VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

05.13. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

Linas 861608020. Rolandas 868683265;


Buhalterinės apskaitos tvarkymas - nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo,  mokesčių deklaracijų pildymas ir pateikimas VMI, ataskaitos Sodrai, Statistikos departamentui, muitinei. Personalo valdymo dokumentai – darbo sutartys, įsakymai ir kt., apleistos buhalterijos tvarkymas.

Kreiptis mob. tel. + 370 646 76763, el.p.: finansai8@yahoo.com


Informacija apie UAB „Luca“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo, laidų ir kabelių apdorojimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Luca“, Eišiškių pl. 76C, Vilnius, tel.: 861805888.

2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas, laidų ir kabelių apdorojimas.

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Eišiškių pl. 76C, Vilnius.

4.Vadovaujantis 2017-05-04 Nr. (28.4)-A4-4753 Atrankos išvados dėl UAB „Luca“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo, laidų ir kabelių apdorojimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, pagrindiniais motyvais, kuriais remiantis priimta išvada ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – UAB „Luca“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo, laidų ir kabelių apdorojimo veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5.Suinteresuota visuomenė turi teisę per 10 darbo dienų nuo Informacijos apie planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados paskelbimo dienosišsamiau susipažinti suinformacija apie planuojamą ūkinę veiklą darbo dienomis nuo 8:00-17:00 val. adresu: Eišiškių pl. 76C, Vilnius, UAB „Luca“, tel.: 861805888.

6.Suinteresuota visuomenė turi teisę per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą. 

7.Suinteresuota visuomenė turi teisę per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, arba kreipiantis į UAB „BIOSISTEMA“, Fabijoniškių g. 96, 07100 Vilnius tel.: +3705 276 1679, el. p.: info@biosistema.lt.


SKELBIMAS teikti pasiūlymą REMONTO darbams pirkti

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus Sakalų g. 22 II-os laiptinės remonto darbams atlikti.Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt

Pasiūlymus pateikti iki 2017-05-25  13.00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


UAB „TERMOEFEKTAS“, įmonės kodas 304428193, Liepų 6-2, Raisteniškės, Vilniaus raj., LT-14180,  skelbia supaprastintą atvirą pirkimo konkursą Poliuretano purškimo  įrangos komplekto ir darbo priemonių pirkimui.

Norintys dalyvauti konkurse ir gauti pirkimo dokumentus bei techninę specifikaciją, turi pateikti atsiliepimus raštu - adresu UAB „TERMOEFEKTAS“, Liepų 6-2, Raisteniškės, Vilniaus raj., LT-14180, tel. +370 633 00320, el. p. termoefektas@gmail.com.

Pasiūlymus tiekėjai privalo pateikti raštu, lietuvių kalba, iki 2017 m. gegužės 29 d. 9:00 val. Vokai su gautais pasiūlymais bus atplėšiami 2017 m. gegužės 29 d. 9:00 val. adresu UAB „TERMOEFEKTAS“, Liepų 6-2, Raisteniškės, Vilniaus raj., LT-14180.


INFORMACIJA apie Žuvies perdirbimo ir realizacijos įmonės statybos ir veiklos, Kalno g. 65, Dysnos k., Didžiasalio sen., Ignalinos raj. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Birvėtos tvenkiniai“, Navikų k., Didžiasalio sen., Ignalinos raj., tel.: 8 698 44506, faks.: -, el. p.: birveta@takas.lt

Ataskaitos rengėjas: UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius, tel.: 8 5 204 51 39, 8 640 35061, faks.: 8 656 02625, el.p.: info@aplinkosvadyba.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: Žuvies perdirbimo ir realizacijos įmonės statyba ir veikla, Kalno g. 65, Dysnos k., Didžiasalio sen., Ignalinos raj.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Gamybos pastato statyba,  žuvies perdirbimo ir rūkymo veikla.

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2017 m. gegužės 15 d. iki 2017 m. gegužės 26 d., Didžiasalio seniūnijos patalpose, Salos g. 23, Didžiasalio k. Ignalinos raj., darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį nuo 08.00 iki 17.00 val., penktadienį nuo 08.00 iki 15.45 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Subačiaus g. 23, Vilnius, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. Ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos.

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks: Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Dysnos filialo patalpose, Kalno g. 80, Dysnos k., Ignalinos raj.,  2017 m. gegužės 29 d., 17.00 val.

