VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

Skelbimai 06 11

VšĮ ”Lietuvos aido” fondas reiškia gilią užuojautą Laimai Coppin ir jos sūnui Alan Coppin dėl mylimo tėvo Alexander Tomas Coppin staigios mirties.


A. ir S.Pilvelių šeima liūdi dėl Alexander Tomas Coppin staigios mirties ir reiškia gilią užuojautą šeimai.


Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103, Kaunas) priimtas ieškovo UAB "Geralda" ieškinys atsakovui UAB "Pereza" dėl 5740,05 Lt skolos priteisimo. Kadangi atsakovo buveinės vieta nežinoma, ieškovo prašymu procesiniai dokumentai įteikiami viešo paskelbimo spaudoje būdu. Atsakovas per 14 dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos turi pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Su civilinės bylos Nr. 2-10474-657/2011 medžiaga atsakovas gali susipažinti Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103, Kaunas) teismo darbo metu. Nepateikus atsiliepimo teismas gali priimti sprendimą už akių. Teismo posėdis paskirtas 2011-07-11, 8.30 val.

Atsakovui neatvykus į teismo posėdį esant ieškovo prašymui, byla bus nagrinėjama jam nedalyvaujant.

Nr.554


Kauno miesto apylinkės teisme iškelta civilinė byla Nr. 2-12190-528/2011 pagal ieškovo UAB „Kauno vandenys“ ieškinį pareikštą atsakovui Andriui Karaliūnui dėl mokesčio už šaltą vandenį ir nukanalizavimą priteisimo.

Atsakovui Andriui Karaliūnui (gim. 1981 m.), kurio gyvenamoji vieta Ukmergės g. 8-40, Kaunas, ieškinio nuorašas bei priedai įteikiami viešo paskelbimo būdu. Išaiškintina, kad atsakovas per 14 dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos turi pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 111, 142 str. reikalavimus. Jeigu atsakovas Andrius Karaliūnas per nustatytą terminą nepateiks teismui atsiliepimo į ieškinį, ieškovui prašant teismas priima sprendimą už akių (CPK 230 str. 2 d., 246 str.).

Nr.555


Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės Adelės Elos Bendoraitytės ieškinį atsakovui Vitalijui Vaitiekūnui, instancijai teikiančiai byloje išvadą Kauno m. savivaldybės administracijos VTAS dėl tėvystės nustatymo, išlaikymo vaikams priteisimo. Teismas viešo paskelbimo būdu praneša atsakovui Vitalijui Vaitiekūnui apie parengiamąjį ir teismo posėdį, kuris įvyks 2011 07 01 09:30 val. adresu: Laisvės al. 103, 102 salėje, Kaune, bylą nagrinės teisėja Milda Remeikienė.

Nr.556


Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103 - 234, Kaunas) priimtas ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinys atsakovui Vladimir Asačiov, kurio paskutinė žinoma gyvenamoji vieta: Savanorių pr. 170-39, Kaunas, dėl skolos priteisimo. Atsakovas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo spaudoje dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį raštu. Nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę priimti sprendimą už akių. Su civilinės bylos Nr.2-6451-568/2011 medžiaga galite susipažinti 238 kab. teismo darbo laiku.

Nr.557


Kauno miesto apylinkės teisme iškelta civilinė byla Nr. 2-10588-151/2011 pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovei Reginai Geležiūnienei, trečiajam asmeniui Kauno miesto savivaldybei dėl skolos priteisimo. Atsakovei Reginai Geležiūnienei, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – Baltijos g. 40-54, Kaunas, ieškinio nuorašas, priedai prie ieškinio įteikiami viešo paskelbimo spaudoje būdu. Išaiškintina, kad atsakovė per 14 dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos turi pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 111, 142 str. reikalavimus. Atsakovei viešo paskelbimo būdu pranešama, kad 2011 m. liepos 4 d. 11.00 val. Kauno miesto apylinkės teisme, Laisvės al. 103, Kaune, 245 salėje, vyks parengiamasis teismo posėdis. Atsakovei išaiškinama, kad dėl neatvykusios į teismo posėdį šalies, kuriai yra tinkamai pranešta ir atvykusios šalies prašymu, bylą nagrinėjantis teismas gali priimti sprendimą už akių.

Nr.558


Kauno apygardos teisme (A.Mickevičiaus g. 18A, Kaunas) priimtas ieškovo BUAB „Ejuva“ ieškinys atsakovui UAB „Migės transportas“ (į.k. 124270539) dėl skolos ir palūkanų priteisimo (civ. byla Nr. 2-2037-390/2011). Teismas viešo paskelbimo būdu įteikia atsakovui UAB „Migės transportas“ šiuos dokumentus: 1. Ieškinį su priedais; 2. 2011-03-02 d. nutartį; 3. 2011-03-02 d. teismo pranešimą. Įpareigoja atsakovą UAB „Migės transportas“ per 20 dienų nuo šio skelbimo išspausdinimo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriais yra grindžiami nesutikimo motyvai, atsakovo nuomonė dėl sprendimo už akių priėmimo, jeigu ieškovas nepateiks paruošiamųjų procesinių dokumentų, informaciją, ar byla bus vedama per advokatą. Pateikiamo atsiliepimo ir jo priedų skaičius turi atitikti CPK 113 str. Pareigą pateikti atsiliepimą reglamentuoja CPK 226 str, o atsiliepimo nepateikimo pasekmės yra numatytos CPK 142 str. 3 ir 4 d., pagal kurias teismui yra suteikta teisė atsisakyti priimti įrodymus ir motyvus, kurie galėjo būti pateikti atsiliepime į ieškinį, ir, esant ieškovo prašymui, įstatyme nustatytais atvejais priimti sprendimą už akių.

