VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

Skelbimai 06 08

Vilniaus miesto I apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A, Vilniuje, 115 salėje) 2011-06-30, 15.00 val. parengiamajame teismo posėdyje bus nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-8260-640/2011pagal ieškovo Valdemaro Baranausko ieškinį atsakovams A.Šileikiui, I.M.Bagdanavičienei, T.Aukštakalniui, V.Aukštakalnytei,I.Guzenberg, A.Jakavoniui, E.Jakavonienei, dalyvaujant tretiesiems asmenims UAB "Soleksa", G.Leščinskui, R.P.Kuraičiui, E.Armonavičiūtei, R.Martinėnėnei, N.Martinėnui, J.Dalmantaitei, dėl naudojimosi tvarkos nustatymo, atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės. Šiuo pranešimu yra įteikiamas atsakovams Tadui Aukštakalniui ir Vidai Aukštakalnytei ieškiniai su priedais bei teismo šaukimai į parengiamąjį posėdį. Jeigu atsakovai per 20 dienų po šio pranešimo paskelbimo dienos nepateiks teismui atsiliepimų į ieškinį, neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį, teismas turi teisę priimti sprendimą jiems už akių.

Nr.544


Dėl bankroto likviduojama UAB Lidex parduoda reikalavimo teises į UAB „Vinsekas“ 6.362,68 Lt už 1.270Lt, UAB „Tyremda“ 3.569,50Lt už 710Lt, UAB „Modulis“ 2.191,54 Lt už 440Lt Agris Ziedinš (laiduotojas už SIA Bauers&Co, yra areštuoto turto Rygoje) 57.373,90 Lt už 11.470 Lt Danagraf  a/s 27.920,91 Lt už 5.580 Lt Boka A.S Smedefirm 9.797,32 Lt už 1.960 Lt SIA Barakuda M 3.797,82 Lt už 760 Lt Rolands Veibergs (antstolis išieškojimo išlaidos) 1.375,03 Lt už 280 Lt. Konkursinė pardavimo pradžia 2011-06-10 9 val. pardavimas vykdomas vieną mėnesį, UAB Balticum draudimas patalpose Švitrigailos 11D, Vilnius, turto buvimo vieta Vilnius, apžiūra organizuojama iš anksto susitarus, pardavimą vykdo administratorius tel.8-687-77907.

Nr. 545


Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al.103, Kaune, teisėja Edita Šliumpienė) nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės Aldonos Narauskienės ieškinį atsakovei Vidai Taraškevičienei dėl skolos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

Atsakovei ieškinio nuorašas su priedais įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Siūlome atsakovei Vidai Taraškevičienei, kurios paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Inkaro g. 5-60, Kaune, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo spaudoje dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį raštu.

Nepateikus atsiliepimo įieškinį raštu, teismas gali priimti sprendimą už akių.

Su civilinės bylos Nr. 2-7567-775/2011 medžiaga galite susipažinti 338 kab. teismo darbo laiku (tel. 466256).

Nr. 546


Vaikų ligoninė, viešosios įstaigosVilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas skelbia nereikalingo, netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimą viešajame aukcione.

Parduodamas turtas - nusidėvėjęs ir nenaudojamas medicininis ir ūkinis inventorius (sąrašas skelbiamas Vaikų ligoninės internetiniame puslapyje www.vaikuligonine.lt skyrelyje „Turto aukcionai“).

Aukcionas įvyks š. m. birželio 28 d. 10.00 val. (dalyvių registracija nuo 9.30 iki 10.00 val.) adresu Santariškių g. 7, Vilniuje, posėdžių salėje. Neįvykus pirmajam aukcionui arba nepardavus turto, antrasis aukcionas vyks š. m. liepos 5 d. tuo pačiu adresu.

Parduodamą visiškai nusidėvėjusį medicininį ir ūkinį inventorių galima apžiūrėti š. m. birželio 20-22 dienomis nuo 10.00 iki 12.00 val. Vaikų ligoninėje, Santariškių g. 7. Informaciją apie medicininį inventorių teikia Medicinos įrangos priežiūros skyriaus vedėjas Tomas Valašinas, tel. pasiteiravimui (8 5) 272 0245, apie ūkinį inventorių – Ūkio dalies administratorė Vladislava Meškunec, tel. pasiteiravimui (8 5) 273 7208.

Dalyvio bilieto kaina – 5 Lt, mokama registracijos metu.

Už įsigytą turtą atsiskaitoma grynaisiais kasoje arba per 3 darbo dienas po aukciono, pinigus sumokant pavedimu į nurodytą sąskaitą.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 3 darbo dienas po apmokėjimo. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų.

