VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

03 18. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

Linas 861608020. Rolandas 868683265.


AB “Raidė“ akcininkų dėmesiui!

Pranešame, kad AB “Raidė“ (132420440, K. Donelaičio g. 81, Kaunas), bendrovės valdybos nutarimu, 2017 m. balandžio mėn. 7 d. 9 val. šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo vieta – K.Donelaičio g.81, Kaunas, susirinkimo apskaitos diena – 2017-04-03.    

Darbotvarkė:

1. Bendrovės administracijos vadovo  (direktoriaus) metinis pranešimas apie 2016 m. ūkinę finansinę veiklą .

2. Auditoriaus išvada.

3. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 metus ir jo tvirtinimas.

4. Bendrovės 2016 metų pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Akcininkų registravimas pradedamas 8.30 val., turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.   

Papildomą informaciją teikia direktorė L.Venskutonytė telefonu (8 693 40565).


AB "Enermega"  akcininkų dėmesiui!

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2017 m. balandžio mėn. 19 d. 11.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB "Enermega" (įmonės kodas 149668255) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB "Enermega" buveinėje, adresu Naujoji 128, Alytus. Registracija nuo 10.00 val. iki 10.50 val. Susirinkimo apskaitos diena – 2016-04-11. Akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. 2016 m. bendrovės metinis pranešimas.

2. Bendrovės 2016 metų  finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

3. Bendrovės 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

4. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Akcininkai, atvykę į susirinkimą, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir išrašą iš vertybinių popierių sąskaitos susirinkimo apskaitos dienos pabaigai.   

Generalinis direktorius.


Informacija apie planuojamą ūkinę veiklą - AB „LYTAGRA“ parduotuvės ir sandėlių Maironio g. 82, Raseiniuose statybos poveikio aplinkai vertinimo.

Planuojamas ūkinės veiklos užsakovas - UAB  „AKIRO Projects“; K. Donelaičio g. 62-524, Kaunas, tel. +370 612 35543; el. paštas: info@akiroprojects.eu.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: AB „LYTAGRA“ prekybos paskirties ir sandėliavimo paskirties pastatų statyba.  Planuojamos ūkinės veiklos vieta - Maironio g. 82, Raseiniai.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: AAA Poveikio aplinkai vertinimo departamento 2017-03-13 rašte Nr. (28.2)-A4-2620 priimta atrankos išvada - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima UAB „Ekopaslauga“, Taikos pr. 4, Kaunas, tel. (8 37) 311558, I-V 8-17   val. Terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.)  Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. (8 706) 62008, faksas: (8 706) 62000, el. paštas: aaa@aaa.am.lt.

Su PŪV PAV atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.) Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Kauno skyriuje, Rotušės a. 12, Kaunas ir UAB „Ekopaslauga“, Taikos pr. 4, Kaunas, tel.: (8 37) 311558.


Informacija apie Nepavojingų statybinių, griovimo atliekų ir medienos atliekų tvarkymO atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo. 1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas:UAB „Vaidva“, Statybininkų g. 53, Venta, LT-85305 Akmenės r. sav., mob. tel.: (8 698) 26 735, faksas: 8 425 50990, el. p.: vaidva@vaidva.lt.2. PŪV pavadinimas: nepavojingų statybinių, griovimo atliekų ir medienos atliekų tvarkymas (smulkinimas).3. PŪV vieta: Vilniaus apskritis, Vilniaus m. savivaldybė, Vilniaus miestas, Kuro g. 21. 4. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-03-13 raštu Nr. (28.7)-A4-2616 priėmė atrankos išvadą, kad UAB „Vaidva“ planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 5. Su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo UAB „Ekosistema“ buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, darbo dienomis 9.00 – 16.00 val., tel.: (8 46) 430 463, kont. asmuo - J. Kaluzevičius. 6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.), tel.: 8 7066 8045, kont. asmuo - Ž. Vainienė. 7.Su PŪV poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, darbo dienomis 8.00 – 17.00 val., tel.: 8 7066 8045 ir UAB „Ekosistema“ buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, darbo dienomis 9.00 – 16.00 val., tel.: (8 46) 430 463.


Informuojame, kad  Audronei Mackevičienei, Aloyzui Mackevičiui priklausančio žemės sklypo (Kad. Nr. 0101/0027:173) Kregždžių g. 14 (Sklypai. Nr. 1, 1A  po Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto), Antakalnio sen., Vilniaus m.,  ribos  bus ženklinamos vietovėje  š.m. kovo 29 d. nuo 11 val. Gretimų sklypų (Kad. Nr.: 0101/0027:131, 0101/0027:95) savininkus ir  paveldėtojus kviečiame  atvykti  į  vietą  arba  kreiptis  į  UAB ”NTVALDA”,  Daugėliškio  g.32,  Vilnius,  uabntvalda@gmail.com. Matavimus atliks matininkas L. Karvelis, - mob. 8 671 96775.


