 10 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo: Aplinkos apsaugos agentūros Utenos ir Panevėžio skyriuje Žvaigždžių g. 21 (33 kab.), Panevėžio m., tel. (8 45) 514481 ir MB „Aplinkosaugos sprendimai“ Parko g. 14A, D. Riešė, Vilniaus r., tel. (8 686) 41250, el. p. info@aplinkosaugossprendimai.lt


INFORMACIJA apie eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir apdorojimo Vilniaus g. 5a, Lentvario m., Trakų r. atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas - Darius Vitalis Pumpalavičius, Vilniaus g. 5a, Lentvario m., Trakų r., tel. nr. +370 609 57332 , el. paštas: darius.dalys@gmail.com

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimas ir apdorojimas

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta - Vilniaus apskritis, Trakų r. sav., Lentvario m., Vilniaus g. 5a

4.2017-05-12 Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada Nr. (28.4)-A4-4996: planuojamai ūkinei veiklai - Dariaus Vitalio Pumpalavičiaus eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir apdorojimo veiklai - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Išsamiau su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima susipažintiper 20 d.d. darbo dienomis nuo 8.00-17.00 val. Darius Vitalis Pumpalavičius, Vilniaus g. 5a, Lentvario m., Trakų r., tel. nr. +370 609 57332

6. Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadągalima 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo datos Aplinkos apsaugos agentūros Marijampolės ir Alytaus skyriui Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolės m., tel. (8 343) 97802.

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima 10 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo: Aplinkos apsaugos agentūros Marijampolės ir Alytaus skyriuje Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolės m., tel. (8 343) 97802 ir MB „Aplinkosaugos sprendimai“ Parko g. 14A, D. Riešė, Vilniaus r., tel. (8 686) 41250, el. p. info@aplinkosaugossprendimai.lt


Informuojame, kad UAB“BALSIŲ VALDA“ priklausančio žemės sklypo kad.Nr.0101/0115:0038, esančio Vilniaus m., Kryžiokų k., ribos bus ženklinamos vietovėje š.m. gegužės 30 d. 10.00 val. Gretimo žemės sklypo kad.Nr.0101/0115:0230 savininkų Jurgita ir Donatas Raščiai ar jų artimieji kviečiami atvykti į žemės sklypo ribų ženklinimą arba atvykti į UAB ”GEO BALTIJA”,Verkių g.1-11, Vilnius, vikte@geobaltija.lt arba susisiekti telefonu 867976644.


BUAB sporto klubo "Stiprioji ranka" (į.k. 154819890) prarastus įstatus laikyti negaliojančiais.


Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus

SKELBIMAS APIE VIEŠĄJĮ AUKCIONĄ

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešą aukcioną. Aukcione bus parduodama  kompiuterinė technika ir kita biuro įranga. Parduodamo turto sąrašas ir pradinės pardavimo kainos pateiktos interneto svetainėje http:// www.sodra.lt, skyriuje ,,Aukcionai“.

Aukcionas vyks 2017 m. birželio 8 dieną, 9.00 val., salėje (2 aukšte), adresu Aušros g. 45, Utena.

Neįvykus aukcionui arba nepardavus viso turto bus skelbiamas antrasis (pakartotinis) aukcionas, kuris vyks tuo pačiu adresu 2017 m. birželio 14 d., 9.00 val.

Parduodamo turto apžiūra vyks Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus ir jam priklausančių poskyrių patalpose (turto buvimo vieta nurodyta parduodamo turto sąraše) nuo 10.00 iki 12.00 val., 2017 m. birželio 5, 6, 7 dienomis, (neįvykus ar nepardavus turto pirmame aukcione) tuo pačiu laiku  2017 m. birželio 9, 12, 13 dienomis.

Už įsigytą turtą atsiskaitoma pavedimu per 3 darbo dienas po aukciono.

Dalyvavimas aukcione nemokamas.

Atsakingas asmuo -  Informacinių sistemų skyriaus vedėjas Erlandas Barzda.

Informacija tel. (8-389) 70 097 arba faksu (8-389) 62071, el. p. Erlandas.barzda@sodra.lt.

 DirektoriusVidmantas Misiūnas


INFORMACIJA

apie rekonstruojamo sveikatinimo, kultūros ir užimtumo komplekso Perkūno al. 5, Kaune, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija, įm. Kodas 188764867, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. (8-37) 422608, (8-800) 20000, faks. 8-37 425 452, el. p. info@kaunas.lt.

PŪV pavadinimas: Rekonstruojamas sveikatinimo, kultūros ir užimtumo kompleksas Perkūno al. 5, Kaune.

PŪV vieta: Kauno miestas, Centro seniūnija, Perkūno al. 5, Kaunas.

Atrankos išvada: Planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, Aplinkos apsaugos agentūros 2017-05-17 d. raštas Nr. (28.2)-A4-5185.

Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima pas užsakovą: Kauno miesto savivaldybės administracija (kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau).

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, http://gamta.lt: Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 662 008, el. p. aaa@aaa.am.lt

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir su atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima: atsakingoje institucijoje - Aplinkos apsaugos agentūroje (kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau) ir UAB „Infraplanas“, Donelaičio g. 55–2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 407 548, el. p. info@infraplanas.lt., www.infraplanas.lt.


Uždaroji akcinė bendrovė „GEROVĖS“ KONSERVŲ FABRIKAS(juridinio asmens kodas 122355065, registruotos buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Zarasų g. 5, Lietuvos Respublika;  toliau – Bendrovė), šiuo atšaukia visus ir bet kokius Lietuvos Respublikoje registruotai bendrovei UAB „Reinhard“ (juridinio asmens kodas 302725954, registruotos buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. K. Donelaičio g. 62-1, Lietuvos Respublika) ir (ar) Estijos Respublikoje registruotai bendrovei INDUM GROUP OU (registro kodas 14048708, registruotos buveinės adresas Narva mnt 13, Kesklinna district, Tallinn city, Harju county, 10151, Estonia (Estija), Bendrovės išduotus (jeigu tokių paaiškėtų) sutikimus, leidimus, įgaliojimus, pavedimus ir panašius dokumentus, įskaitant (bet neapsiribojant) 2017-01-05 d. tariamai Bendrovės išduotą sutikimą bendrovei UAB „Reinhard“ dėl Bendrovės naudai įkeisto turto, esančio Zarasų g. 5, Vilniuje, perleidimo Estiškai bendrovei INDUM GROUP OU (registro kodas 14048708).

 

 

Atgal