VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

05.09.Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Buhalterinės apskaitos tvarkymas - nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo,  mokesčių deklaracijų pildymas ir pateikimas VMI, ataskaitos Sodrai, Statistikos departamentui, muitinei. Personalo valdymo dokumentai – darbo sutartys, įsakymai ir kt., apleistos buhalterijos tvarkymas.

Kreiptis mob. tel. + 370 646 76763, el.p.: finansai8@yahoo.com


INFORMACIJA apie planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas.

UAB „Storas medis“, Šakių r. sav., Giedručių k., Valių g. 29, tel. Nr. 8 699 95390.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.

Spalvotųjų ir juodųjų metalų atliekų tvarkymo veiklos pajėgumo didinimas; EEĮ atliekų tvarkymo veiklos pajėgumo didinimas; Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) tvarkymas, apimantis surinkimą, vežimą, laikymą ir paruošimą naudoti.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.

Šakių r. sav., Giedručių k., Valių g. 29.

4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai.

2017 m. gegužės 2 d. Aplinkos apsaugos agentūros raštu Nr. (28.4)-A4-4633 priimta atrankos išvada – UAB „Storas medis“ planuojamai ūkinei veiklai - spalvotųjų ir juodųjų metalų atliekų tvarkymo veiklos pajėgumo didinimas; EEĮ atliekų tvarkymo veiklos pajėgumo didinimas; ENTP tvarkymas, apimantis surinkimą, vežimą, laikymą ir paruošimą naudoti – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą.

UAB „Storas medis“, adresu Šakių r. sav., Giedručių k., Valių g. 29, tel. Nr. 8 699 95390. Susipažinti su informacija galima per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo datos, darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 val.

6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą.

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius,  tel. Nr. 8 706 62 008. Pasiūlymus galima teikti per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo datos.

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais.

Aplinkos apsaugos agentūroje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, tel. Nr. 8 706 62 008. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo datos.


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio aplinkai vertinimO (toliau - PAV) ATASKAITĄ

1. PŪV užsakovas: Virginijus Palionis, Dariaus ir Girėno g. 35-32, Gargždai, tel.: (8 620) 51 437, el. paštas: petras_man@hotmail.com. 2. PŪV PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel./faksas: (8 46)  43 04 69. 3. PŪV pavadinimas: Ūkininko sodybvietės įrengimas ir eksploatacija. 4. PŪV vieta: Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dovilų mstl., Klaipėdos g. 46; 0,5300 ha ploto žemės sklypas (kad. Nr. 5544/0004:280 Lėbartų k.v.). 5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV ataskaitą, teiks išvadas: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentas; Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinis padalinys; Klaipėdos rajono savivaldybės administracija; Pajūrio regioninio parko direkcija. 6. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje: Aplinkos apsaugos agentūra. 7. Su PAV ataskaita susipažinti galima: 10 darbo dienų po šio skelbimo pasirodymo dienos UAB „Ekosistema“ interneto tinklalapyje http://www.ekosistema.lt/ ir Dovilų seniūnijos administracinėse patalpose, esančiose Minijos g. 2, Dovilų m., LT-96222 Klaipėdos r. sav. 8. Viešo supažindinimo su PAV ataskaita susirinkimas įvyks Dovilų seniūnijos administracinėse patalpose, esančiose Minijos g. 2, Dovilų m., LT-96222 Klaipėdos r. sav. gegužės mėn. 25 d. 17 val. 9. Pasiūlymai, susiję su PAV ataskaita, teikiami PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekosistema“ registruotu laišku (pašto dėžutė Nr. 661, LT-94008 Klaipėda-15), faksu: (8 46)  43 04 69 arba elektroniniu paštu info@ekosistema.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti teikiamos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą. 1. PŪV organizatorius: UAB „LT Energija“ (304215238), Vėjo g. 5, Benaičiai, LT-97282 Kretingos r., mob.: (8 656) 36472, el. p.: LTenergija@gmail.com. 2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, neda@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija, Pagėgių sav., Pagėgių sen., Bajėnų, Endriškių, Genių, Gudų, Piktupėnų, ir Užbalių k., sklypų kad. Nr. 8801/0003:79, 8801/0003:170, 8801/0003:121, 8801/0003:167, 8847/0001:305, 8847/0001:126, 8801/0003:184, 8801/0003:179, 8847/0001:130, 8847/0005:68, 8847/0001:303 ir 8847/0001:289. 4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama pastatyti iki 14 vėjo jėgainių, kurių kiekvienos galia iki 3,4 MW. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama:1) Pagėgių seniūnijos administracinėse patalpose (Vilniaus g. 46, Pagėgiai); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2017-05-15 iki 2017-05-26 imtinai; 08-12 ir 13-16 val.3) Santrauka – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2017-05-29 17 val. Pagėgių seniūnijos patalpose (Vilniaus g. 46, Pagėgiai). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, Taikos pr.119, Klaipėda; reg. laišku adresu: A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: neda@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Tauragės departamentas, Prezidento g. 38, Tauragė, tel.: (8 446) 61 167, taurage@nvsc.lt.

Atgal