LIETUVOS ONKOLOGŲ DRAUGIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2017 M. BALANDŽIO 21 D.

Nacionalinis vėžio institutas

Mokslinių tyrimų centras (113 auditorija) P. Baublio g. 3 B, Vilnius

DARBOTVARKĖ

13.00-13.10 Lietuvos onkologų draugijos veiklos ataskaita.

13.10-13.20 Lietuvos onkologų draugijos finansinė ataskaita.

13.20-13.35 Lietuvos onkologų draugijos Valdybos rinkimai.

13.35-13.45 Lietuvos onkologų draugijos Revizijos komisijos rinkimai.

13.45-14.00 Lietuvos onkologų draugijos Direktoriaus ir Valdybos pirmininko rinkimai.

14.00-14.30. Einamieji klausimai.

Lietuvos onkologų draugijos  Direktorius Darius Norkus


Advokato padėjėja nebrangiai konsultuoja teisiniais klausimais, rašo įvairius teisinius dokumentus. Tel. 86 707 7108.


Bankroto administratoriausMB „Administratorė“ šių administruojamų įmonių dingusius įstatus laikyti negaliojančiais:UAB „Turto vadybos ir vertinimo institutas “, į. k. 123915022, buveinės adresas: Gynėjų g. 4-335, Vilnius;VšĮ „Menų paletė“, į. k. 300560482, buveinės adresas: Ukmergės r. sav. teritorija;UAB „Juraida“, į. k. 302447800, buveinės adresas: Klaipėdos g. 33-6, Dovilų mstl., Klaipėdos r. sav.;UAB „Ratgena“, į. k. 141421210, buveinės adresas: Žvejų g. 2, Klaipėda;UAB „Sevitas“, į. k. 134793580, buveinės adresas: Kauno m. sav. teritorija; beibankroto administratoriausMB „Bankroto byla“ šių administruojamų įmonių dingusius įstatus laikyti negaliojančiais:UAB „Kauno Jūratė“, į. k. 134322062, buveinės adresas: Panerių g. 5, Kaunas;UAB „Alneda“, į. k. 300580410, buveinės adresas: Parko g. 9, Piktagalio k., Anykščių r. sav.;UAB „Smailas“, į. k. 302473841, buveinės adresas: Stepono g. 19-16, Vilnius;UAB „Stalveta“, į. k. 136026215, buveinės adresas: Romainių g. 36, Kaunas;UAB „LTC Baltic“, į. k. 302734704, buveinės adresas: Didžioji g. 3-3, Raudondvario k., Kauno r. sav.;UAB „RVJ“, į. k. 165703378, buveinės adresas: Gamyklų g. 9, Marijampolė;UAB „Ąžuolynas“, į. k. 133555658, buveinės adresas: Radvilėnų pl. 17, Kaunas;UAB „Ukmergės biogranulė“, į. k. 302609024, buveinės adresas: Laičių k., Ukmergės r. sav.;UAB „Viltvora“, į. k. 123958041, buveinės adresas: Šv. Stepono g. 17-15, Vilnius;UAB „Semgita“, į. k. 302866054, buveinės adresas: Trimitų g. 6-36, Vilnius;UAB „Trade - Lux“, į. k. 302297585, buveinės adresas: Taikos g. 24-69, Vilnius;UAB „Karleone“, į. k. 301127612, buveinės adresas: Telšių r. sav. teritorija;UAB „Skaitex“, į. k. 302546951, buveinės adresas: Sedulinos al. 6-10, Visaginas;UAB „Radreisa“, į. k.300670644, buveinės adresas: Panevėžio m. sav. teritorija, beibankroto administratoriausMB „Falimentas“ šių administruojamų įmonių dingusius įstatus laikyti negaliojančiais:UAB „Fetoksa ir ko“, į. k. 302919578, buveinės adresas: Architektų g. 56-101, Vilnius; beibankroto administratoriausMB „Likvidavimas“ šių administruojamų įmonių dingusius nuostatus laikyti negaliojančiais:MB „Kauno gėlės 1“, į. k. 302943390, buveinės adresas: Vaižganto g. 7-18, Kaunas; beibankroto administratoriausMB „Komercinis“ šių administruojamų įmonių dingusius nuostatus laikyti negaliojančiais:individualios Valdo Valančiausko įmonės „Ginta“, į. k. 121103499, buveinės adresas: Vivulskio g. 22-34, Vilnius.

Atgal