VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

04 04. Skelbimai

 

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Šiaulių teritorinė darbo birža (turto valdytoja ir aukciono rengėja) skelbia  turto, pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo viešąjį aukcioną. Aukcione bus parduodamas turtas pagal sąrašą, kurį galima pažiūrėti Šiaulių teritorinės darbo biržos internetiniame tinklalapyje adresu www.ldb.lt/TDB/Siauliai, skyriuje „Naujienos“.

Tiesioginis aukcionas vyks 2017 m. balandžio  19 d. 10.00 val., dalyvių registracija nuo 9.00 val. Šiaulių teritorinėje darbo biržoje adresu Trakų 39 g., Šiauliai, 200 kabinete. Aukciono metu neparduotas turtas bus parduodamas kitame aukcione, kuris vyks tuo pačiu adresu, 2017 m. balandžio 24 d. 10.00 val. Parduodamą turtą galima apžiūrėti   2017 m. balandžio 5-7 dienomis 9.00 - 11.00 val. ir 13.00 – 15.00 val.  šiais adresais: Šiaulių teritorinėje darbo biržoje, Trakų g. 39, Šiauliai (kontaktinis asmuo Vladas Bagdanavičius,   tel. 8 659 67411,  (8 41) 502 813); Šiaulių skyriuje, Tilžės g. 152, Šiauliai (kontaktinis asmuo Kęstutis Sinickas, tel. 8 659 67414); Jaunimo darbo centro skyriuje, Tilžės g. 198, Šiauliai (kontaktinis asmuo Jolanta Bagdonavičienė, tel.  (8 41) 526 284 ); Akmenės skyriuje, Taikos g. 1, Naujoji Akmenė (kontaktinis asmuo Algis Rudys, tel. 8 659 67334); Joniškio skyriuje, Livonijos g. 19A, Joniškis (kontaktinis asmuo Raimunda Eugenija Falkauskienė, tel. (8 426) 61 102, 8 659 67341); Radviliškio skyriuje, A.Povyliaus g. 2, Radviliškis (kontaktinis asmuo Stasys Kilbauskas, tel. (8 422) 54 542); Pakruojo skyriuje, Vytauto Didžiojo g. 94, Pakruojis (kontaktinis asmuo Stasė Laurušienė, tel. (8 421) 51730); Kelmės skyriuje, Žemaitės g. 24, Kelmė ((kontaktinis asmuo Sandra Svetkovskienė, tel. 8 659 81603).

Apžiūros laiką būtina susiderinti iš anksto.

Aukcionas dalyviams ir žiūrovams nemokamas. Minimalus kainos didinimo intervalas – 5 eurai  nuo pradinės pardavimo kainos.

Atsakingas asmuo už aukciono vykdymą – Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoja Stasė Šidlauskaitė, tel.  (8 41) 502 813, el. paštas stase.sidlauskaite@ldb.lt.

 Už aukcione nupirktą turtą privaloma atsiskaityti per tris darbo dienas po aukciono pabaigos, pinigus už aukcione įsigytą turtą  pervedant į  Šiaulių teritorinės darbo biržos (įstaigos  kodas 191435440)  sąskaitą Nr.LT174010051002269211, AB DNB bankas, banko kodas 40100. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po atsiskaitymo.


Pranešimas AB „Spauda“ akcininkams

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2017 m. balandžio 25 d. 10.00 val. šaukiamas  eilinis visuotinis  akcinės bendrovės „Spauda“ (kodas 121008154, buveinė Laisvės pr. 60, Vilniuje, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre), akcininkų susirinkimas, kuris įvyks bendrovės buveinėje Laisvės pr. 60, Vilnius (administracijos patalpose). Akcininkai registruojami nuo 9 val. 30 min.

Darbotvarkė:

1. Bendrovės metinis pranešimas už 2016 metus.

2. Bendrovės 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

3. Bendrovės 2016 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.

4. Audito išvada.

5. Kiti klausimai.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2017 m.balandžio mėn. 18 d. Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisę tik asmenys, buvę bendrovės akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Bendrovė nesudaro galimybių balsuoti elektroninio ryšio priemonėmis.

Su sprendimų projektais ir kitais dokumentais akcininkai gali susipažinti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais terminais AB „Spauda“  buveinėje Laisvės pr. 60, Vilniuje, administracijos patalpose, 2 aukšte, darbo dienomis 7:30-12.00 val. ir 12.45-16.30 val.


UAB „Žemės ribos“ vykdo žemės sklypo Sodininkų g. 30, Rastinėnų k., Vilniaus r., (kad. nr. 4184/1129:501) kadastrinius matavimus ir kviečia gretimo sklypo (kad. Nr. 4184/1129:500) savininkus/įgaliotus asmenis/paveldėtojus 2017-04-19 10:00 val. atvykti į ribų ženklinimą. Neatvykus ar neinformavus, darbai bus tęsiami. Matininkas Dainius Gečas, Pramonės pr. 13, Kaunas, Tel. 8 677 10043


2017 m. balandžio 14 d. 8.30 val. UAB „Aplinkos inžinerija“ darbuotojas Orlandas Pupalaigis ženklins žemės sklypų, esančių Vilniaus m. sav. Vilniaus mieste Česlavo Kudabos gatvėje (Proj. Nr. P1 ir Proj. Nr. 2), suformuotų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2017 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. A30-826, ribas. Žemės sklypų kadastriniai matavimai atliekami po žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto (žemės sklypas 0101/0089:309 sujungiamas su įsiterpusiu valstybinės žemės sklypu Proj. Nr. 1). Į ribų ženklinimą kviečiami dalyvauti gretimo žemės sklypo adresu Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Česlavo Kudabos g. 1 (kad. Nr. 0101/0089:77) savininkė Liudvila Meškauskaitė ar įgalioti asmenys. Įgalioti asmenys turi turėti su savimi įgaliojimo originalą ir vieną jo kopiją. Informacija teikiama: tel. 8-5 230 68 69, info@apin.lt, Verkių g. 30B, Vilnius.

Atgal