Nr.559


Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A, LT-01502 Vilnius) 2011-05-06 iškelta civilinė byla Nr. 2-6083-545/2011 pagal ieškovo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ieškinį atsakovui Robertui Lakavičiui, kurio gyvenamoji vieta nurodyta Skroblų g. 25-196, Vilnius, dėl 1199,99 Lt žalos atlyginimo, 5 proc. metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 67,00 Lt žyminio mokesčio priteisimo.

Teismas viešo paskelbimo būdu įteikia atsakovui Robertui Lakavičiui šiuos procesinius dokumentus: ieškinio nuorašą su priedais ir teismo pranešimą.

Atsakovas per 14 dienų privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Jeigu atsakovas be pateisinamų priežasčių per nustatytą terminą nepateiks tinkamo atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę priimti sprendimą už akių.

Procesiniai dokumentai laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo spaudoje dieną.

Nr.560


Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A, LT-01502 Vilnius) 2011-01-06 iškelta civilinė byla Nr.2-6047-545/2011 pagal ieškovo UAB “Biuro mašinos“ ieškinį atsakovui IĮ “Rodalės reklama“, kurio buveinės vieta nurodyta J.Vienažindžio g. 56-222, Kaunas, dėl 4303.96 Lt. skolos, 6 proc. metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 129.00 Lt. žyminio mokesčio priteisimo.

Nr.561


Dėl AB „Marijampolės regiono veislininkystė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas AB „Marijampolės regiono veislininkystė“ (buveinė: Marijampolės sav., Trakiškių k., Lietuvos Respublika, kodas: 165605980, įregistruotos LR Juridinių asmenų registre) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2011 m. liepos 12 d., 11.00 val., akcininkų registracijos pradžia – 10.00 val., akcininkų registracijos pabaiga – 11.00 val. Susirinkimo vieta – Bendrovės buveinė, kurios adresas Marijampolės sav., Trakiškių k., Trakėnų g. 14, Lietuvos Respublika. Akcininkas, dalyvaujantis Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2011 m. liepos 4 d. Dalyvauti ir balsuoti Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo AB „Marijampolės regiono veislininkystė“ ir AB „Šiaulių regiono veislininkystė“ reorganizavimo sujungimo būdu sąlygų parengimui.

2. Dėl akcijų keitimo santykio nustatymo reorganizavimo sąlygose.

3. Dėl AB „Marijampolės regiono veislininkystė“ ir AB „Šiaulių regiono veislininkystė“ reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaitos.

Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Sprendimų dėl visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo projektus ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu galima gauti neatlygintinai bendrovės buveinėje adresu Marijampolės sav., Trakiškių k., Trakėnų g. 14, Lietuvos Respublika, akcininkui pateikus rašytinį prašymą, arba akcininkui raštu pageidaujant, dokumentai bus išsiųsti registruoti laišku.

Nr.562


Pranešame, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A, Vilniuje), 147 kab. yra gautas ieškovo Lino Tulevičiaus ieškinys atsakovui Nerijui Guobiui dėl 400,00 Lt avanso grąžinimo bei bylinėjimosi išlaidų išieškojimo. Atsakovui Nerijui Guobiui yra įteikiami ieškinio nuorašai, ieškinį pagrindžiančių rašytinių įrodymų nuorašai bei pranešimas apie atsiliepimo pateikimą ir informuojama, kad jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo spaudoje dienos nepateiks atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

Nr.563


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-150 patvirtintomis  projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos Žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbo pirkimo taisyklėmis (įskaitant vėlesnius jų pakeitimus) bei siekiant tinkamai pasiruošti projekto įgyvendinimui

Žemės ūkio bendrovė “Grūdų pervežimo centras” skelbia pirkimo konkursą

Pirkimo objektas: Speciali žemės ūkio produktų paslaugų ir transportavimo technika – Šiaudų presavimo į stačiakampius ryšulius technika - 2 vnt.

 Vokų su konkurso dokumentacija atplėšimo data: 2011 06 27, 13 val.

Atsiliepimus raštu prašome pateikti per 14 dienų nuo konkurso paskelbimo spaudoje dienos adresu:

Žemės ūkio bendrovė “ Grūdų pervežimo centras ”

Smalvų km. Zarasų raj.

Tel.: +37068571799

zub.gpc@gmail.com

Nr. 564

Atgal