Aukciono rengėjo paskirtas asmuo: Valdas Žiūraitis, Inžinerinio skyriaus vedėjo pavaduotojas, Santariškių g. 7, Vilnius, tel. (8 5) 272 0286, faksas: (85) 272 0283

Direktorius Juozas Raistenskis.

Nr. 547


Varėnos rajono apylinkės teisme (Aušros g. 15, Varėna) iškelta civilinė byla Nr. 2-69-445/2011 pagal ieškovės Marijonos Urbelionienės ieškinį atsakovams Aleksui Petrauskui, Marijanui Višnevskiui, Gretai Paličuk dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo, teisinės registracijos panaikinimo, juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, paveldėjimo teisės liudijimo pripažinimo negaliojančiais.

Trečiajam asmeniui Rimui Urbelioniui, paskutinė jo žinoma gyvenamoji vieta – Šv. Stepono 34-5, Vilnius, procesiniai dokumentai – ieškinio nuorašas ir priedų nuorašai įteikiami viešojo paskelbimo būdu.

Tretysis asmuo Rimas Urbelionis Šaukiamas į teismo posėdį 2011 m. liepos 14 d. 10.00 val. Varėnos rajono apylinkės teisme.

Nr. 548


Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103 - 234, Kaunas) 2011 m. liepos 4 d. 09.00 val. paskirtas teismo posėdis civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovui Gyčiui Steponaičiui (kurio paskutinė žinoma gyvenamoji vieta: Savanorių pr. 56-5, Kaunas) dėl apmokėjimo už šilumos energiją. Atsakovas Gytis Steponaitis privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo spaudoje dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį raštu. Nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę priimti sprendimą už akių. Su civilinės bylos Nr. 2-1805 568/2011 medžiaga dalyvaujantys byloje asmenys turi teisę susipažinti 132 kab. teismo darbo laiku.

Nr. 549


Pranešame Egidijui Gumuliauskui, kad Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A) iškelta civilinė byla Nr. 2-1847-845/11  pagal ieškovo Kazimir Ožic ieškinį atsakovui Egidijui Gumuliauskui dėl skolos priteisimo. Per penkiolika dienų nuo šio pranešimo išspausdinimo dienos atsakovas Egidijus Gumuliauskas privalo raštu pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Jeigu be pateisinamos priežasties nustatytu terminu atsakovas atsiliepimo nepateiks, teismas, ieškovui prašant, atsakovo atžvilgiu rašytinio proceso tvarka priims sprendimą už akių.

Nr. 550


2011-05-27 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.2-4762-199/2011 pagal pareiškėjo Stasio Vaidučio Slučkos pareiškimą dėl praleisto įstatymu termino atnaujinimo, suinteresuotam asmeniui Birutei Slučkienei (gyv. Savanorių pr. 390-2, Kaunas) paskirta kuratorė advokatė Ina Kurauskienė, dirbanti Vilniaus g. 37-3, Kaune.

Prašome atsiliepti suinteresuotą asmenį Birutę Slučkienę ir pranešti Kauno miesto apylinkės teismui (Laisvės al. 103-236, Kaunas, tel. 837 466262) savo gyvenamosios vietos adresą.

Prašome atsiliepti ir kreiptis į Kauno miesto apylinkės teismą (Laisvės al. 103-236, Kaunas, tel. 837 466262) asmenis, galinčius suteikti informaciją apie suinteresuotą asmenį Birutę Slučkienę.

Nr. 551


Kauno miesto apylinkės teismas viešo paskelbimo būdu informuoja, kad atsakovei Dianai Švendraitei, gim. 1966-10-02, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta A. Smetonos al. 55A-43, Kaune, yra iškelta civilinė byla Nr. 2-11513-221/2011 pagal ieškovo AB „Kauno energija“, ieškinį dėl 5710,26 Lt įsiskolinimo už patiektą šilumą, 63,51 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Pranešame atsakovei, kad jos pareiga per 14 dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos pareikšti atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 111-114 str. reikalavimus. Nustatytu terminu nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas, ieškovo prašymu, turi teisę priimti sprendimą už akių.

Nr. 552


Kauno miesto apylinkės teisme iškelta civilinė byla Nr. 2-10596-191/2011 pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovui Laurai Brasevičiūtei, gyv. Chemijos g. 11-240, Kaunas dėl 2181,57 Lt skolos, delspinigių, bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikiami viešo paskelbimo būdu. Išaiškintina, kad atsakovui per 14 dienų nuo šio skelbimo dienos privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 111, 142 str. reikalavimus. Per nustatytą terminą atsakovui nepateikus teismui atsiliepimo į ieškinį, teismas, ieškovui prašant, turi teisę priimti sprendimą už akių (CPK 230 str. 2 d., 246 str.).

Nr. 553

Atgal