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu: poveikio visuomenės sveikatai vertinimo  dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius, el.p. info@aplinkosvadyba.lt.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas, S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Utena,  tel. 8 389 61941, el.p. utena@nvsc.lt.


Bankroto administratoriausMB „Likvidavimas“ šių administruojamų įmonių dingusius įstatus laikyti negaliojančiais:UAB „Kopija tikra “, į. k. 302693175, buveinės adresas: Pylimo g. 23-7, Vilnius;UAB „Medtorg Vilnius“, į. k. 300136583, buveinės adresas: Papilėnų g. 11-41, Vilnius;UAB „Ktova“, į. k. 302584724, buveinės adresas: Gedimino pr. 13-52, Vilnius;UAB „Sarusta“, į. k. 302665012, buveinės adresas: Geležinkelio g. 3-14A, Vilnius; beibankroto administratoriausMB „Bankroto byla“ šių administruojamų įmonių dingusius įstatus laikyti negaliojančiais:UAB „My animals“, į. k. 302719353, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. teritorija;UAB „Medimenas“, į. k. 300670815, buveinės adresas: Statybininkų pr. 22-3, Klaipėda; beibankroto administratoriausMB „Administratorė“ šių administruojamų įmonių dingusius įstatus laikyti negaliojančiais: UAB „Reklamos vystymo grupė“, į. k. 300614421, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. teritorija;UAB „Rugista“, į. k. 300905964, buveinės adresas: Jaunimo g. 3-7, Ukmergė, beibankroto administratoriausMB „Komercinis“ šių administruojamų įmonių dingusius įstatus laikyti negaliojančiais: UAB „Gontis“, į. k. 125720373, buveinės adresas: Rinktinės g. 52, Vilnius; beibankroto administratoriausMB „Disestas“ šių administruojamų įmonių dingusius įstatus laikyti negaliojančiais:UAB „Domeikavos aira“, į. k. 110649276, buveinės adresas: J. Pabrėžos g. 35, Kaunas; bankroto administratoriausJuozo Viščinio šių administruojamų įmonių dingusius įstatus laikyti negaliojančiais:UAB „Ginrova“, į. k. 300500713, buveinės adresas: S. Daukanto g. 19-5, Kazlų Rūda, beibankroto administratoriausMB „Teisės praktike“ šių administruojamų įmonių dingusius įstatus laikyti negaliojančiais:UAB „Kaminų sistemos“, į. k. 300014063, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. teritorija.


INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas: UAB „Vakarų statyba“, Medvalakio g. 27, Palanga, LT-00139 Palangos m. sav., tel.: (8 460) 32097, mob.: (8 656) 67107, el. p.: vakarustatyba@gmail.com. 2. PŪV pavadinimas: Žibininkų III smėlio ir statybinio grunto telkinių eksploatacija. 3. PŪV veiklos vieta: PŪV numatoma vykdyti žemės sklype (kad. Nr. 5604/0003:157 Darbėnų k.v.), esančiame Joskaudų k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., Klaipėdos apskr. 4. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-05-10 raštu Nr. (28.3)-A4-4963 priėmė atrankos išvadą, kad UAB „Vakarų statyba“ PŪV - Žibininkų III smėlio ir statybinio grunto telkinių eksploatacijai - poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) neprivalomas. 5. Išsamiau su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 9.00 – 16.00 val.) UAB „Vakarų statyba“, Medvalakio g. 27, Palanga, LT-00139 Palangos m. sav., tel.: (8 460) 32097, mob.: (8 656) 67107. 6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.) Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: (8 706) 62008, faksas: (8 706) 62000, el. paštas: aaa@aaa.am.lt. 7. Su PŪV PAV atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.) Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Klaipėdos skyriuje, Birutės g. 16, Klaipėda, tel.: (8 46) 466465, kont. asmuo - L. Prudnikovienė ir UAB „Ekosistema“ biure, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, kont. asmuo - J. Kaluzevičius.


Perku šienapjovę Forshtritt e302, e303 arba jos kederį, šieno presą prp 1.6 arba Kirgistan, baltarusišką pakabinamą, prikabinamą bulvių kasamąją, sėjamąją Sz 3.6.

Tel Nr. 864299845.

 

 

 

Atgal